1. T. Drwal: W. Gadowski- Lokalizm sposobem na politykę, globalizm, pandemię, reset i kontrolę; 2. IDB: Prof M. Matyja – Referendum i propaganda. Referenda w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (PRL); 3. Siewcy Prawdy (Bogadanki) Prawo Archontów – Jedno dla nas, drugie dla nich

Lokalizm sposobem na politykę, globalizm, pandemię, reset i kontrolę

Wolnościowcy którzy wyszli z Konfederacji – D. Sośnierz , A. Dziambor, J. Kulesza – WYZEROWALI się SAMI:

wPolityce: Sośnierz – Miałem wątpliwości, czy wracać do Konfederacji. W polityce nie trzeba się lubić, zawieszam spór z Mentzenem

To bardzo upraszcza sytuację. Jako poważnych kandydatów do Sejmu z ramienia Demokracji Bezpośredniej widzę w tej chwili tylko Polska Jest Jedna prezydenta Rafała Piecha i Antypartię Marka Ciesielczyka, które powinny się ostatecznie dogadać co do wspólnego startu.

Moim zdaniem byłaby to formacja odpowiadająca w pełni warunkom do wprowadzenia w polskiej polityce Wielkiej Zmiany i Demokracji Bezpośredniej w Naszej Ojczyźnie – prawdziwa antysystemowa formacja Ruchu Wolnej Polski. Zwłaszcza gdyby poparł ją jeszcze profesor Mirosław Matyja.

Do nich powinni też dołączyć – moim zdaniem – jak najszybciej zwolennicy partii dr Bodnara Wspólnie dla Zdrowia, Siewców Prawdy oraz E-Parlamentu. Najlepiej gdyby doszło do formalnego zjednoczenia tych ruchów, ale istnieje też forma Oficjalnego Przekazania Głosów i Poparcia Wyborczego przez gremia reprezentujące i liderów tych formacji.

Na marginesie dodam, że otrzymałem oficjalną propozycję startu w wyborach do Sejmu 2023 z Listy Antypartii Marka Ciesielczyka, ale z wielkim bólem serca, po głębokim przemyśleniu – zwłaszcza z racji mojego wieku i konieczności dalszej kontynuacji misji Jednoczenia Polaków, prowadzenia misji społecznej, misji w ramach Wiedy i Wiary Słowian (Akademii Ducha) i publicznej misji informacyjnej (publicystyczno-literackiej) musiałem odmówić. Te zadania w dalszym ciągu uważam za priorytetowe w tworzeniu Wolnej Polski. Zawsze też służył będę Demokracji Bezpośredniej i Ruchowi Wolnych Ludzi, Wolnych Polaków praktycznym doradztwem politycznym, jeżeli się o nie do mnie zwrócą.

Czesław Białczyński

Czytaj dalej

Academia.edu: Tomasz J. Kosiński – Metapolityka polskich NAZI-POGAN Część I. Czarny Zakon (I. Górewicz, M. Piskorski, M. Martynowski) w akcji, czyli jak neofaszyści i sataniści zawłaszczają słowiańskie tradycje, na przykładzie zina „Odala”

METAPOLITYKA POLSKICH NAZIPOGAN Czarny Zakon (I. Górewicz, M. Piskorski, M. Martynowski) 

Czytaj dalej

Tomasz J. Kosiński – Wielka Lechia – Wielki problem, czyli wystawa i konferencja kolesi, z neofaszyzmem, nepotyzmem i niesławą w tle

Wielka Lechia – Wielki problem, czyli wystawa i konferencja kolesi, z neofaszyzmem, nepotyzmem.

Dziś jeszcze o niesławnej hejterskiej „wystawie” w Muzeum Początków Państwa Polskiego i antypolskiej propagandzie, jaka jej towarzyszy.

