Joanna Chołuj – Co znaczy Choinka?

Co znaczy Choinka

 

->Choinka. Choina. Choi-na („na” końcówka jak w „brzezina, brzeź-na)
najpierw CUDZE CYTATY I ROZPOZNANIA. NA Końcu MOJA ODPOWIEDŹ 🙂
„współczesna nazwa choinka w znaczeniu ‘drzewko iglaste ozdabiane na święta Bożego Narodzenia’ wywodzi się od gwarowego określenia choina, czyli ‘młody, sosnowy las’ (tworzonego na wzór brzeziny, czyli ‘młodego, brzozowego lasu’ lub olszyny, czyli ‘młodego, olchowego lasu’). Owo znaczenie ‘las sosnowy’ – i choiny, i choinki – dość szybko rozszerzyło się i zaczęto nim określać ‘każdy las iglasty’.
Warto zaznaczyć, że w gwarach choinka oznaczała także ‘pęk iglastych gałęzi’. Ów pęk gałęzi w gwarach nazywano również podłaźniczką, bożym drzewkiem, a niekiedy wiechą.”
Poradnia językowa online
…….
„Najpierw była CHOINA, czyli ‘młody sosnowy lasek’ (tak jak brzezina ‘młody brzozowy lasek’ czy olszyna ‘młody olchowy lasek’). Niewielka choina to choinka, a więc CHOINKA to pierwotnie taki malutki sosnowy młodniak. Znaczenie ‘las, lasek sosnowy’ – i choiny, i choinki – dość szybko rozszerzyło się do znaczenia ‘każdy las, lasek iglasty’ i wzbogaciło o nowe, utworzone od niego znaczenie ‘pęk iglastych gałęzi’. Młodą sosenkę nazywano w gwarach CHOJĄ (do dziś pozostały nazwy miejscowe takie jak Chójki w Wielkopolsce), Choja na Mazowszu) czy Chojna, Chojny, Chojno lub Chojnowo – w wielu regionach niemal całej Polski). CHOINKA w zn. ‘wiązka iglastych gałęzi’ skojarzona z gwarową CHOJĄ dała znaną nam dziś CHOINKĘ ‘iglaste drzewko ozdabiane na święta Bożego Narodzenia’. Sam zwyczaj wstawiania do domu choinki przejęliśmy od Niemców dopiero w XIX w., najpierw w zaborze pruskim, potem stopniowo na terenie całego kraju. Wcześniej wieszaliśmy pod powałą podłaźniczkę (zwaną też bożym drzewkiem lub wiechą), pięknie przystrajaną różnymi ozdobami w zależności od regionu, albo też ‐zwłaszcza na wschodzie Polski ‐wstawialiśmy do izby snop zboża, zwany dziadem (diduchem).
(Narodowe centrum kultury )
…..
„Cóż zatem język mówi o genezie choinki? Niemieckie korzenie choinki potwierdza język angielski, którego Christmas tree opiera się na południowoniemieckim określeniu Christbaum — choinki otóż upowszechniły się w Anglii w połowie XIX w., w okresie małżeństwa królowej Wiktorii z niemieckim księciem Albertem pochodzącym z Koburga (Bawaria). Gdyby zwyczaj ten upowszechnił się w okresie wcześniej panującego króla Jerzego III, który żonaty był z niemiecką księżniczką Zofią Charlottą, Anglicy mówiliby na choinki prawdopodobnie Saintnight tree, gdyż Charlotta urodziła się w połabskim Mirowie, gdzie na choinkę mówiono Weihnachtbaum, co znaczy „drzewo świętej nocy”. W Niemczech funkcjonują trzy określenia choinki: Christbaum na południu, Tannenbaum (drzewo jodłowe) na zachodzie oraz Weihnachtbaum na wschodzie. Obecnie wschodnioniemieckie określenie wypiera pozostałe.
W kilku krajach Europy choinkę określa się wariantem słowa Christbaum. Wiemy dokładnie, że jego pasem transmisyjnym była rzeka Ren. Wszystkie otóż kraje leżące w dolinie Renu na choinkę mówią tym właśnie słowem: Szwajcaria, Liechtenstein, Austria, południowe Niemcy, Luksemburg (Chrëschtbam) oraz Holandia (kerstboom). W RPA na choinkę mówi się Kersboom, czyli przeróbką holenderskiego słowa, co z kolei jest świadectwem tego, że została tam przywieziona przez panujących tam kolonistów holenderskich.
