OEC: Goran Pavlovic – The cross of Shamash (Krzyż Szamasza)

The cross of Shamash (Krzyż Szamasza)

© by Goran Pavlovic © tłumaczenie Czesław Białczyński

Beaker, Sialk South Mound, Kashan, Isfahan, Late Calcolithic period, Sialk III7 period, ca. 3750-3350 BC, the National Museum of Iran, Tehran, Iran. Pic by Michele Mitrovich

Puchar, Kopiec Południowy Sialk, Kaszan, Isfahan, okres późnego kalkolitu, okres Sialk III7, ok. 3750-3350 p.n.e., Muzeum Narodowe Iranu, Teheran, Iran. Zdjęcie: Michele Mitrovich
Czytaj dalej

Paweł Szydłowski – Swastyka łączy Polaków i Ukraińców

SWASTYKA ŁĄCZY POLAKÓW I UKRAIŃCÓW

SWASTYKA ŁĄCZY POLAKÓW I UKRAIŃCÓW. Swastyka to nasz Sarmacki Bóg Naiwyższy czczony przez wszystkie narody świata. Na Ukrainie nazywano tego Boga Pieronem, w Polsce Pogodą i Czterogłowem lub Światowitem czyli Panem Światła. Wit znaczy Pan.. Gdzie indziej Kronosem, Saturnem itd. Swastykę tworzy Gwiazda Polarna która jest środkiem naszej galaktyki i Wielki Wóz którego położenie względem Gwiazdy Polarnej pokazuje pory roku. Czy Polacy to faszyści, bo tak twierdzą mordercy z Rosji, którzy wymordowali około 70 milionów ludzi pod szyldem czerwonej flagi z sierpem i młotem. Ruski symbol śmierci i ludobójstwa to sierp i młot skąpany we krwi czerwonej, którą reprezentuje czerwona flaga.

Czytaj dalej

La Villa del Alcaparral – III secolo d.C. – Roman Mosaic Museum, Casariche, Spain

La Villa del Alcaparral – swastyka

nadesłał Furio Muerte

Mosaico pavimentale geometrico a bianco e nero con i motivi della svastica, tipico simbolismo solare – dal tablinum di una villa romana, la Villa del Alcaparral – III secolo d.C. – Roman Mosaic Museum, Casariche, Spain

Biało-czarna geometryczna mozaika brukowa z motywem  swastyki, typową symboliką słoneczną – z tablinum rzymskiej willi, Villa del Alcaparral – III wiek n.e. – Muzeum Mozaiki Rzymskiej, Casariche, Hiszpania

Uwaga: to jest czas – od III wieku p.n.e. do V wieku n.e.  – słowiano-bałto-sarmacko-germańskiej ekspansji na całe zachodnie Cesarstwo Rzymskie w tym na ziemie dzisiejszej Hiszpanii i Północnej Afryki (Galindowie i Goljadziowie, Golęszyce, Suewi, Wandalowie i inni). Stąd iberyjska – Galicja i Wandaluzja, jak i słowiańska Wenedia Nadłabska i Galicja Małopolska.

Czytaj dalej

RudaWeb: Meandrująca swastyka z Mezin

Meandrująca swastyka z Mezin

Był sobie człowiek obdarzony nie znanym w jego czasach talentem. Do dziś zdobimy dziełem jego wyobraźni najwybitniejsze budowle. Jednak on wycinał w kościach mamutów nie to co późniejsi krytycy sztuki odkryli. Formalnie dokonał czegoś znacznie trudniejszego. Nie stworzył symbolu, który mu przypisano. Ot, taki zwykły los artysty…

Czytaj dalej

Skąd się wzięła swastyka? – prosta i oczywista odpowiedź oraz geneza nazwy Gór Świętokrzyskich

Skąd się wzięła swastyka? – prosta odpowiedź, geneza nazwy Gór Świętokrzyskich

Aiatihasic_0Wielka Swastyka Niebiańska

Wszystkim niedowiarkom Antysłowiańskim i Antypolskim podpowiadam: To widok Północnego Nieba Białego Lądu (Euro-Azji), a nie żaden import z Czarnej Afryki – równoramienny krzyż w ruchu obrotowym.

Czytaj dalej

Mezamir Snowid – Pogański rytuał

Mezamir Snowid – Pogański rytuał

Niniejszy artykuł Mezamira Snowida rozpoczyna cykl poświęcony technikom rytualnym i rytom pogańskim Wiary Przyrodzonej, w tym szczególnie Wiary  Rodzimej – Słowiańskiej. 

Magja jest nieodłącznym elementem wiary.