Artykuł Tomasza J. Kosińskiego obnaża intencje tego przedsięwzięcia. PIS i jego akolici uwielbiają przedstawiać się jako wielcy demokraci oraz ofiary hejtu i nienawiści przeciwników politycznych. Tymczasem od 8 lat pogrążają Polskę w bezprawiu prowadząc działania faszyzujące życie społeczne i zmierzając wielkimi krokami ku ideologicznemu totalitaryzmowi w stylu stalinowskim. Piszę o państwie PISu i ostatnich latach kiedy rządzi ta partia, ale przecież proceder dzielenia Polaków na lepszych i gorszych zaczyna się już w 1989 roku od Okrągłego Stołu, kiedy wykluczono z Układu Rządzącego reprezentantów części społeczeństwa (choćby ruchu narodowego czy Solidarności Walczącej i autentycznej Solidarności 1980). Potem wszystkie kolejne okrągłostołowe ekipy rządzące kontynuowały ten proceder będący przedłużeniem komunistycznych praktyk z czasów PRL, nie wyłączając Lewicy, PSL, a zwłaszcza jaśnie oświeconej Platformy Obywatelskiej (obecnie KO). To ci ostatni (razem z koalicjantami) rządzą przecież w województwie Wielkopolskim, są gospodarzem Muzeum Początków Państwa Polskiego i tolerują to co widzimy w murach tego muzeum.  Są też inicjatorami pseudo-socjalistycznych inicjatyw anty-obywatelskich ingerujących w system szkolny, inicjatorami blokad zgromadzeń i marszów katolików, narodowców, wolnościowców i inicjatorami innych tego rodzaju faszyzujących pociągnięć administracyjnych w Poznaniu i w całym województwie. Nie jest to więc przypadłość samego PISu, choć ten ostatni z państwa w miarę laickiego urządził nam Polskę pod dyktatem jedynej słusznej religii i coś na kształt państwa quasi-kościelnego.

Jednak to PO, czyli dzisiejsza Koalicja Obywatelska i Lewica razem z PSLem prowadziły pamiętną kampanię stygmatyzującą starsze pokolenie Polaków, przedstawiając ich jako wsteczne Moherowe Berety. Ależ to była beka w czasach tamtych zwycięskich wyborów dla PO!  W istocie był to już jeden z ważnych sygnałów postępującej faszyzacji życia społeczno-politycznego w naszym kraju.

Dzisiaj ta sytuacja jest już widoczna bardzo jaskrawo, a jej ostatecznym wyrazem był powszechny medialny aplauz dla wprowadzenia w Polsce Przymusu Szczepień i Segregacji Sanitarnej. Żeby było straszniej i śmieszniej czyniono to na bazie kompletnie antynaukowej teorii rozpowszechnianej przez międzynarodowe korporacje kompleksu technologii SI (AI) i przemysłu farmaceutycznego wspieranego przez skoncentrowany w rękach wąskiej grupy kapitału, sektor medialny. Dzisiaj – o czym milczą polscy uczestnicy owej kampanii strachu – sami jej organizatorzy i czołowe postacie jakie ją firmowały (Anthony Fauci czy dyrektorzy firmy Pfizer, a nawet sam Bill Gates) wycofują się rakiem z głoszonych w tamtym okresie jako „pewniki naukowe” pseudo-naukowych tez i próbują się wybielić w kwestii samej pandemii czy, rzekomo skutecznych „szczepionek” mRNAa.

Początkowo skłonny byłem zlekceważyć całą tę pożal się boże „inicjatywę muzealniczą”, ale przyznaję rację Tomaszowi J. Kosińskiemu. Nie można pozwalać bezkarnie wykorzystywać pieniędzy polskich podatników  na wojnę z Narodem Polskim prowadzoną przez jakąkolwiek partię polityczną, czy grupę ideologiczną. Odkąd rządzi w Polsce PIS jest to nagminny proceder, chociaż i wcześniej za PO nie było z tym wcale lepiej, tyle że ciągnięto społeczeństwo na siłę w przeciwną stronę. W działaniach aparatu państwa polskiego od dwudziestu lat ideologia wąskiej grupy społecznej zastępuje powoli, lecz systematycznie interes ogólnospołeczny – Wszystkich Polaków. To bardzo niebezpieczny proceder, który przypomina czasy PRL i sowieckiego „porządku” w naszym kraju.