W tym samym czasie Polskę kolonizowali Prusacy i Austriacy a jednak na choinkę mówimy różnymi wariantami słów prasłowiańskich:
choinka w większej części Polski,
chójka (gwara wielkopolska i kaszubska),
chujka (gwara wielkopolska),
chójanka (dolnołużycki),
chójak/chójniak (gwara mazowiecka),
chójk (regionalizm podawany przez Karłowicza),
gòdowé drzéwkò (Kaszuby)
danka (Kaszuby)
goik (Śląsk).
Język wyklucza więc niemieckie pochodzenie choinki.
Co ciekawe, sami Niemcy wskazują, że zwyczaj choinki w dzisiejszym rozumieniu zapoczątkowano u nich na dworze …książąt piastowskich.
Wprawdzie już od średniowiecza okazjonalnie pojawiały się grudniowe drzewka w kościołach, choć nie były to jeszcze choinki, nie wiązały się bowiem z Bożym Narodzeniem, lecz ze świętem Adama i Ewy. Były to rajskie drzewka strojone w jabłka. Wiązanie tych drzewek występujących tylko w kościołach w związku ze świętem Adama i Ewy, ze świecącymi drzewkami stawianymi w domach w związku z narodzinami Jezusa — jest tezą nieco naciąganą.”
(Agnosiewicz – z bloga bialczynski.pl)
…..
Być może niektórzy z Was pamiętają mój wykład o matrycy języka i kole alfabetu… (Jest dostępny na moim kanale YT i u Prawedy)
Tłumacze tam sens i pochodzenie symbolu H oraz CH.
odnosi się on do energii życia, chi, czi, ki
Ta energia to to co obracamy w ciągu cyklu roku, życia, każdego cyklu
To rozwój i zwój czyli JANG, JING
tak, z G na końcu
J/I indywiduum
N nicość
G ruch spirali
W symbolu literze H mamy zawarte wznoszenie i opadanie
Tak samo jak w G mamy zwijanie i rozwijanie , zależnie od perspektywy
H
to zarówno symbol góry
(Hora, góral horal, harnaś , halny , hora godzina jako dojście do góry do pełni 60 minut
Hop )
Jak i symbol dołu, przepaści
Hala, hulanki, hell 😉 Hula
Na moim kole alfabetu H (mocna wersja tej litery, dźwięczna powiązana w kontinuum fonetycznym z G (zwój rozwój) i Ż (życie) )
JEST NA GORZE , w rycie przejścia Kupały
Bo tam jest moment szczytowania energii męskiej, penisa we wzwodzie (huj) , moment gdy dwoje się schodzi w wchodzi w związek, akt.. to noc najdłuższa, i pełnia mocy i płodności natury
Po drugiej stronie koła jest ryt zimowy, szczodre gody, moment najkrótszego dnia, najdłuższej nocy, słońca stania a potem Słońca Zmartwychwstania gdy znów zaczyna swój ruch na horyzoncie a dni się zaczynają wydłużać. Rodzi się Sol Invictus, rodzi się słońce, SWAROŻYC jest jeszcze dzieckiem narodzonym i pod ochroną nocy ZIMY WZRASTA
Ale cały ten okres przy WZRASTANIU małego słońca które katolicy przetworzyli w. Dzieciństwo Chrystusa okryte niewiadomą w Biblii 😉
Właściwie przepaść , dół i zimą czyli dolny aspekt symbolu H to także maksimum JING YIN czyli moment gdy ciąża kobiety noszącej płód , dziecko, energii żeńskiej CO MA URODZIĆ ENERGIĘ MĘSKĄ – jest maksymalny.
To dziewiąty miesiąc , 9 kres. Matka wydaje na świat słońce syna … Maryja Matka czyli słowiańska Marzanna Mora Niya i Noc.
Czyli chaotyczny księżycowy aspekt kobiecości rodzi aspekt słoneczny.
Z nocy rodzi się światło
Dół oznacza więc obniżanie się ciąży, i schodzenie dziecka w dół do porodu i połogu.
Towarzyszy temu
ROZŁĄCZENIE UNII JANG JING
matka oddziela dziecko od siebie
To opozycja do Kupały gdy mamy
ZŁĄCZENIE JANG JING