Tany i ryty są niezbędną częścią kontaktu z Żywiołami i Mocami oraz z innymi bóstwami: z Kirami, Dzięglami (Działami), Bogiem Najwyższym i Stworzami (Bogunami  – bóstwami pomocniczymi) oraz z DUCHAMI Zmarłych, w tym z duchami Przodków – Dziadami, czy też ze Zduszami  – czyli duchowymi istotami demonicznymi: to jest istotami posiadającymi  formę „ożywioną” w przestrzeni Świata Widzialnego – Jawi albo formę” duchową” w Nawi, albo jedno i drugie.

Znajomość technik magicznych nie jest niezbędna aby czerpać z Przyrody i całego Świata Widzialnego oraz Duchowego siłę. Magja nie jest zła ani dobra – Magja po prostu jest, istnieje i pozostaje w związku z każdą wiarą. Każdy może i potrafi zastosować magję i każdy często stosuje ją podświadomie, świadomie albo nieświadomie, w codziennym życiu, w zwyczajnym osiąganiu wyznaczonych sobie celów życiowych. Często więc czynimy magję w sposób niekontrolowany i bezwiedny, używamy jej elementów nieświadomi iż to robimy. Jak to zwykle bywa w działaniach przypadkowych, wykonywane bezwiednie rytuały i czynności magiczne nakładają się na siebie i wzmacniają bądź znoszą się wzajemnie. Magja używana w ten sposób nie ma wielkiej skuteczności, nie pozwala też swobodnie i głęboko kontaktować się z siłami Przyrodzonymi Świata.

Wiedza Magiczna nie jest niezbędna, aby praktykować kontakt z żywotnymi siłami świata – nie jest zatem niezbędna, aby aktywnie wyznawać Wiarę Przyrody.Człowiek uprawia magję od zarania i „wiedza magiczna” stanowi cząstkę natury ludzkiej.

Postępy nauki, naukowy światopogląd i wiedza naukowa nie wykluczają magji z życia współczesnego człowieka. Wręcz odwrotnie nauka zbliża się bardzo istotnie do wiary szukając odpowiedzi na ostateczne pytania o dzieje świata, o jego przeszłość i o jego przyszłość. Osiągnięcia współczesnej nauki i kolejne problemy oraz pytania o byt świata jakie się w polu nauki pojawiają powodują wzmocnienie pozycji magji i wiary. Wzmacnia to również potrzebę praktyk magicznych i potrzebę duchowego kontaktu z Istotą Świata na innej drodze niż tylko ściśle rozumowa. Wzmacnia to potrzebę osiągnięcia odmiennego stanu świadomości niż ta nasza świadomość codzienna, zwyczajna, nakierowana na zmagania z fizycznymi przeszkodami życia. Istota Świata bowiem, zawsze będzie się znajdować „ponad i poza” codziennością oraz „ponad i poza” naukowymi praktykami i naukowym poznaniem. Rytuał magiczny pozwala oderwać się od świadomości „codziennej” i uzyskać jej odmienny, „niecodzienny” stan – stan sprzyjający skupieniu osobowości na kontakcie z siłami rządzącymi Światem, stan pozwalający też zaczerpnąć od tych Sił Wszechświata energii potrzebnej w dalszym codziennym  działaniu, albo pozwalający zgrać nasze własne moce z mocami Wszechświata, ku większej skuteczności własnych przedsięwzięć i  poprawy codziennej egzystencji własnej i bliskich bliźnich.


Zatem  teoretyczna wiedza i zaznajomienie się z praktykami szamańskimi, z zasadami skupienia energii, jaźni i woli – zasadami modlitwy i medytacji oraz z zasadami ofiarowania, czy techniką wróżby, a także własne (nawet intuicyjne) próby praktykowania technik magicznych, zawsze, ZAWSZE –  pogłębiają jaźń (świadomość, podświadomość, nieświadomość – trzy duszyczki składające się na człowieczą Duszę) i wzmagają (wzmacniają) więzi jednostki – Człowieka – z całym  – Wszym,  światem – Swątem – czyli z Wszechświatem – światem widzialnym – żywym,  i niewidzialnym – duchowym.

Będziemy publikować więcej materiałów – pisanych przez żerców Wiary Przyrody – poświęconych praktyce i praktycznemu zastosowaniu technik Magji Wiary Przyrodzonej, także starym rytom znanym z praktyk magicznych całego świata, w tym szczególnie ze świata słowiańskiego, a także z obszaru starej wspólnoty wierzeniowej Słowian, Indów i Skołotów – czyli z obszaru Wiedy, Obwiesty i Gądźby (Wedy, Awesty i Gathby-Gathy) – a więc z obszaru pradawnego Królestwa SIS. 

C.B.

Czytaj dalej