Rafał Kopko Orlicki: NWO i Polahia. Prognoza rozwoju sytuacji na rok 2018 i kolejne lata.

 NWO i Polahia.  Prognoza rozwoju sytuacji na rok 2018

Chociaż nie we wszystkim zgadzam się z Autorem artykułu, to generalnie uważam tę analizę za trafną.  Wszędzie gdzie Autor utożsamia masonerię  z kompletnie bezbożną/antyreligijną, materialistyczno-merkantylną z natury,  nastawioną na lansowanie SOCJALIZMU i konsumpcjonizmu – Iluminacką Banksterką Światową – doradzam czytelnikom wyraźne rozróżnienie tych dwóch zjawisk.

Także pogląd, że Iran, Chiny, Kraje Arabskie czy Rosja są poza Kręgiem Światowej Banksterki uważam za z gruntu błędny. Moim zdaniem tworzą one odrębny Ośrodek NWO II.

W związku z tym wnioski co do polityki Polski (zwłaszcza zagranicznej) w najbliższej przyszłości, wyciągnąłbym zapewne inne niż Rafał Kopko Orlicki, jednak w tym artykule nie kreśli on wyraźnej perspektywy polityki międzynarodowej dla Polski.

Podzielam pogląd autora na perspektywę wewnętrzną i wniosek, że tylko polityczne poparcie Polaków (jak najszybciej to możliwe) Ruchu Kukiza i formującego się obecnie Ruchu Wolnych Ludzi, do Sejmu, do samorządów, czy w wyborach prezydenckich, jest szansą na ustanowienie naprawdę Wolnej Polski – państwa w bliskiej perspektywie niezależnego, państwa dla wszystkich Polaków i rządzonego przez Polaków, państwa WOLNYCH POLAKÓW. CB

 

 Rafał Kopko Orlicki: NWO i Polahia.  Prognoza rozwoju sytuacji na rok 2018 i kolejne lata.

Jak kształtowany jest

„Nowy Porządek Świata”

(NWO – New Word Order)

w Polsce i przez kogo?

 

Kiedy zastanowimy się nad tym tematem, zrozumiemy wszystko, co w polityce i gospodarce, wydarzeniach wojennych i kulturowych, społecznych, ma miejsce na głównej scenie tych zdarzeń  w naszym kraju, Europie i na Świecie.

Komu to służy, jakiemu celowi.

Dowiemy się tego, za pomocą zwykłego wysnuwania prostych, logicznych wniosków i rozumowania przez wiązanie w całość otaczających nas faktów.

Działania „elit” światowych, prowadzących nas w kierunku NWO, opisuje dzisiaj wiele organizacji rywalizujących z; katolicyzmem, masonerią, czy iluminatami, ośrodków religijnych, jak; Protestanci, niektórzy Katolicy, Neo Poganie – Rodzimowiercy, Świadkowie Jehowy, oraz mnóstwo samodzielnych twórców z obszaru antymatrixowego. Czyli przeciwników wszelkiemu zniewalaniu człowieka, tzw. Wolnościowców.

Mamy też ośrodki polityczne, jawnie krytykujące NWO. W Polsce, są to politycy Kukiz’15 czy też UPR, KNP.  Niezwykle mało, jak na partie lub ruchy jawnie polityczne, co poświadcza układ pozostałych partii z nurtem NWO.

Niekiedy, nawet politycy PiS-u, potrafią wypowiedzieć się krytycznie o NWO. Jest tutaj jednak bardzo wyraźny dysonans, między tym, co czynią naczelne władze tej partii, a co sobie o NWO myślą pomniejsi jej działacze, choćby nawet posłowie.

Podobnie jest z Kościołem Katolickim, gdzie ks. Natanek i inni mniej znani, ujawniają nieetyczne cele NWO i przestrzegają przed tą ideologia. Podczas, gdy Papieże, od lat, jawnie popierają powstający Nowy Porządek, z naszym Janem Pawłem II włącznie.

Podobnie jest z członkami Masonerii. Ci na najniższych poziomach tej ogólnoświatowej, wieloszczeblowej struktury, są zagorzałymi przeciwnikami NWO, jako ideowi zwolennicy jak największych wolności ludzkich. Którymi przepełniona jest oficjalna ideologia masońska. Ta, na najniższym poziomie pozyskiwania zwolenników i poparcia społecznego a przynajmniej zdobywania tolerancji społecznej. Pomimo trwającej tajności ich obrad i ustaleń.

 

 

 

Nie będę się tutaj rozpisywał nad ujawnieniem powiązań w ramach NWO; Kościoła Katolickiego tzw. Watykańskiego, Protestanckiego, Prawosławnego, ruchów Żydowsko – Talmudycznych, Sefardyzmu Amerykańskiego zwanego Syjonizmem, Iluminatów, Lewicy światowej z wszelkiej maści socjalistami i komunistami, byłych nazistów z Thule, ruchów LGB-towych, Masonerii wyższych szczebli, rządów światowych, ONZ-tu, politycznych lobby Izraelskich w każdym parlamencie zachodnim (w tym Polskim – obok koła poselskiego PiS-u), w tym Parlamencie UE i Komisji Europejskiej UE, parlamentach w Ameryce Północnej i Południowej, obecnych rządach opanowanych przez NWO krajów islamskich; Egipt, Pakistan, Afganistan, Libia, Maroko, niedługo Syria, szeregu rządów afrykańskich, azjatyckich. Jest to wszystko jeszcze do uchwycenia w wolnym internecie, jak poniższe filmy:

https://www.youtube.com/watch?v=RVp3WcqvP_U

https://www.illuminatio.pl/wp-content/uploads/2015/03/Iluzja-percepcji-TOM-2-fragment-.pdf

Materiały ujawniające takie powiązania, istniejące w jednym celu, budowy NWO, zawierają oczywiście wiele wtrąceń w interesie je publikujących, zgodnych z ich przekonaniami, jak pewne tezy; religijne, kulturowe, społeczne. Jednak, nawet kiedy są one błędne, ogólny przekaz nie jest pozbawiony wartości. Zawiera dostatecznie wiele dowodów, a przynajmniej tysiące poszlak stwarzających dowody pośrednie, o realizowanym na naszych oczach NWO. A przede wszystkim, o szkodliwości, nieetyczności projektu NWO. O czym niespełna cztery lata temu, pisałem na stronach Białczyńskiego w odniesieniu do Polski. Dzisiaj, ta Polska, tkwi pełną buzią we wspólnocie twórców NWO. Związana układem Polska – USA – Izrael.

https://bialczynski.pl/2014/02/03/rafal-kopko-orlicki-odwrocmy-piramide-wladzy/

Wówczas, podjąłem wstępne próby organizowania intelektualno – organizacyjnego oporu przed NWO, w czym zastąpiło mnie pojawienie się Ruchu JOW-ów a następnie Ruchu Kukiz’15, powodując zawieszenie moich skromnych działań.