Kupały H – JANG WCHODZI W JING I ZAPŁADNIA
Szczodre – JANG WYCHODZI Z JING I RODZI SUE NA NOWO
Cały ten okres jest jednocześnie NADAL momentem domykania energii CHI która musi sie domknąć, która już nie służy, jednocześnie ona przetwarza się od punktu konca jing aż do jarych godów , do wiosny w ukryciu
Jak ziarna pod ziemią co przygotowują się do wyjścia z ziemi
W każdym razie Kupały lato to H
A od SZCZODRYCH Godów do jarych to
CH , CZ, Q
Chi , czi, qi
Choina Chojna jest symbolem Huja , penisa we wzwodzie
I symbolem naturalnej płodności
Ale jest zima ..
Choina to MAŁE DZIECI, CHŁOPCY 😉
POTENCJAŁ, energia męska w rozwoju a nie szczycie więc CH choina NIE hoina
W Kupały jest to real, i akt stwarzania
W Szczodre gody stawiamy Coś o tym kształcie
Coś co symbolizuje
Wieczność
Życie
Męskość
Penisa
By zakląć i przywołać płodność i obfitość dla nadchodzącego roku
(H w potencjale czyli ukryta rodząca się CH )
Dąb także dekorowany jest też mocnym symbolem męskiej energii
Wysokie choiny, limby , iglaki wystrzelone w niebo, zakończone czubkiem a nie płasko i nieregularnie jak np brzozy , są symbolem męskiej energii i płodności
H . Spójrzcie
Poza tym że tam jest szczyt i przepasc,
To jest to również –
Dwa I
I /J indywiduum, osoba,
Kobieta i mężczyzna
A między nimi połączenie
Penis męski
Oczywiście H mówi też o połączeniach trudnych, o połączeniu tego co niepołączalne, o połączeniu mostem zwodzonym dwu gór nad przepaścią
Najstarsza bajka mówi o połączeniu niepolaczalnego które jednak jest łączone,
On i Ona
Magia seksu
Magia działania wszechświata
Gdy opozycję stają się jednym i kręcą koło przemian…
H więc oznacza też to co dalekie, trudne, .. ale też kontakt w tym zimnym, dalekim, trudnym
Oddalonym w przestrzeni
Góry
Halny
Halo
Hello
Hej
Hop hop
… Ale o tym już pisałam w innym artykule 🙂
TEN ARTYKUŁ BĘDZIE CZĘŚCIĄ KSIĄŻKI
„Co znaczą słowa”
Tom 1 Świat Człowieka
INNE KSIĄŻKI O JĘZYKU, ISTNIEJĄCE JUŻ JAK I TE KTÓRE WŁAŚNIE PISZĘ
-Polska Gramatyka Starożytna tom 1.
-Polska Gramatyka Starożytna tom 2.
– Gramatyka Porównawcza tom 1. Polski, angielski francuski.
– Gramatyka Porównawcza cz2. Polski, angielski i francuski.
– Polska Gramatyka Starożytna. Ćwiczenia dla dorosłych.
– Tezy reformatorskie polskiej gramatyki starożytnej.
– Tablice czasowników polskich i ich analizy etymologiczne
– Prawdziwe znaczenie polskich słów. tom 1 Świat Człowieka
– Prawdziwe znaczenie polskich słów. tom 2 Świat Bogów
– Prawdziwe znaczenie polskich słów. tom 3 Sankryt vs Polski
– Błędy gramatyczne – dlaczego wszyscy je popełniają i gdzie tkwi problem?
– Gramatyka polska zrozumiała dla KAŻDEGO (zreformowana, z ćwiczeniami )
………………………………………………..
Ps tak. Jestem połączona przez moje nazwisko z energia H (pół rodziny) i CH drugie pół ..
To energia życia , męska, odważna, obrazoburcza, ale i energia pokonywania trudności..
Holuj Gołuj pochodzi z ROZLEGŁYCH odległych stepów kozackiej Ukrainy
…………………………………..
PS2 TAK. W zasadzie PRAWIDŁOWA ORTOFGRAFIA TO
HUJ (a może było nawet HÓJ? ze skróconym , pierwotnie długim O )
Ale to zależy CO MÓWICIE
zapis
CHUJ
osłabia energię męską tego członka 😉
waszego członka jeśli o nim mówicie
No chyba że to przezwisko
To wtedy jest to nadmiarowe, nie do końca wiemy, przesada, więc CH ma sens w CHUJ
Joanna

 

źródło: Joanna Chołuj – blog

 

Podziel się!