OEC: Goran Pavlovic – Dairy farming seal (Pieczęć hodowli bydła mlecznego)

Dairy farming seal

Goran Pavlovic © © tłumaczenie Czesław Białczyński

In the lower field of this seal appear three reed cattle byres (cow sheds). Each byre is surmounted by three reed pillars topped by rings, a motif that has been suggested as symbolizing a male god, perhaps Dumuzi… (question here: why?)

W dolnym polu tej pieczęci pojawiają się trzy kosze / koszary trzcinowe (zagrody / szałasy dla krów). Każdy kosz / koszar / szałas jest zwieńczony trzema filarami z trzciny zwieńczonymi pierścieniami, motyw, który jak sugerowano, symbolizuje męskiego boga, być może Dumuziego… (tu pytanie: dlaczego?)

Czytaj dalej