Paweł Kukiz nie jest jednak zdolnym a w zasadzie żadnym organizatorem, bo wytraca liczne ludzkie siły. Tak, jak wytracił poparcie działaczy na rzecz JOW-ów i zamiast jak w wyborach prezydenckich zyskać ok.20% głosów, zyskał w parlamentarnych –  łatwiejszych dla zwielokrotnienia wyniku wyborczego, ledwie 8%.

Jest jednak Wolnościowcem, należąc ewidentnie do grona Polaków, dostrzegających co z Polską jest czynione przez Projekt NWO i jego konkwistadorów.

Zanim jeszcze publikowałem na stronach Białczyńskiego, już w 2004 roku a więc trzynaście lat temu, to samo pisałem od strony ekonomicznej, ujawniając zniewalanie Polaków poprzez mechanizmy fiskalne.

http://prokapitalizm.pl/?s=kopko

Najwcześniej jednak, pisałem w 1995r na łamach „Najwyższego Czasu”, krytykując wprowadzane wówczas udziały w Powszechnych Narodowych Funduszach Inwestycyjnych, które miały znacząco podnieść nasze przyszłe emerytury.

Okazało się, że miałem więcej oleju w głowie i wiedzy ekonomicznej, niż tacy wyrafinowani ekonomiści jak Lewandowski, Balcerowicz i liderzy polityczni, jak; Mazowiecki i Bielecki, popierający ten program.

Prawda jednak jest nieco inna. Oni nie byli głupcami i nieukami. Tylko doskonale wiedzieli, że psują Polskę, rozdając posady w NFI pomiędzy swoich kolesiów, zniewalając ją dla przyszłego NWO. Taki był ich cel wynikający z politycznego układu, a przy okazji, własna korzyść.

Moja walka wraz z kolegami z UPR o prosty system ekonomiczny, uczciwy fiskalnie, nie drenujący obywateli jak dzisiaj z 70% dochodów, była walką z NWO o czym jeszcze wówczas nie wiedzieliśmy. Bo zawsze walka o jakąkolwiek Wolność i Prawdę, jest walką z Niewolą i Kłamstwem jakim ma być właśnie NWO.

Mego artykułu o NFI nie ma w Necie, ale zapewniam Was, że równałem ten program z glebą razem z gazetą „Wprost”, która bardzo go zachwalała. Proponowałem zastępczo, przyznać udziały we wszystkich państwowych przedsiębiorstwach wszystkim Polakom tylko w zależności od wieku i lat pracy, bezpłatnie. A następnie zwołanie Walnych Zgromadzeń udziałowców przedsiębiorstw na polu namiotowym jak kiedyś pola mokotowskie w czasie Sejmu Walnego, aby Polacy sami wybrali sobie społeczne Rady Nadzorcze nad swoimi firmami. A później, zyskiwali dywidendy z ich funkcjonowania, lub na giełdzie posprzedawali otrzymane udziały. Postulowałem, aby był to ich własny, wolny wybór! Nie zaś zastępowanie ich przez kapłanów UW-UD mianowanych do zarządzania tymi podmiotami.

Od dawna byłem działaczem społecznym organów dużej spółdzielni mieszkaniowej, które do dzisiaj posługują się głębokimi mechanizmami demokracji, takimi jak wiece > walne zgromadzenia udziałowców/członków i namiestnicy/wojewodowie > rady nadzorcze , co pokazało mi, jak sprawnie może tak daleko posunięta demokracja funkcjonować. Przynosząc dzisiaj ponad 7 milionów mieszkań, sprzedawanych po kosztach, o standardzie zwykle niskim, lecz takie były założenia lewackich nadzorców. A skoro może tak być w mieszkalnictwie, to i całej gospodarce oraz w polityce, w obszarach praw obywatelskich Polaków. To tylko inne obszary możliwego zarządzania za pomocą mechanizmów demokratycznych. Poza wojskowością.

Jestem praktykiem w tej dziedzinie, niejedno walne zgromadzenie na 600 osób prowadziłem i dziesiątki pomniejszych. Znam wady demokracji, lecz widzę, że jej zalet jest znacznie więcej. A nad wadami można zapanować demokratycznie. Są na to sposoby.

Zamieszczam więc tylko linki do artykułów opisujących skutki NFI, na potwierdzenie tego, co się z nimi stało i dzięki komu powstały aby ograbić nas z oszczędności, z kapitału jaki nam odebrano doprowadzając je celowo do bankructwa. To też był etap NWO na naszej polskiej ziemi. I ci, którzy go realizowali, wiedzieli komu służą. Mają też swoje pochodzenie, zapatrywania na polski nacjonalizm, patriotyzm, tradycje historyczne i kulturę słowiańską. Przecież to widać!

https://www.deon.pl/wiadomosci/biznes-gospodarka/art,2432,likwidacja-nfi-najwieksza-afera-trzeciej-rp.html

http://korwin-mikke.pl/blog/wpis/afera_narodowych_funduszy_inwestycyjnych_/141

http://biurose.sejm.gov.pl/teksty_pdf_05/i-1118.pdf

https://www.bankier.pl/wiadomosc/Narodowe-Fundusze-Inwestycyjne-epilog-po-20-latach-2483607.html

http://gazetabaltycka.pl/promowane/amber-gold-i-wszystkie-inne-glosne-afery-to-przy-tym-nic

To tyle o mnie, nie dla jakiejś autopromocji, co w celu poważnego traktowania moich przestróg i zyskania ograniczonego zaufania czytelników tego artykułu. Bo nie można krytykować świetlanego celu NWO, jakim ma być wieczny pokój na Ziemi, sprawiedliwy podział dóbr, bez autorytetu.