Interes ogólnospołeczny może realizować tylko państwo laickie, otwarte na wszystkie światopoglądy, na osiągnięcia współczesne nauki światowej oraz na wszystkie grupy obywateli. Jest to prawda niby oczywista i stara jak świat, ale żadnym rządom w Polsce od czasów Okrągłego Stołu nie zależało ani na tym żeby Polską rządzili obywatele, Polacy, ani na tym żeby państwo opierało się na światopoglądzie naukowym. Dowodem w tej sprawie niech będzie kompletny brak systemu referendalnego, choćby śladowej demokracji bezpośredniej i rządów obywatelskich w samorządach lokalnych, które są dzisiaj zoligarhizowanymi, niemalże dziedzicznymi latyfundiami lokalnymi rządzonymi przez te same wąskie grupy od dziesięcioleci. Dowodem jest też brak od 1989 roku jakiejkolwiek reformy środowisk nauki i szkolnictwa wyższego oraz środowiska medycznego i służby zdrowia w Polsce. To nie jest przypadek, lecz systemowa  przypadłość polskiej, anty-obywatelskiej pseudo-demokracji. CB

Tomasz J. Kosiński – Wielka Lechia – Wielki problem, czyli wystawa i konferencja kolesi, z neofaszyzmem, nepotyzmem i niesławą w tle

Lechityzm ma być gorszy od faszyzmu w rozumieniu – o ironio losu – neofaszysty, rasisty, gloryfikatora satanizmu, nazi-poganina[1] i niedawnego wielbiciela Lechitów[2] Igora Górewicza oraz jego kolegi Michała Bogackiego z Muzeum Początków Państwa Polskiego (MPPP) w Gnieźnie. Nie tylko ci Panowie mają wielki problem z Wielką Lechią, która ideowo koliduje z hasłami o Wielkiej Rosji. A używanie porównań lechizmu do faszyzmu, co robią w komentarzach online na ten temat m.in. Górewicz z Triglava i Wójcik z Sigillum Authenticum, to stalinowska narracja, obrzydzająca Polakom sarmatyzm (kiedy Polacy zdobyli Moskwę) i sanację (kiedy wygraliśmy wojnę polsko-radziecką w latach 1920-1921, a potem osadzano komunistów w więzieniach). Czytaj dalej

Skoordynowany atak banksterski światowej i jej mediów oraz pseudo-rodzimowierców na Starożytną Słowiańszczyznę, Lehię i Wiarę Przyrodzoną Słowian

Skoordynowany atak banksterski światowej i jej mediów oraz pseudo-rodzimowierców na Starożytną Słowiańszczyznę, Lehię i Wiarę Przyrodzoną Słowian

Mamy ostatnio do czynienia z dziwnym zbiegiem okoliczności. Oto niemiecki polskojęzyczny Onet.pl  (Wielka Historia) publikuje 24 marca 2023 roku artykuł Kamila Janickiego podważający wyniki publikowane przez najważniejsze, najwyżej notowane uniwersytety na świecie i instytuty w ich strukturach zajmujące się badaniami genetycznymi, genetyką genealogiczną i historią starożytnych kultur archeologicznych, które uznały że współcześni Polacy są spadkobiercami w prostej genetycznej linii następujących po sobie kolejnych kultur starożytnych ulokowanych w Europie Środkowej po obu brzegach Dunaju i na północ od niego tworzących na tym terenie szereg zaawansowanych organizacji społeczno-politycznych od czasów co najmniej 3500 lat p.n.e. do współczesności. 

