wedawjasa.wordpress.com: Prawa Układności Wszechświata

Prawa Układności Wszechświata

Człowiek nie jest w stanie stworzyć fundamentalnych praw natury. Autentyczne prawa są zawsze prawidłowe, wszędzie i dla wszystkich. Możemy je tylko odkrywać i badać dla dobra wspólnego. Im lepiej rozumiemy te prawa harmonii, tym bardziej harmonijne staje się nasze życie. Główne odkrycie, którego może dokonać człowiek, polega na odkryciu źródła praw. Tam gdzie są prawa, tam jest i prawodawca.

Czytaj dalej

BezChaosowania: Wiedza Słowian a symbol Yin Yang (Gęślarz Aleksandr Subbotin)

Aleksander Subbotin wskazuje odczytanie tego symbolu według cyrylicy jako rod – natomiast nasze odczytanie tego symbolu według alfabetu tzw. łacińskiego wyrastającego z pisma Winczańskiego – wenedyjskiego to pod, co zostało rozszyfrowane i opisane w Najważniejszym Komunikacie Kodystycznym Wszechczasów, jako ukryty przekaz warstwy C i D, wyraz „bog” – „bóg” (tutaj: Najważniejszy Komunikat kodystyczny WSZECH-CZASÓW – o najwyższym priorytecie informacyjnym – z 1981 roku). Gęślarz Aleksander pokazuje wam Warstwę E (rosyjską) i F (polską) – Komunikatu „pod”. Wysłuchajcie opowieści guślarza-gęślarza.

Czytaj dalej

[BezChaosowania]: Metodiusz Romanow (Strażnik Wiary Słowian III SSŚŚŚ Lwów-Kijów) – Duchowe Skarby Puszczy Białowieskiej [1925] (audiobook)

Metodiusz Romanow – Duchowe Skarby Puszczy Białowieskiej [1925] (audiobook)

 

Drzewowid/Drzewit = Borowił/Borowy

 

Za BezChaosowania przedstawiam nagrany przez Niego audiobook z książki naszego Brata w Wierze Przyrodzonej Słowian, Metodiusza Romanowa „Duchowe Skarby Puszczy Białowieskiej”. Ten tekst jest szczególnie aktualny w czasach kiedy Człowiek podnosi znów rękę na ten prastary Bór – Królestwo Borowiłowe-Drzewidowe

 

Czytaj dalej

Wielki Maj – Młode Latko – Rusalia (maj 2017 – nadanie imion Starym Lipom w NN Świątyni Światła Świata)

Wielkim Majem lub Młodym Latkiem nazywa się drugą część Wiosny, tę która jest pełna kwiatów, tę w której obchodzi się Święto Rusaliów, Rasaliów, Rozaliów, Rożenicze Święto, Święto Różane – Rusałek i Rodzanic. O RusAliach napisaliśmy parę zdań w artykule z 21 maja roku 2016 tutaj:

Tan 5 – Święto Rodów, Rusalia-Rodżanica (Święto Rodżany, Święto Różane, Rozalia, Rasalia, Rosaria, Radunica, Rodusie, Kołożary, Caluszari) 20-26 maja – Święto Rodnej Pani, Kwietnej Matki, Bogini Przyrody.

 

Najświętszy SakRAment (Sankte=Święte Ra Men-talne[Mąd/Męt/Ment]), czyli Bóg Słońce/ Pan Słońce: Sou-RAg/ Suarag/Swarog – Wielki Ogień Niebiański – Ogień Weli-Prawi lub Sou-RA-gicz/Swarożyc [Ogień Nadziemski – Niebieski]). Widać wyraźnie Jednię, Dział Działów w pionie (podstawa szczyt), Czterech Kirów, Osiem (x dwa = 16) Żywiołów, Czterdzieści Osiem Mocy.

Chrześcijanie Katolicy twierdzą , że Boże Ciało to Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej, czyli święto obchodzone ku czci Najświętszego Sakramentu.

Katolicka obrzędowość  ograniczyła Rusalia do procesji i majenia ołtarzy gałęziami drzew oraz kwiatami na trasach Obchodu Bożego Ciała. Obchód miał znaczenie wierzeniowe, przyrodzone, był zawsze obejściem miejscowości lub okręgu w koło. Przede wszystkim jest to jednak ORszak, czyli przemarsz z symbolami Rzycia/Życia i ORchu – bukietami kwiatów, wieńcami i gałęziami Maja. Obsypuje się podczas tego przemarszu i modłów ulice płatkami kwiatów niesionymi w koszykach przez ubrane na biało Dziewice.

Czytaj dalej

Małgorzata Wielgosz – Ślady misteriów słowiańskich w twórczości Jerzego Przybyła

Małgorzata Wielgosz – Ślady misteriów słowiańskich w twórczości Jerzego Przybyła

Publikacja ukazała się w pracy zbiorowej:

60 ARCHIWUM ETNOGRAFICZNE

„SACRUM w kulturze tradycyjnej i współczesnej”

Wydawnictwo Uniwersytetu Mari Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Polskie Towarzystwo Ludoznawcze

ISSN0066-6858

***

Małgorzata Wielgosz

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

 

 

„Sztuka od religii idzie”[1] – twierdził Cyprian Kamil Norwid. Dobrze o tym wie Jerzy Przybył (o pseudonimie artystycznym Jan Pol) – znawca mitologii nordyckiej i słowiańskiej, dla którego sztuka to niezwykłe misterium, tajemnica, obrzęd. Opierając się na źródłach, artysta wyraża swoje wyobrażenia na temat dawnych wierzeń i mitów w obrazach, rzeźbach i grafikach, często łącząc ze sobą te dziedziny sztuki, spajając w interesujący sposób. Dzięki temu stworzył własny, niepowtarzalny styl. Artysta pochodzi ze wsi Pomiany koło Kępna. Tam kształtowała się jego wrażliwość artystyczna, tam też obcował z kulturą ludową, zanim odbył gruntowne studia w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, filii w Katowicach, a przedtem edukację w Liceum Plastycznym w Katowicach. W „Księdze dobrych wróżb” którą napisała Joanna Łukaszewicz-Bernady, na podstawie rozmów ze słuchaczami, zawarte jest przeświadczenie, że starosłowiańskie bóstwa nie są nam bliskie[2], a jednak Przybył je nam przybliża. Jeśli chodzi o prezentowane przez artystę obrazy czy rzeźby wchodzące do permanentnie tworzonej przez niego kolekcji bogów słowiańskich główną inspirację stanowiła „Mitologia Słowiańska” Aleksandra Gieysztora i opasłe tomy „Mitologii Słowiańskich” Czesława Białczyńskiego. „Każda praca powstaje po wielomiesięcznych przemyśleniach i studiowaniu materiałów, czasami bardzo skąpych”[3] – przyznaje artysta. Informacje zawarte w księgach Białczyńskiego[4], jak i Gieysztora, zawarte w opowieściach o świecie słowiańskich bogów artysta przekłada na język plastyki. Obrazy i opisy tych twórców często uzupełniają się. Na przykład „Księga Tura” Białczyńskiego jest bogato ilustrowana pracami Jerzego Przybyła (zawiera 50 reprodukcji prac malarskich i rzeźbiarskich artysty), który kierując się gruntowną znajomością zagadnienia oraz wyobraźnią, stworzył plastyczny panteon dawnych bóstw słowiańskich.

Jerzy Przybył – Rok słowiański

Czytaj dalej