Resztę, jako moje publiczne, dość szczegółowe CV , znajdziecie na poniższej stronie. Życzyłbym sobie, tak dokładnego życiorysu rodowego w odniesieniu do naszych polskojęzycznych polityków, posłów, rzekomych Polaków.

http://www.dgwiarygodni.pl/dokumenty/cv.html

https://1polska.pl/reprezentanci/rafal_kopko_orlicki_89

Na naszych oczach, wszystko przyśpiesza. Bo NWO musi też działać elastycznie, w zależności od okazji, błyskawicznie. Inaczej straci wieki na wprowadzenie kolejnego kroku swojego programu. A w tym czasie, Wolnościowcy nie próżnują. Internet walczy, dostarcza coraz więcej wiedzy, dokonuje wyłomu w powszechnej świadomości. Pomimo coraz silniejszej cenzury pod pretekstami ochrony własności intelektualnej i przeciwdziałania ksenofobii czy rasizmowi, czy antysemityzmowi, czy z powodu rzekomego unowocześniania nagrywarek filmów z YouTube – które nagrywają coraz wolniej i coraz mniej.

Na polu sefardyjskim, też wszystko przyspiesza. Iran staje w zasięgu ręki NWO. A to ważny obszar dla wdrożenia projektu NWO na bliskim wschodzie, z przywódczą enklawą tego światowego rządu w Jerozolimie.

Iran, państwo które kwestionuje holokaust, które wyśmiewa się z zagłady Żydów, którym rządzą totalitarni, islamscy fanatycy religijni, pomimo przejawów tolerancji religijno – kulturowej rodem ze starożytnej Persji/Ajri, ten nasz krewniak genetyczny i kulturowy (R1a, Awesta, Zaratustra, Scytowie), nie może istnieć w planach NWO, jako państwo suwerenne. Bo plan NWO na bliskim wschodzie nie został by nigdy zrealizowany. Izrael, szczególnie ze stolicą w Jerozolimie, nie pozwoli na dalsze zagrożenie ze strony tego silnego militarnie państwa. Izrael, chce być ważnym trybem w NWO, panować na bliskim wschodzie. Posiadać swoje matrioszki (agentów w elitach), jak od dawna posiada już w Polsce.

W Iranie ich nie ma, bo islamiści dokonali czystek kulturowo – politycznych. Jednak, Iran to również stojąca za nim Rosja a w dalszym okresie wypadków wojennych i Chiny.

Tylko Polahia, jest dzisiaj w stanie nawiązać silne relacje kulturowe świata zachodu z obecnym Iranem, żeby skłonić to państwo do szacunku do pomordowanych w czasie II wojny Żydów i jakichś demokratycznych przemian politycznych. Bo nasze więzi są potężne, lecz całkowicie zatajane, trzymane w ciemności.

https://www.gandalf.com.pl/b/od-ariow-do-sarmatow/

https://www.znak.com.pl/kartoteka,ksiazka,98317,Od-Ariow-do-Sarmatow-Nieznane-2500-lat-historii-Po

Jednak, takiej propozycji wobec Polski nie usłyszycie, bo nikt jej nie wysuwa. Dlaczego? Politycy nie nauczyli się o starożytnej historii dostatecznie wiele? A może nie zależny im na trwałych, pokojowych przemianach w Iranie? Tak. Nie zależy!

Nierzadko, jak np. Izrael, elity rządzące wiedzą o naszych więzach wiele. W Torze a chrześcijańskiej Biblii, jest wiele o Lachii i jej więzach z Persją, Partią.

Kogo mieliby jednak do takich rozmów ze strony Polski wskazać? Działające w Polsce rządy? Przecież to są namiestnicy NWO (moim zdaniem) i przeważnie pochodzenia sefardyjskiego. Iran miałby im zaufać? I czy NWO chodziło kiedykolwiek o przemiany demokratyczne? Przecież Okrągły Stół a po nim parytetowe wybory, nie były żadną demokracją! NWO, dokonuje pozorowanej demokratyzacji (jak w krajach arabskich), aby przejąć władzę, wpływy, obsadzić swoimi ludźmi struktury władzy, stworzyć matrioszki. Iran, pragnący suwerenności oraz utrzymania kulturowych wpływów swoich mufti, nigdy się na taki model demokratyzacji nie zgodzi.

W efekcie, z Iranem nie ma rozmów innych niż opóźnianie ich programu atomowego. Jednak, Izrael doskonale wie, że Iran dąży do stworzenia broni nuklearnej. Skoro jawnie nie zgadza się na jej posiadanie (nielegalnie, bez zgody ONZ) przez mały Izrael. Dlatego też, Izrael dalej robi swoje i uczestniczy w budowie NWO, jako istotnego wsparcia dla pozbycia się Iranu. Polityka Izraela, w tym ostatnie działania w sprawie utworzenia stolicy w Jerozolimie, mają na celu spełnienie również pewnych przepowiedni z Tory, w jakie święcie wierzą talmudyczne elity, rządzące Izraelem.

http://nczas.com/swiat/bananowa-republika-przeniesie-stolice-do-jerozolimy/

http://wyborcza.pl/7,75399,22742015,donald-trump-przenosi-ambasade-do-jerozolimy-to-stolica-izraela.html?disableRedirects=true

https://www.youtube.com/watch?v=yq_kdNDsTdQ

http://wiadomosci.onet.pl/swiat/media-usa-i-izrael-podpisaly-tajne-porozumienie-w-sprawie-iranu/z86gry1

Jak się to wszystko ma do Polski? Bo to nasz kraj, jest głównym tematem tego artykułu w odniesieniu do planów NWO.