Czytaj dalej

1. Jerzy Zięba – Analiza ujawnionej na żądanie sądu w USA dokumentacji szczypawek Pfizera (podsumowanie pandemii); 2. Globalista: Czy Polsce grozi paraliż energetyczny?; 3. Ukraina a Sprawa Polska; 4. PL1TV: Rozmowa dla szurów i foliarzy

Analiza ujawnionej na żądanie sądu w USA dokumentacji szczypawek Pfizera

Czytaj dalej

1. PL1TV: Doktryna szoku i strachu. Panika zwalnia od myślenia; 2. Mentzen odsłania pomnik Morawieckiego; 3. Wojna, wojna, wojna!; 4. NTV Zapraszamy do wspólnej pracy – 5-6 Maja w Torzymiu na terenie zlotu Harmonia Kosmosu

Doktryna szoku i strachu. Panika zwalnia od myślenia

 

Czytaj dalej

1. Studio MIRATOR: Parlamentarny Zespół ds Sanitaryzmu – Segregacja sanitarna?; 2. Jerzy Zięba – Radio Maryja i Telewizja Trwam – pozytywny zwrot kierunku oraz Czy sympozjum Ojca Rydzyka dokona wyłomu?; 3. Gadowski TV: Olimpijski pokój; 4. WM: Tysiące Kanadyjczyków na protestach

Parlamentarny Zespół ds Sanitaryzmu – Segregacja sanitarna?

Tysiące Kanadyjczyków na protestach

PIS wprowadził w Małopolsce i 4 innych województwach w Polsce na cały miesiąc  od 27 stycznia do 27 lutego fikcyjne nauczanie w szkołach podstawowych i licealnych!!!!  (komentarz do mema).

NR1: 25.01.2022 Warszawa, Sejm. Posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. Sanitaryzmu. Warto też posłuchać co mówi Maria Kurowska z PIS w TV Rzeszów – tak tytułem wstępu do planowanej faszystowskiej Ustawy o Segregacji Polaków (prosto z Banbay.pl)

Trudno wprost pojąć rozumem w jakim celu PIS, pchnięty pierw ogólnoświatowym przykazem szerzenia pseudo-zarazy i dezinformacji pod sam koniec tejże plandemii fałszu i obłudy Władzy ukręcił sobie i założył na szyję stryczek  ogólnonarodowego sprzeciwu wobec faszyzmu, jakiego jest zakładnikiem. Tylko jedno to tłumaczy – wojna za plecami i ponad głową Narodu Polskiego. ZDRAJCY! Ostatnia to chwila dla każdego uczciwego człowieka, który tam w PIS i Zjednoczonej Prawicy zasiada w Sejmie, aby cofnąć się przed faszystowską ustawą i hańbą dla siebie i całego rodu swego na całą wieczność.

POLACY! DO CZYNU! PRZECIW ZDRADZIE, KTÓRA PONAD WASZYMI GŁOWAMI SIĘ DOKONUJE!

Czytaj dalej

1. O covidowych zbrodniach w Polsce i na świecie po raz ostatni; 2. Jerzy Zięba – Polscy lekarze leczą witaminą C C19 w… szpitalach ! Przykład dla świata!; 3. Sokal -Chodorowski: Możliwe Scenariusze na Najbliższą przyszłość; 4. Kłamczuuuszek z tego Andrzejka naszego!

O covidowych zbrodniach w Polsce i na świecie po raz ostatni

Ciągłe przedstawianie i opowiadanie sobie o zbrodniach i o przestępstwach covidowych („wojennych”) i o oszustwach statystycznych, szpitalnych, medycznych, politycznych, policyjnych tzw rządów UE, USA, Chin, Rosji i innych krajowych i tzw lokalnych parlamentów oraz o współudziale w tym procederze tzw masowych mediów sprzężonych z konsorcjami międzynarodowymi Big Finans, Big Pharma i Big Tech (chociażby poprzez kontrakty reklamowe) mija się z celem.

