1. Ostatni Dzwonek! oraz Przetrwać! – według Adolfa Kudlińskiego – Być przygotowanym!; 2. Marian Nosal – Święto Dziadów i Bab 1 listopada 2020 w Lechistanie, czyli w Wielkiej Lechii; 3. Dziki Preppers – Adolf Kudliński. Jest to moje pożegnanie z Panem i deklaracja zarazem; 4. Królestwo Wolnych Słowian właśnie ruszyło. Zobaczcie dlaczego i jak prawnie to robimy!

Przetrwać! – według Adolfa Kudlińskiego – Być przygotowanym!

W Święto Bab i Dziadów Naszych oraz Bliskich Zmarłych (zawarte w Tanie Rudym, Karminu, Tanie Czerwonym – w Godach Ukośnego Krzyża, Górowania Jesieni – 31 października do 6 listopada)  – Adolfowi Kudlińskiemu (1951 – 2020), z Gór Świętokrzyskich Strażnikowi Wiary i Wiedy Słowian, poświęcam:

W filmie tym Święto Dziadów i Bab omawiam z kilku punktów widzenia:

1) starosłowańskiej Jedności Żywych ze Zmarłymi na przykładzie śp. Adolfa Kudlińskiego i jego Ciągle Żywych Braci

2) Ważności Kultu Ognia i praktycznego znaczenia Ciałopalenia Przodków

3) Radosności a nie Smutasowatości tego Święta

4) odniesień aktualnych i politycznych

5) Różnic między grzebaniem zmarłych w Ogniu (sanskr. Agni), a grzebaniem w ziemi

6) Mówienia o Lechii i Lechitach, naszym dawnym mianie, jako formie czczenia naszych Przodków, a nie zapominania o Nich.

Marian Nosal

Czytaj dalej

Akcja pomocy na rzecz Adolfa Kudlińskiego i Leśnych Dziadków z Gór Świętokrzyskich

ssss

Nawiązaliśmy kontakt bezpośredni z panem Adolfem Kudlińskim. Rozmowa oraz akcja pomocy zaproponowana przez Zrzeszenie Słowian po prostu bardzo go uradowały. Pan Adolf nie spodziewał się tak spontanicznego odzewu współbraci.

Przystępujemy zatem do działania na wielu płaszczyznach – na płaszczyźnie organizacji pomocy finansowej, na płaszczyźnie prawnej – czyli z odpowiednim pisemnym wystąpieniem do władz państwa (MSWiA, Minister Sprawiedliwości i Prokurator Generalny, Prezydent RP) i na płaszczyźnie wsparcia tych naszych listów do władz podpisami obywateli, zbieranymi w Internecie.

W weekend wyrusza do pana Adolfa ekipa Zrzeszenia, aby uzgodnić wszystkie szczegóły i nakręcić materiały do rozpowszechnienia kanałami You Tube i wszelkimi innymi drogami.  Będziemy tutaj na moim blogu, a także na FB , na stronach Zrzeszenia Słowian i na innych blogach słowiańskich (SKRiBHy – https://skribh.wordpress.com/, Dragomiry zapomnianalechia.wordpress.com – i innych, bo każdy może włączyć się do tej akcji) informować na bieżąco jak można najskuteczniej pomóc, gdzie wpłacać środki pomocowe i pod jakim szyldem, żeby być w zgodzie z przepisami prawa (bo wpłata składkowa na czyjąś grzywnę jest w Polsce nielegalna) oraz od kiedy je wpłacać, gdzie złożyć podpis z poparciem prośby o Kasację wyroku lub Ułaskawienie pana Adolfa i Leśnych Dziadków, itp. Na zbiórkę publiczną pieniędzy (bez opodatkowania) także podobno niezbędna jest zgoda MSWiA.

 

kudlinski

 

Oświadczenie Zrzeszenia Słowian w związku z wyrokiem i grzywną, nałożoną na Adolfa Kudlińskiego i tzw. „Leśnych Dziadków”

Czytaj dalej

Adolf Kudliński – Skazany na 3 lata za posiadanie broni – o polskich prokuratorach i sądach oraz prezydencie z PISu.

Adolf Kudliński – Skazany na 3 lata za posiadanie broni

kudlinski

 

Czy PIS rzeczywiście chce żeby Polacy posiadali broń i byli w stanie bronić się przed wrogiem? Czy Obrona Terytorialna to tylko żart pana Macierewicza, czy gra na serio?!

Ruch Kukiza swoje zobowiązania wolnościowe wobec Polaków traktuje serio, kwestię dostępu do broni także – nie tak jak PIS.

Czytaj dalej