Musimy zdać sobie sprawę, że Układ NWO, jest tak potężny, iż ulegają mu wszystkie polityczne środowiska, które nie mają wpisanej głęboko w program i serca swoich liderów (nie dołów partyjnych, bo te są tylko pijarowym mięsem armatnim, bandą pożytecznych idiotów), idei odwrotnej do NWO. Czyli budowy Wolności Polaków i Polski, poszerzania obszarów Prawdy, jaka jest dla istnienia tej pierwszej niezbędna.

Za PRL-u, mieliśmy jedyną partię rządzącą, socjalistyczną PZPR, opartą na wsparciu ze strony Moskwy.

Po niej, w wyniku kiszczakowych ustaleń (komunista, UB-ek, służalczy wobec Moskwy, pochodzenia żydowskiego) i dobranych przez niego osobiście liderów opozycyjnych frakcji , wyłącznie  socjalistycznych, (przy Okrągłym Stole i Magdalence nie było nikogo z Prawicy!), we współudziale księży Kościoła Katolickiego (ks. Jankowski) w niektórych poza Okrągłostołowych obradach, powstała partia Wałęsy, lobby NWO (moim zdaniem) i syjonizmu, rzekomo z nim walcząca o władzę, UD (Wałęsa – Mazowiecki, Wałęsa – Kwaśniewski). Był to kolejny przykład pozorowanej rywalizacji, mający na celu zwodzenie społeczeństwa. Wszyscy trzej kandydaci na Prezydenta, wnosili takie same poglądy gospodarcze i polityczne. Tylko inaczej wyglądali i inaczej się zachowywali. Czwarty kandydat, Tymiński, budzący wiele zastrzeżeń, jednak oferujący wyłamanie się z wysprzedawania gospodarki i opierania siły Polski na okładach w ramach NWO, został przez służby zdyskredytowany.

Jak wiemy, Okrągły Stół miał miejsce dopiero po totalnym wyniszczeniu Polski, przez upartych lewaków i Moskwę – niedających zgody na wolną Polskę. Przez dziesięć lat po stanie wojennym! Tyle lat, odebrano Polakom w ich rozwoju bytowym. Pozwolił na ten marazm, gen. W. Jaruzelski. To on, dbał o nie wprowadzenie w Polsce choćby wolności gospodarczych podobnych do węgierskich. A jeszcze w 85r, pięć lat przed Okrągłym Stołem, odznaczył krwawego UB-eka i Sefarda, Bermana. Dzisiaj, krążą dywagacje, że jakoby Jaruzelski żałował nie wprowadzenia UPR-owskich przemian wolnorynkowych zaraz po ogłoszeniu Stanu Wojennego, jakie wprowadzili Wilczek i Rakowski zbyt późno, tuż przed Okrągłym Stołem. Czy to możliwe, aby czciciel Bermana, chciał kiedykolwiek wolnego rynku i wolności ekonomicznej, gospodarczej dla Polaków? Nie. To zupełnie niemożliwe. Ci, którzy żyją w układach UB-ckich lub NWO-wskich, nie mogą nam dać żadnej wolności. Dają tylko jej pozory, ściśle kontrolowane.

http://powiewswiezosci.neon24.pl/post/127263,pakt-jaruzelski-rockefeller-25-wrzesnia-1985-r

Przy Okrągłym Stole mieliśmy pełno agentury, ale też ludzi z nią nie związanych. Jednak zawsze, socjalistów lub pochodzenia tego samego co Kiszczak, tkwiących z nim w układzie ideowym (moim zdaniem). W tym,  również obecnych liderów PiS.

https://forumemjot.wordpress.com/zydzi-a-sprawa-polska/

Mamy dzisiaj i nowe projekty NWO, nowe zwodzenia, również w Polsce. Poparte bardzo kuszącymi ideami, lecz służące w istocie kolejnemu modelowi dzielenia dochodów a za nimi ograniczania ludzkich wolności, przez wybranych liderów politycznych, z nadania NWO. Nigdy, nie spotkamy w nich prostej, uczciwej idei oddania narodowi tego, co stanowi jego własność, jak  choćby udziału w majątku państwowym. Od urodzenia! Czy czegoś takiego, jak sprawdzona w Czechach kuponowka. Czesi potrafili myśleć pronarodowo, nacjonalnie, pomimo swego kosmopolityzmu i tolerancji kulturowej. Dlaczego? Bo mają znacznie mnie matrioszek, agentury NWO.

http://dochodpodstawowy.pl/2017/03/guy-standing-najwyzszy-czas-prawo-do-podstawowego-bezpieczenstwa-dochodu/

Takim poronionym projektem NWO, nad którym wszyscy się zachwycają lub znajdują jakieś jego dobre strony, jest moim zdaniem 500+. Czego większość Polaków zupełnie nie dostrzega! Który tak doskonale objechał Rafał, poseł z Kukiz’15, przypuszczalnie zamordowany przez sługusów z NWO.

http://pikio.pl/posel-kukiz15-zostal-zabity-przed-smiercia-odkryl-afere-na-grube-miliardy-zlotych/

http://zmianynaziemi.pl/wiadomosc/czy-posel-rafal-wojcikowski-mogl-zostac-zamordowany

https://wsedno24.pl/index.php/2017/08/21/posel-kukiz15-zamordowany-szokujace-ustalenia-ws-smierci-rafala-wojcikowskiego/

http://pikio.pl/posel-kukiz15-zostal-zabity-na-jaw-wychodzi-kluczowy-dowod/

Program 500+ przedstawiany jest przez PiS jako sukces socjalny, wsparcie dla polskich rodzin. Jako program, który istotnie zmniejszył obszar polskiej biedy. Jakiż to czysty bełkot propagandowy! Czy naprawdę 500zł miesięcznie, może kogokolwiek w Polsce wyzwolić z biedy? Szczególnie, że jest to pomoc na dzieci?! Nie dla rodziców tych dzieci, ich rodzin! Jego faktyczny efekt, to różnica pomiędzy przyrostem naturalnym z zeszłego roku a obecnym, czyli gdzieś 22 000 polskich dzieci więcej. Tylko tyle, pomimo wyżu demograficznego. To mniej niż nic! A koszt ogromny. No to PiS wymyślił inna rzekomą korzyść, jak rzekome zmniejszenie emigracji zarobkowej polskich rodzin o kilka kolejnych milionów. Jakby Polacy nie wyjeżdżali na zachód gdzie mogliby zarabiać po kilka tysięcy euro, dzięki zyskaniu 500zł na miesiąc przy dziecku.

