Nowa Wszechnica – Kraków – 20 04 2024 (Dziękujemy!)

Nowa Wszechnica – Kraków – 20 04 2024

 

Dziękujemy serdecznie wszystkim uczestnikom pierwszego Spotkania Nowej Wszechnicy  za czynną obecność i wspólną wymianę myśli. Był to  w moim odczuciu naprawdę imponujący start ważnego przedsięwzięcia – Nowej Przestrzeni jednoczenia Wolnych Polaków i wymiany wolnych idei.

Kto uczestniczył ten wie, że Nowa Wszech+Nica znaczy po prostu:

Nowy Początek (πERrwsza IskRA) – Nowa Jedń (Jedność / Jedyność) Nowy PARAdygmat.

Czytaj dalej

Za każdym słowem stoją moce duchowe – Rady i Paprodziad o Pierwszym Języku (Archiwum 2023)

Andrzej Rady i Włodek Paprodziad Dembowski (kwantolingwistyka: zwanie – dźwięk i zapis runiczny – Wieda i Wiara Przyrodzona Słowian i Nowa Wijozowia Przyrody)

Czytaj dalej

Praźródła: Rafał Jakubowski – „Rytuały i obrzędy zachowane pod postacią guseł” – Folkowisko Festiwal (2023)

Rafał Jakubowski – „Rytuały i obrzędy zachowane pod postacią guseł”
Drodzy Państwo zapraszamy do wysłuchania cennego wykładu na temat szamanizmu w religii słowiańskiej. – Rafał Jakubowski (Praźródła)
(Od J. G. D.)

OEC: Goran Pavlovic – The end of time (Koniec czasu)

The end of time (Koniec czasu)

©by Goran Pavlovic © tłumaczenie by Czesław Białczyński

Image of the Virgin Mary, nursing the Infant Jesus from the Catacomb of Priscilla in Rome. It was dated to the late 2nd century AD. This is earliest known image of Mary and the Infant Jesus. The figure at the left appears to be the prophet Balaam pointing to a star.
Obraz Matki Boskiej karmiącej Dzieciątko Jezus z Katakumby Pryscylli w Rzymie. Datowano go na koniec II wieku n.e. Jest to najwcześniejszy znany wizerunek Maryi z Dzieciątkiem Jezus. Postać po lewej stronie wydaje się być prorokiem Balaamem wskazującym gwiazdę.

Czytaj dalej

Słowiańskie Obrzędy (część 1 – Święte Kręgi, Tany, Hołdarze i Modła)

Słowiańskie Obrzędy (część 1 – Święte Kręgi, Tany, Hołdarze i Modła)

U Świętego Dębu – Hołdarz (Godarz) Perunowy i Modła ku Perunom

Czytaj dalej