Kto do tej pory przez 2 bite lata nie zrozumiał co się wokół niego dzieje, zamknął się na fakty i argumenty naukowe, wyparł ze świadomości że ma do czynienia z Wykreowanym Konfliktem a nie z Rzeczywistością, odseparował się skutecznie od PRAWDY – temu oczy  już się nie otworzą – przynajmniej dotąd dokąd osobiście nie dotknie go nieszczęście. Trudno – nie możemy stać w miejscu, ciągle wyciągając za uszy pojedyncze osoby znad zatrzaskującej się pokrywy trumny/ grobowca, kiedy palącą sprawą jest teraz Zmiana Systemu, Wielka Zmiana – na tym musimy się skupić.

Będziemy rzecz jasna nadal prezentować dostępne sposoby leczenia tak stanów NOP (niepożądanych odczynów poszczepiennych) jak skutków anty-zdrowotnych wywołanych przez pseudoszczpionki w organizmach Polaków, którzy te preparaty w dobrej wierze przyjęli nieświadomi ryzyka utraty  zdrowia. Będziemy też prezentować wszelkie dane naukowe, które obnażają kłamstwa Systemu Pan-Niewolnik związane ze sztucznie wywołaną „Pandemią” (Wojną Elit z Wolnymi Społeczeństwami), ale priorytetem bezwzględnym od tej chwili jest organizacja Struktur Państwa Podziemnego (Obrony Suwerennej – Obywatelskiej przed Przemocą Totalitarnego Zarządu Polski  – tzw Rządu i  tzw Sejmu oraz Struktur Siłowych „Państwa”) oraz budowa Niezależnych Nowych Struktur Społeczeństwa, zwłaszcza  Struktur Wyborczych na Wybory do Sejmu w roku 2023.

Mamy niecałe 2 lata na to żeby skutecznie wprowadzić do Sejmu wszystkie ruchy wolnościowe ZJEDNOCZONE na wspólnych listach Jednej Organizacji, która posiada struktury regionalne w każdym okręgu wyborczym. W tej chwili oprócz Konfederacji, która jednak nie spełnia naszych postulatów demokracji bezpośredniej, ani natychmiastowego zakończenia wewnętrznej wojny Zarządu Polski z Wolnymi Polakami,  widzę tylko jedną wystarczająco na tę chwilę zorganizowaną – jest nią Ruch Wolnych Ludzi. 

Niestety Paweł Kukiz i Ruch Kukiza będący w tej chwili w całkowitej rozsypce i w resztkowym składzie w Sejmie zawiódł nasze oczekiwania. Jak pisaliśmy – był Ruch Kukiza pilnie przez nas obserwowany, ale po ostatnich wyborach i blamażu związanym z rozpadem spółki K’15+PSL  zapadła ostateczna decyzja o organizacji własnych struktur wyborczych przez Ruch Wolnych Ludzi i przez inne organizacje Wolnych Polaków. To właśnie  Się Dzieje! Ważne jest teraz by działo się na tyle intensywnie żebyśmy byli GOTOWI na CZAS!

Ruchowi Kukiza należy tu oddać sprawiedliwość – przecierał on szlak wolności i demokracji bezpośredniej, ma swoje zasługi na tej drodze – niestety jego działania okazały się obarczone zbyt wieloma błędami i były nie na tyle skuteczne, żebyśmy mogli uznać że warto było tracić 8 lat na osiągnięcie tych mizernych ustępstw ustrojowych – drugorzędnych i mało znaczących – jakie w swoich niezwykle ślamazarnych poczynaniach od PISu uzyskał. Ruch Kukiza w żaden sposób nie zareagował też w kwestii „pandemicznego” bezprawia i nie stanął w obronie obywateli, co należy uznać za błąd kardynalny, grube sprzeniewierzenie głoszonym wartościom, zwłaszcza postulatowi reprezentowania interesu obywateli, a nie interesu Władzy, zwłaszcza takiej władzy, jak ta PISowska i POwska, która wykonuje działania sterowana z ośrodków poza Polską przeciw Polskiej Racji Stanu. Kreowanie podziałów wewnętrznych przez te okrągłostołowe partiokracyjne potworki (PIS, PO/KO, 2050, PSL, Lewica i inne drobne) – jak to obecnie ma miejsce – jest samo w sobie sprzeczne z polską racją stanu. Poświęciłem tu może o kilka słów za dużo K’15, ale są to słowa ostatnie – nad grobem tego ugrupowania. Niech im ziemia lekką będzie!