Tak naprawdę, 500+ odbiera dochody wszystkim Polakom, lecz najwięcej polskim drobnym i średnim przedsiębiorcom, którzy zapewniają 70% dochodów budżetu. Zadłuża wszystkich w MFW, a rozdaje odebrane pieniądze wybranym. Czasami nie robiącym nic, aby poprawić swój byt.

Jak to się ma do NWO? Otóż jest to socjalizm, bo NWO ma być tym ustrojem dla maluczkich. Ale takim bida – socjalem. Bo co to jest 500zł na dziecko?

NWO ma zniszczyć drobną przedsiębiorczość, bo mają ją zastąpić korporacje sieciowe.

Dlatego również PiS, w trzecim roku swoich rządów, nie zrobiło dla mikroprzesiębiorczości zupełnie nic! Tylko obiecuje nowe interpretacje interpretowanych przepisów, w Konstytucji Biznesu.

NWO ma zniszczyć narody, nacjonalność, wolności obywatelskie i religijne. A te, opierają się na sile ekonomicznej przeciętnych obywateli. Kiedy się ją im odbiera, zmniejszając ich dochody do 20% wypracowanych środków, zapędza się ich w kierat bezustannej pracy i emigracji.

Mógł PiS podnieść kwotę wolną od podatku o te 500zł chociażby dla rodzin z dziećmi, (jak chciał Kukiz’15) albo jak w tej „wrednie” kapitalistycznej Korei Południowej w picie rocznym dochody dzielić przez rodziców jak i ich dzieci a nawet dziadków na wspólnym garnku. To w zamian, u nas rozdaje się gotówkę wybranym, przerzucając ją od tych, którym wcześniej się ją zabrało. Czy to ukształtuje etyczne społeczeństwo, sprawiedliwe i dynamiczne gospodarczo? To się nazywa SOCJALIZM! Ale dlatego tak jest w Polsce dalej od 89r, że stoi za nim projekt NWO i jego sygnatariusze, matrioszki – agentura.

Socjalizm zawsze jest mechanizmem politycznego i ekonomicznego zniewalania własnych obywateli, więc doskonale służy wdrażaniu NWO. Bo projekt ten potrzebuje wyłącznie niewolników.

Przy okazji, taki model ustrojowy wykształca coraz większe grono ludzi nieaktywnych zawodowo, zdegenerowanych etycznie, łatwych do politycznego zindoktrynowania, zniewolenia, do chlania wódy. Nawet, jeśli jest ich tylko ułamek, system będzie go powiększał do istotnej wielkości. Czy to bez znaczenia? I bardzo umacnia władzę partii rozdającej takie talony.

A o ile łatwiej funkcjonowaliby drobni przedsiębiorcy, rozwijali swoje firmy, dostarczali miejsc pracy, dochodów do budżetu, gdyby o 500zł mieli niższe, obecnie dalej podwyższane przez PiS składki na ZUS!?

https://www.youtube.com/watch?v=2xS_FGYZJLA

http://prokapitalizm.pl/my-i-oni-polacy-kontra-polskojezyczna-grupa-rozbojnicza.html

https://www.youtube.com/watch?v=avJ1MGZxwvI

Po oparciu na Moskwie, kolejne rządy partyjne, opierały swoją władze i przyszłość Polski na nowych mocodawcach.

UD/UW na Francji.

SLD na Rosji i UE.

PO na Niemcach i UE.

PSL na każdym z kim się da.

PiS na USA i Izraelu – kraju który swoich przedstawicieli (matrioszki) ma w każdym parlamencie i rządach Ameryki Północnej. Ma takiego kuzyna i Prezydent Trump, również wielu ministrów syjonistycznych. Ma ich i Polska.

Kto tak dba, abyśmy zawsze wiązali się w układy polityczne pozbawiające nas suwerenności, dynamiki gospodarczej, kredyty w MFW? Znamy ten dawny kwadrowirat opozycyjny; Michnik – Lewandowski – Kuroń – Geremek.  Rzekomo najwięksi opozycjoniści, gdy to tylko pijar. Bo poza Kuroniem, niewiele dostali w tyłek od PRL-u., a tacy Gwiazda i Walentynowicz, oraz szereg mniej znanych Polaków, grali pierwsze skrzypce w budowaniu Solidarności. Zanim pojawili się ci pro-syjonistyczni (moim zdaniem) spadochroniarze. Często, jak S. Michnik, rodem z komunistycznych, po stalinowsko ubeckich rodzin (moim zdaniem). Dzisiaj nie jest inaczej. W każdej partii antywolnościowej, za jakie uznaję; PO, PSL, SLD, PiS, N, R, mamy podobne grupki nacjonalnych liderów. Krzywiących się potwornie na wzrost polskiego nacjonalizmu, jakby każdy nacjonalizm był złem. Oni jednak mogą posiadać swoje nacjonalne ciągoty, jak ich matka ojczyźniana. Podczas gdy nacjonalizm, to szacunek do grobów dziadów, do swoich rodów i całego narodu, do przelanej za Ojczyznę krwi w jej obronie. To kontynuowanie dobrych osiągnięć kulturowych, języka narodowego, budowanie przyszłości narodu dla narodu a nie świeżych przybyszów z pominięciem narodu i jego dziedzictwa.

Czy to nie dziwne, że aż tylu przedstawicieli kasty rodu Jakubowego, przeznaczonego według Talmudu do rządzenia Światem (NWO), jest w awangardzie przedstawicieli narodu Polahowego? Jako najwięksi patrioci, opozycjoniści, a teraz liderzy polityczni? Lub ich potomkowie?

