OEC: Goran Pavlovic – Christmas trees from garden of eden (Choinki z Ogrodu Eden) [cykl o żołędziach i dębach 2014]

Christmas trees from garden of eden

© by Goran Pavlovic © tłumaczenie Czesław Bialczyński
What is the origin of Christmas trees? We can read that the Christmas tree customs are the Christianized versions of the older pagan Winter Solstice customs involving evergreen trees. But why are the two main European Chrismas trees Oak and Pine (Spruce, Fir)? Are these two trees somehow connected to the ancient idea of the garden of Eden? And if so, how are they connected? These are the questions that I would like to try to shed some light on.
Jakie jest pochodzenie choinek? Możemy przeczytać, że zwyczaje związane z choinką są schrystianizowanymi wersjami starszych pogańskich zwyczajów związanych z przesileniem zimowym, dotyczących wiecznie zielonych drzew. Ale dlaczego dwie główne europejskie choinki to dąb i sosna (świerk, jodła)? Czy te dwa drzewa są w jakiś sposób związane ze starożytną ideą ogrodu Eden? A jeśli tak, to jak są połączone? Oto pytania, na które chciałbym spróbować rzucić nieco światła.

Marian Nosal – Wielka Lechia i dwa sposoby myślenia współczesnego Słowianina

Wielka Lechia i dwa sposoby myślenia współczesnego Słowianina

Istnieją dwa sposoby myślenia i wyrażania swoich myśli. Jeden linearny, jednowątkowy, oparty na logice klasycznej i koncentrujący się na określonym problemie. I drugi, wielowątkowy, przestrzenny, systemowy, obejmujący całość naszego istnienia. Stosuje się w nim logikę szeroką, która mówi, że wszystko jest związane że wszystkim, a przyczyna od skutku niczym się nie różnią, bo Świat jest Jednym.

Czytaj dalej

Salon24.pl: Krzysztof Mączkowski – Nowe impulsy dla ekologii: wiara i miłość

Krzysztof Mączkowski – Nowe impulsy Nowe dla ekologii: wiara i miłość

Coraz więcej ludzi, których zupełnie nie znam zaczyna mówić o Wierze Przyrodzonej, o Wierze Przyrody i to mówić z sensem.  Prawdziwe Przyrodotworzenie, Piecza nad stanem Przyrody – Pani Siedliska, jedynego Siedliska Człowieka i wszystkiego co żywe na Matce Ziemi, płynie  z Prawi – Z Wiary i Wiedy Przyrody, ze Słowiańskich Korzeni. CB

Jest takie powiedzenie, że jeśli wytniemy ostatnie drzewo, zatrujemy ostatnią rzekę i złowimy ostatnią rybę, wówczas zorientujemy się, że pieniędzy nie da się jeść. Przypisywane Indianom, różnym filozofom lub myślicielom ekologicznym ma na celu zwrócenie uwagi na skalę zagrożenia, jakie ludzie sprowadzają na siebie niszcząc środowisko.

Czytaj dalej