Czesław Białczyński – Fundamenty Wolnej Polski: Nowa Świadomość, Tradycja Starożytnej Lechii i Wiara Przyrody [Archiwum 2016]

Czesław Białczyński – Fundamenty Wolnej Polski: Nowa Świadomość, Tradycja Starożytnej Lechii i Wiara Przyrody.

 

Czytaj dalej

OEC: Oro

Oro

© by Goran Pavlovic © tłumaczenie by Czesław Białczyński

The depiction or the Serbian circular dance „kolo” or „oro” from the 14th century Serbian monastery Lesnovo which is located in today’s Republic of Makedonija…

Obrzęd / Przedstawienie lub serbski taniec kołowy „kolo” lub „oro” z XIV-wiecznego serbskiego klasztoru Lesnovo, który znajduje się na terenie dzisiejszej Republiki Makedonija…
Czytaj dalej

Godowe Koło Lędne z Księgi Tanów (kulędarz słowiański): Tan Ósmy Wielki – Dożynki-Dorzynki, Wyżynki-Wyrzynki, Obrzynki-Obżynki, Rzwiok-Żywiok (Zarew-Zarzew), Żniwiok-Rzniwiok (20 – 26 sierpnia)

Tan Ósmy Wielki – Dożynki-Dorzynki, Wyżynki-Wyrzynki, Obrzynki-Obżynki, Rzwiok-Żywiok (Zarew-Zarzew), Żniwiok-Rzniwiok (20 – 26 sierpnia)

Siem – Matka Ziemia, której wraz z innymi Boginiami Rodzącymi Ósmy Tan Wielki jest szczególnie dedykowany (Jerzy Przybył)

Czytaj dalej

OEC: Goran Pavlovic – Koloocheh (Koluczek lub Koliczek)

Koloocheh (Koluczeh) 

© by Goran Pavlovic © tłumaczenie by Czesław Białczyński

These are Koloocheh (Persian کلوچه) or Koleecheh (Persian کلیچه ) – golden round cookies decorated with spirals and made for Perisan new year.

To są koluczki (pers. کلوچه) lub koliczki (pers. کلیچه )złote, okrągłe ciasteczka ozdobione spiralami i robione na perski nowy rok.

Czytaj dalej