Pomimo ogromnego mordu jakiego bez wątpienia dokonali Niemcy głównie na polskich ziemiach, wpierw na polskiej ludności kultury słowiańskiej i Romach, następnie na ludności narodowości polskiej wyznania mojżeszowego, dzisiaj rasistowsko, skrajnie nacjonalistycznie bo fałszywie nazywanych narodowością Żydowską. Jakby geny, czy wygląd semicki czy wyznawana religia decydowały o narodowości, (źródło Planete + „Zondercommando” dokument francuski, badania pomordowanych oficerów polskich w Katyniu ok700 wyznania mojżeszowego – narodowości polskiej), w tym z zastosowaniem komór gazowych wpierw w ciężarówkach a następnie Birkenau i cyklonu. Zapewne, przetrwało znacznie więcej tych obywateli polskich wyznania żydowskiego, niż podają to badania. To oni, razem z powojennymi zasiedleniami żydowsko – ubeckimi z nadania Stalina, Żydami z Rosji,  zdominowali polską scenę polityczną, handel (kiedyś powszechnie spotykani w dyrekcji Społem), film, zawody prawnicze, ekonomię rządową. W efekcie, mamy w Polsce dwie narodowości w jednej. Pełno Polaków pochodzenia kchazarskiego, dawnego lub jeszcze kultywowanego wyznania mojżeszowego. Za Rzeczypospolitej uznających się dumnie za Polaków. Oraz ogromną liczbę, uważających się z powodu swoich korzeni, za naród żydowski na obszarze Polski. Bardziej, niż za Polaków. Czego od nich nie usłyszycie. Nawet nazwiska pozmieniali, dzięki ustawie z lat 60-tych mających pomóc UB-ecji okryć się w polskim społeczeństwie. Taki dualizm środowiska żydowskiego, to efekt propagandy sefardyjsko – syjonistycznej i NWO. Dostrzegania przez nich, szczególnej okazji do zyskania dla swoich rodzin, istotnej roli na obszarze Polski w realizacji planu NWO. Wspieranego przez żydowską lożę masońską – B’nai B’rith (Polska). Tak, jak kiedyś Żydzi polscy podzielili się na Polaków – patriotów i bolszewików, wspierając z jednej strony Piłsudskiego a drugiej Moskwę. Ci drudzy, niezwykle krwawi, bezwzględni. Nikt ich nie oddzielił po II wojnie. Nie sprawdził. Zostali w Polsce, wracając do niej z wojskami Stalina. Dzisiaj, mamy ich owoce. Dzieci i wnuki o takim samym nastawieniu do Polaków, jak do trzody, którą należy rządzić jak bydłem (vide wypowiedź Bartoszewskiego). Bydło się wykorzystuje, kieruje nim na łańcuchu, doi i zarzyna – gdy jest potrzeba mięsa armatniego na wojnę.

https://pl.wikipedia.org/wiki/B%E2%80%99nai_B%E2%80%99rith_(Polska)

Takich rezydentów, nie czujących się wcale Polakami, jest w mojej ocenie, kilka milionów. Nawet do sześciu, z 38 milionów obywateli Polski. To potężna siła. Pełno ich w każdej z wymienionych partii politycznych. Szczególnie widać to w pro-marksistowskiej (moim zdaniem) partii Razem, co mnie nie dziwi. Bo mają do komunizmu i socjalizmu dawne inklinacje. Przedwojenna Komunistyczna Partia „Polski” była w 90% ich partią. Podobnie wielu, jest w Nowoczesnej. Ale równie wielu, w PO i SLD, również PiS. Nie mogę tutaj stwierdzić, kto z nich czuje się mniej Polakiem niż kosmopolitą czy Żydem nacji Izraelskiej. To leży w ich sercach. Jednak, mogę tak sądzić po owocach ich pracy, ich ideologii, ich sojusznikach, ich ciągłemu utrudnianiu powrotu do kulturowej lechickości, sarmatyzmu ziem polskich jak też bezustannym torpedowaniu (przez wszystkie dotąd rządzące partie!), przywrócenia pełni demokracji i wolności ekonomicznej dla Polaków. Po spopielaniu inicjatyw referendalnych (PO) i innymi działaniami wymierzonymi przeciwko bezpośredniej władzy suwerena – narodu polskiego. Tak, może postępować tylko obca nacja! Nie jakiś nawet największy głupiec, Polak. Bo nawet głupiec, kocha swój ród, szanuje zdanie wuja, groby dziadów, dawną kulturę i krewnych, rodu. Bo czuje z nimi więzi emocjonalne!!! Dlatego, wielu Targowiczan, po rozbiorach Polski, palnęło sobie w łeb.

Polska miewała takie V kolumny w swoich włościach, w całej historii od czasów umożliwienia osadnictwa niemieckiego czy kchazarsko – żydowskiego. Walczyli z nimi Piastowie i Jagiellonowie, walczyły wojska Piłsudskiego oraz Rydza – Śmigłego. Z drugiej strony, Polska miała ogromne wsparcie tych obywateli wiary żydowskiej, którzy stali się Polakami duchem i sercem, przez lata swojego życia na naszej ziemi. Naczelny Rabin Polski w 39 roku odważnie stanął po stronie Polski. Wielu Żydów stawiło się na wezwania mobilizacyjne. Wielu zginęło w walce. A Hitler wyniszczył z nich tych najwaleczniejszych, najbardziej patriotycznych, nastawionych aktywnie na walkę z nim. Tak było w Getcie Warszawskim, gdzie powstanie zainicjowali polscy oficerowie wiary mojżeszowej tam uwięzieni, wywieszając flagę polską i obok, pierwowzór izraelskiej. To byli Polacy! Polska grupa kulturowo – religijna, mojżeszowa, pochodzenia przeważnie niesłowiańskiego (tureckiego), lub mieszanego.