Ci z K’15, którzy nie zatracili się do tej pory w „polityce yeti-elit Systemu” (wiecie dobrze co mam na myśli za Stanisławem Szukalskim) i mają wciąż dosyć energii, aby nadal walczyć proszeni są o refleksję i o przyłączenie się do ZJEDNOCZONYCH WOLNYCH LUDZI, WOLNYCH POLAKÓW. Pozostałym dziękujemy za trud.

Tych organizacji wolnościowych, o których powyżej wspomniałem jest poza RWL wiele, mają one bardzo poważne i szlachetne programy, ale bez zjednoczenia do Wyborów Sejmowych 2023 – o czym nieustannie powtarza profesor Korab Karpowicz i o czym mówi nieustannie Jerzy Zięba, czy Janusz Zagórski, czy profesor Jan Matyja, o czym ja tutaj nieustannie trąbię i o czym krzyczy rozpaczliwie wielu innych myślących polskich patriotów – bez ZJEDNOCZENIA WSZYSTKICH SIŁ WOLNOŚCIOWYCH w POLSCE W JEDEN RUCH nie ma co myśleć o prawdziwym sukcesie wyborczym.

TYM RUCHEM JEDYNYM – Niech będzie RUCH WOLNEJ POLSKI, w którym każde ugrupowanie wolnościowe powinno znaleźć swoje miejsce.

Prawdziwy REALNY (!!!) sukces wyborczy to jest dla nas 20-25% głosów oddanych w Wyborach do Sejmu w roku 2023 na REPREZENTANTÓW WOLNEJ POLSKI i WOLNYCH POLAKÓW – tych którzy jako Wolni Ludzie dają gwarancję doprowadzenia do naprawdę WOLNYCH WYBORÓW POWSZECHNYCH i do DEMOKRACJI BEZPOŚREDNIEJ, do Suwerenności Narodu Polskiego w Polsce.

Ideałem – którego spełnienie niniejszym postuluję – będzie wystawienie Jednej Wspólnej Listy razem z Konfederacją na podstawie przyjętego równego, demokratycznego Porozumienia Wyborczego – RUCHU WOLNEJ POLSKI i KONFEDERACJI.

Czy ten ideał jest możliwy do spełnienia? Mówi się w takich wypadkach „czas pokaże!” –  Miejmy świadomość, że CZAS JUŻ SIĘ WYCZERPAŁ i jeśli ów postulat nie zostanie spełniony to Ruch Wolnej Polski pójdzie do wyborów samodzielnie. 

Czytaj dalej

1. Wielka Brytania znosi certyfikaty covidowe – W Austrii demonstracje przeciw przymusowi „szczepień” – Nowak Djokovic wygrał Australian Open i mistrzostwo świata!; 2. Trwają prace nad nową ustawą rządu o Wolności Słowa w Sieci!; 3. Piotr Wielgucki (Polska Chata) – Jak z tego wyjdą?; 4. Montana: Grubo pojechane ale facet ma 100 racji (tik tok)

Wielka Brytania znosi certyfikaty covidowe – W Austrii demonstracje przeciw przymusowi „szczepień”

Czy taka będzie ta Wolność Słowa jak ta którą nam serwują służby specjalne i rząd PIS w ścisłej współpracy z wymienianymi w artykule portalami amerykańskimi w sprawie plandemii??? (materiał nr 2)

Czytaj dalej

1. Dr Robert Malone „Miałem ciśnienie 230! po drugiej dawce szczepionki”; 2. wR24: W Bułgarii wojna antycovidowa!; 3a. Covidowe Waterloo Banksterskiej Rady Medycznej, Tuska, KO i TVN, czy kolejna klęska PISu?; 3b. Covid jak grypa? Czy świat wraca do normalności? – dr Mularczyk w TV wPolsce; 4. Sommer – Pitoń: Awokado, Nikoś, Stanowski i Hipokrates. Sprawdź!

