Rafał Święcki [z Archiwum 2011]- Góralskie pogańskie życzenia na Godowe Święta oraz Sad i Świat

Góralskie pogańskie życzenia na Godowe Święta

Dla Was i całej Rodziny

Niechaj na Godowe Święta
nikt o zwadach nie pamięta.
Cuda niech się dzieją w Gody,
niechaj w rzekach płyną miody,
niechaj gada wszelkie zwierze
niech Bogowie w naszej wierze
się ostaną, a o świcie
świat się zrodzi w Świętowicie.
Niechaj dziady ku nam przyjdą,
z kucji głodne niech nie wyjdą.
Niechaj wróżby i życzenia
będą źródłem odrodzenia
dobrobytu i płodności.
Pannom chłopca do miłości
niech przyniesie maku tarcie
i świeżego siana garście.
Na choroby i złe moce,
by nie były straszne noce,
sad ubrany orzechami
zwiśnie w izbie ponad nami.
By zwierzyna była w lasach
turoń pośród nas niech hasa.
Z lasu, wody i ogrodu
oraz polnych licznych płodów
niech na stole nie brakuje.
Tak to Gody się świętuje!

Abyście w odrodzonym cyklu Słońca byli otoczeni Jego Światłem,
wypełnieni Miłością i szli Wolni.

Zdrowia, dobrobytu i szczęścia

„Sad, czyli Wyraj –  inaczej także Świat lub Podłaźnik. W tekście zwraca uwagę akapit o sadzie wiszącym u sufitu ubranym złotymi srebrnymi orzechami – Orzechy – nasiona Bogów Dawców – owoce drzewa orzechowego – Bogoce – Bogowie Dawcy – Sporowie, Władcy Mnożności, Dostatku i Szczęścia. Złote i Srebrne orzechy to także symbole Słońca i Księżyca – niebieskiego światła. O sadach pod sufitem – imitacji symbolicznej boskiego Wyraju i Drzew Rajca – Lasu Welańskiego jakoś się w różnych etnograficznych opracowaniach nie pisze, a sad przetrwał w tej rymowance tak jak przetrwał w góralskiej tradycji do dzisiaj, jako ozdoba obrzędowa, która ma sprowadzać dobrobyt, dostatek i szczęście dla domu i gospodarstwa na cały nowy rok. Sady nazywano też Podłaźnikami albo Światami, gdy wieszano na nich gwiazdy i świecące bańki.

Sady ze Światłami wieszne pod sufit nad stołem świątecznym, w wielu regionach Polski nazywane są Światami a Światła na nich często też Gwiazdami, co na jedno wychodzi. Jest to Kula RzeczyIstności, która symbolizuje dokładnie Słowiański Poczet Bogów i Drzewo Świata. Gdzieś w niewidzialnym Jądrze/Orzu, wewnątrz niej kryje się Siła Jednocząca cały Świat, Pień-Kłódź-Korzeń Tego Świata, Siła z której wyrastają wszystkie pomniejsze Siły (Działy, Kiry, Żywioły i Moce) działające w różnych kierunkach, a swym działaniem Wszech-Obejmujące Wszech-Świat.

 

Świat-Gwiazda, symboliczny obraz Światła Świata i Świętowita/Światowita – Świado-Mości Nieskończonej.

Podziel się!