Przyszedł radziecki komunizm, w Polsce jako socjalizm stalinowski. Żydzi z nadania Moskwy, wzięli się za nadzór nad niszczeniem polskich elit niepodległościowych, szczególnie o słowiańskich korzeniach kulturowo – genotypowych/cechach fizycznych. Popatrzcie, na tych pomordowanych przez UB polskich bohaterów, jakie mają rysy. Jak wielu jest tam rysów arjowych, słowiańskich, a jak mało tureckich. Następnie przystąpili w porozumieniu ze środowiskami zachodnimi, do oczerniania Polski, aby zyskać nie tyle odszkodowania o jakie ze strony Polski byłoby trudno, co politycznie. Zbudować nienaruszalność ich piątej kolumny w Polsce. Podobnie, jak przed wojną, gdy już zarzucali nam w USA, w swojej prasie (dzisiaj to również ich prasa), wymordowanie 6 milionów Żydów i żądali prawa do stworzenia Judeo-Polonii.

Byli wówczas i są dzisiaj, narzędziem, mięsem armatnim w rękach NWO, gdzie nie tylko Żydzi,  nie tylko Masoni, kręcą trybami tej zniewalającej narody maszynerii.

Podobnym zjawiskiem do Polski, acz w mniejszej skali, jest Serbia i utracone przez nią Kosowo. O dziwo, nie utracili swoich ziem Chorwaci, masowo mordujący w czasie II wojny światowej, z podpuszczenia katolickich księży, sąsiadów, prawosławnych Serbów. Nie utracili też ich Słowacy, rządzeni za Hitlera przez katolickiego księdza. Z własnego wyboru i atakujący Polskę razem z wojskami Adolfa. A nawet nieco zyskali po wojnie, terytorialnie, kosztem Polski (Spisz, Orawa). Dlaczego? Bo nie o zasady etyczne tu chodzi, nie o prostą sprawiedliwość historyczną, tylko o to, kto z kim przystaje.

Serbowie, trzymają z Rosją. Polska była wrogiem komunizmu z ducha większości Polaków, a ten, był sojusznikiem NWO wspierany przez banksteryzm. Podobnie, jak nazizm niemiecki wspierany przez banki zachodnie. By obie tyranie starły się ze sobą i utworzyły drogę dla wpływów NWO. By wyniszczono miliony Słowian (więcej niż Żydów) oraz nietalmudycznych, starowiernych Polaków pochodzenia kchazarskiego. Którzy stawaliby okoniem wobec odbudowy Izraela lub wprowadzania porządku talmudycznego, rasowego, zamiast oczekiwania na Mesjasza. NWO nie mogło sobie pozwolić na kłody rzucane przez własne, ważne w tym planie społeczności żydowskie.

https://kresy.pl/wydarzenia/alina-cala-w-czasie-wojny-polacy-nie-zrobili-dostatecznie-duzo-aby-ratowac-zydow/

http://niepoprawni.pl/blog/swietobor/masowe-oszustwo-o-masowej-przemocy-kazus-serbow

https://wirtualnapolonia.com/2014/08/18/dyrektor-muzeum-auschwitz-przyznal-ze-komora-gazowa-zostala-sfabrykowana/

Z pierwszej i drugiej wojny światowej, weszliśmy w szerokie spektrum wojen nazywanych prze zemnie III wojną światową. Dawno, te wszystkie wojny były zaplanowane, przez elity NWO.

Wspierane przez lokalne lobby tego półjawnego ruchu politycznego.

https://www.salon24.pl/u/rasfufu/124764,8-lat-po-ataku-na-wtc-coraz-zywsze-sa-spekulacje-n-t-roli-rzadu

http://www.liiil.pl/1401283680,Gen-Wesley-Clark-Jak-USA-wybieraly-sie-na-wojne-z-.htm

http://www.klubinteligencjipolskiej.pl/2017/05/robert-david-steele-donald-trump-jest-prawdopodobnie-szantazowany-przez-izrael/

https://www.monitor-polski.pl/robert-david-steele-donald-trump-jest-prawdopodobnie-szantazowany-przez-izrael/

https://www.wprost.pl/526399/Byly-pracownik-wywiadu-USA-Gdyby-nie-wojna-w-Iraku-nie-byloby-IS

http://nczas.com/publicystyka/wozinski-mit-reagana-krytyka-z-prawej/

Polska, jest pod jego ciągłym wpływem. Partie, spolegliwe wobec NWO, pozorują bezustanną walkę między sobą. W celach wyłącznie socjotechnicznych. Na rautach poza kamerami, ci politycy/posłowie, kochają się gorąco. A tym bardziej przed kamerami wykłócają, im bardziej potrzebują coś zaciemnić, udawać, że walczą o dobro Polski!

Tak jest i z PiS-em. Natomiast tak naprawdę, ich liderzy realizują projekt NWO, dla swoich prywatnych poglądów, zgodnie z korzeniami nacjonalnymi. Gdzie dawna lub wmówiona im nacjonalność, powiązania rodowe, niesamowicie się liczą.

W obecnym Izraelu, tylko udowodniona nacjonalność judejska upoważnia do zyskania obywatelstwa i tylko taka daje prawo wybierania do parlamentu. W przyszłości, do udziału w strukturach NWO na obszarze bliskiego wschodu.

Tak się im wszystkim wydaje, bo w rzeczywistości, dostaną po głowie od swoich mocodawców. Ich zasługi, zostaną pominięte, bo nawet nie wiedzą, co sobie naprawdę zaplanowała garstka tych na szczycie piramidy NWO. Nie zawsze sefardystów.

W każdym razie to dlatego, a nie z głupoty, wszystkie rządy nad Polską od przełomu ustrojowego, nie przywróciły w Polsce pełni demokracji, jedynej sily zdolnej skutecznie i na bieżąco kontrolować polityków. Gdy trzeba, ich odwoływać.

Nie dały narodowi realnej władzy nad mediami publicznymi, nad wyborem naczelnych sędziów, nad wyborem państwowej komisji wyborczej, nad wyborem premiera rządu i ministrów – którzy  powinni być od niego niezależni (sprawiedliwości, środowiska). PiS tez tego nie uczynił, tylko przejął te uprawnienia wyłącznie dla siebie.