Sommer – Pitoń: Awokado, Nikoś, Stanowski i Hipokrates. Sprawdź!

 

Przy okazji upadku tzw Rady Medycznej przy Morawieckim wyszło na światło dzienne całkowicie oficjalnie kilka spraw.

Pierwsza jest taka, że ta właśnie rada – tak jak przypuszczaliśmy – była głównym banksterskim narzędziem w polityce lockdownów i faszystowskich ustaw medycznych w Polsce. Jej członkowie jawnie rozpaczają, że rząd PIS zamiast zarządzenia kolejnego lockdownu wysyła obecnie polskie dzieci na ferie zimowe. Zarzucają też PISowi, że nie wprowadza przymusu pseudoszczepień eksperymentalnych dla Wszystkich Polaków, ani segregacji biologicznej, ani Auswajsu / Przepustki do „Normalności” dla tych Polaków, którzy stali się Królikami Doświadczalnymi Big Pharmy. Rada ma nadzieję, że jej gest rozpaczy zmusi PIS do założenia sobie samobójczej pętli na szyję i wprowadzenia w życie BEZPRAWNIE (jak zawsze) faszystowskich, jaśnie-oświeconych „postulatów Rady”.

Wyszło też na jaw oficjalnie, że KO i partia Hołowni gdyby doszły do władzy natychmiast zrujnują polską gospodarkę lockdownem, z Polaków (w tym zwłaszcza polskich dzieci – jedynej nadziei narodu na przyszłość) będą chcieli zrobić bezbronne ofiary eksperymentu medycznego, o którym naczelny dyrektor Pfizera powiedział właśnie przedwczoraj, iż okazał się klęską, jako że „szczepionki” „jeżeli w ogóle przed czymkolwiek chronią, to tylko w niewielkim stopniu, albo wcale” i do tego tylko po „trzeciej dawce”.

Kolejna rzecz jaka wyszła na jaw po wściekłym nocnym ataku na rząd PIS Donalda Tuska oraz stacji TVN, to służalcza postawa tych tzw opozycyjnych partii (głownie KO i 2050 Hołowni) wobec ich mocodawców, czyli Światowej Banksterki i Big Pharmy.

Kolejna rzecz to ujawnione pęknięcie w oficjalnej propagandzie szczepionkowej według której podobno „zaszczepiło się” ponad 50 % Polaków. Otóż wcale nie. Rozżalony członek tzw Rady Medycznej stwierdza wprost w wywiadzie, że drugiej dawki wciąż nie przyjęło ponad 50% Polaków. Jest tak na chwilę obecną, mimo tego, że część ze zwiedzionych propagandą „bezpiecznej szczepionki” Polaków „zaszczepiła” już swoje dzieci. 

Okazało się też, że TVN jest nie z tych co kiedykolwiek przyznają się do udziału w oszustwie medycznym i propagandowym – o którym Polacy dobrze wiedzą – a do którego to udziału przyznał się właśnie wielki duński tabloid Ekstra Bladet (coś jak polski Super Express) w artykule „Zawiedliśmy Cię! Ponieśliśmy dziennikarską klęskę!” – w którym oświadcza, że rząd / Ministerstwo Zdrowia fałszował dane szpitalne i zgony w Danii zaliczając każdego hospitalizowanego u kogo wykryto covid do statystyki chorych na covid, zamiast do chorych ze złamaniem nogi, zawałem serca, czy zmarłych w wyniku wypadku drogowego. Nie inaczej jest to przecież liczone w Polsce, a dodatkowo prawie każdy z przeziębieniem kto potrzebuje zwolnienia lekarskiego z pracy jest kierowany na testy PCR, które dają w 50% albo i więcej wyniki fałszywie dodatnie. Zalecone też zostało w Polsce żeby  tzw „zaszczepionych” nie testować w razie przeziębienia w kierunku covidu. Te zalecenia pochodzą od …? … Rady Medycznej przy premierze. Tak, tej samej Rady, która właśnie zdezerterowała z pola walki zaliczając swoje ostateczne Covid-Waterloo.

Tak wygląda prawda, ale oczywiście każdy Wolny Polak od dawna już wie, że nie powinien w żadnym wypadku głosować na oszustów politycznych z Platformy i jej przybudówek koalicyjnych (KO) oraz sprzymierzonych z nią pokrewnych oszustów politycznych (2050 Hołownia). Teraz wiemy też, że PIS stał się zakładnikiem oszustwa covidowego w jakim wziął udział zapewne z poruczenia i na polecenie swoich sojuszników z USA. Nie bez powodu pan Niedzielski udał się niedawno po instrukcje na spotkanie z głównym doradcą medycznym Bidena, Anthonym Fauci.

Tak naprawdę dzisiaj według sondażu CBOS PIS ma poparcie 21% Polaków (biorąc pod uwagę wszystkich uprawnionych do głosowania, a nie tylko tych którzy biorą udział w wyborach) i identyczne poparcie ma KO + 2050 = 21%. Razem w sumie nie reprezentują więc nawet 50 % wszystkich uprawnionych do głosowania. I to się zgadza ze statystyką niezaszczepionych dwoma dawkami.

Życzę wszystkim POLAKOM by żadnej dawki tej pseudoszczepionki nie przyjęli już więcej nigdy w życiu. Żeby tak  jednak się stało konieczna jest dalsza walka – nie tylko parlamentarna, ale być może także na ulicach, i strajki w zakładach pracy, jeśli zajdzie potrzeba – tak jak to było w 1980 roku!

Czytaj dalej

! ! ! ! N A R O D Z I E ^^^ P O W S T A Ń ! ! ! ! 1. wR24: Dr Witczak, dr Basiukiewicz, prof. Chazan i inni! Mega debata lekarzy i ekspertów ws. C-19!; 2. Do Rzeczy: Karwelis – Nielegalność obostrzeń na podstawie maseczek; 3. Bibuła: 3000 pracowników United Airlines na zwolnieniach chorobowych; 4. Dyrektor Generalny Pfizera o szczepionkach: „dają ograniczoną ochronę, albo wcale”.

Narodzie Powstań!

Nagrodzie Powstań!
Przez sejm forsowany w niezwykłym pośpiechu jest projekt nr 1846 o segregacji i dyskryminacji każdego! W tym przymus szczepień! Mimo ogromnego społecznego sprzeciwu wyrażonego w wysłuchaniu publicznym www.stopnop.com.pl/wysluchanie
Pora na bunt wszystkich miast!
Zgłoś swoje miasto! stopsegregacji@gmail.com
Lista miast i adresów jest aktualizowana.
Poznań godz. 12:00, plac Bernardyński
Rzeszów godz. 14:00, Rynek
Radzyń Podlaski
Płock, godz. 15:00, protest samochodowy,

Czytaj dalej

1. NTV: Koronawirus zmutował w totalitaryzm. Lekarze o wysłuchaniu publicznym. Nieposłuszeństwo obywatelskie; 2. Wolne Media Silesia: Prawda o naszej ojczyźnie (dla przypomnienia); 3. Jacek Bartosiak rozmawia z prof Andrew Michtą o niepokojącej sytuacji bezpieczeństwa; 4. Mój brat stracił pracę, ale przynajmniej nie ma covida!

Koronawirus zmutował w totalitaryzm. Lekarze o wysłuchaniu publicznym

 

 

Czytaj dalej