Dlatego też, nie uwolniono dotąd polskiej drobnej i średniej przedsiębiorczości, nie zdjęto z niej potężnych kajdan w postaci olbrzymich podatków i ZUS, biurokracji i obsługi fiskalnej.

Bo Polska, z uwolniona przedsiębiorczością Polaków, miałaby 10% PKB zamiast 4% jak obecnie, lub jeszcze więcej. Polacy staliby się silni materialnie, niezależni od partii politycznych. Mieliby czas na zajmowanie się swoim krajem. Staliby przykładem dla innych Słowian i skłaniali ich, do budowy Międzymorza w oparciu na Polsce. A taki kraj, nie uległby zdominowaniu i zasiedleniu do końca, przez matrioszki NWO. Podobnie wygląda sytuacja z Ukrainą. Rosja atakując ten kraj, bezrozumnie wypełnia zamysły tego projektu, jego sterników.

I tak będzie dalej, co niniejszym prorokuje na rok 2018 i dalsze lata.

ZUS będzie rósł, podatki też, fiskalna kontrola i biurokracja również, w tym administracja publiczna.

Czekałem na jakąś dobrą zmianę od roku 89, i się nie doczekałem. Nie ma żadnej Dobrej Zmiany, również za PiS. Są tylko pozory, wielkie projekty by nas zwodzić, wydłużać rządzenie matrioszek. Zaś w podstawowych obszarach ludzkiej działalności, jak; przedsiębiorczość, polityka – prawa obywatelskie/wyborcze, konkurencja edukacyjna, wolność nauki, odbudowa polskiej tradycji sarmacko – lechickiej i prawdy historycznej, nie ma żadnych pozytywnych zmian!

I tak będzie dalej, coraz gorzej.

Polski naród będzie zmniejszany, wyniszczany emigracją ekonomiczną, przymusowymi szczepieniami – nieraz potrzebnymi lecz celowo zatrutymi toksynami. Brakiem powszechnej – narodowej Konstytuanty i uchwalenia konstytucji wybitnie pro narodowej. Brakiem prawdziwej demokracji i dalszym olewaniem inicjatyw referendalnych, dalszym zadłużaniem kraju, zmniejszaniem przyrostu naturalnego wszelkimi metodami z jakich najskuteczniejszymi jest opóźnianie naszego rozwoju gospodarczego i wolności politycznych. Blokowaniem rozwoju swobodnego mieszkalnictwa przez dalsze zamrożenie zasobów ziemi państwowej (Państwowa Agencja Nieruchomości). Co? Czeka na rzecz ”odszkodowań” żydowskich?

Środkami przeciwnymi do takich działań, byłoby oczywiście działanie odwrotne.

Przede wszystkim wprowadzenie w Polsce wzorem Szwajcarii, demokracji referendalnej i gospodarki antysocjalistycznej, opartej na pozostawianiu przedsiębiorcom jak najwięcej kapitału obrotowego. Czyli podatków rzędu 15%. Skasowania ZUS i wprowadzeniu emerytur oraz ubezpieczeń w cenach towarów i usług (VAT, obrotowy) z budżetu, jednakowych dla wszystkich (poza prywatnymi, jak w Kanadzie).Natychmiastowej budowie naukowych ośrodków wojskowych i wzmożenia produkcji z ich rozwiązań. Ułatwieniu i wspieraniu finansowemu w zamian za udziały państwa – patentowania wynalazczości polskiej. Skasowaniu udziału kościoła i wszelkiej religii w instytucjach i uroczystościach państwowych. Wprowadzeniu alternatywnego nauczania historycznego w szkołach powszechnych. A przede wszystkim, rozdzieleniu obywatelstwa – rezydencjonalnego od obywatelstwa narodowego. Jak w Izraelu! Bierzmy przykład, z tego sprytnego państwa. Z Żydów!

To byłyby przejawy rządów Polahów na rzecz narodu polskiego! Utożsamianego nierasowo, z wszelkimi genami i wszelkim pochodzeniem nacjonalnym, z wszelkimi wyznaniami i religiami nie promującymi jedynie zniewolenia i nierówności.

Czy takie rządy mamy?

Czy tylko bezustanne pozorowanie wojny między partiami i wspólne blokowanie takiej drogi rozwoju?

Na pewno mamy rządy działające przeciwko Polahom, a więc anty słowiańskie i antypolskie. A więc rasowe! Nacjonalne, tyle, że nie jest to nacjonalizm polski!

Kiedy Polacy wykształcą ruch polityczny zdolny konkurować ze współpracującymi ze sobą tymi wszystkimi i nowymi  partiami z układu NWO, lub zasilą i wymuszą jeszcze bardziej zdecydowane działania na Ruchu Kukiz’15, sytuacja ulegnie diametralnej zmianie.

Co będzie trudne i spotka się z agresją polityczną a może nawet fizyczną i ekonomiczną „Świata NWO”.

Bo w NWO wiedzą, że Polska to Polahia, dawna Wielka Lachia, Sarmacja scytyjska, serce  wolnościowe Europy, jej etyczna koliba. Prakultura, cywilizacja przed starożytna, ściśle związana ze staro europejską haplogrupą I1/I2 oraz R1a. Kulturowo z Vincza i Łużycką, Lendzielską.

Wielu Polaków pochodzenia kchazarskiego, wyznania dawniej mojżeszowego, dostrzega swoje wspólne ze Słowianami, korzenie z Kaukazu, z Arjami, ze Scytami. Doceniają też Rzeczpospolitą, jaka objęła ich opieką i nadała tyle praw, że rozwinęli się do wielkości niemal równej Słowianom. Wielu widzi, że nie Słowianie ich niszczyli, tylko; Niemcy, Prusy, Austria i Rosja zniemczona w swoich elitach. A teraz NWO szykuje z nich, szczególnie sprowadzanych w ostatnich latach z Rosji i Ukrainy do Izraela, mięso armatnie.  Odnajdują swoje związki z Polakami, jako gospodarzami kraju, który ich przyjął i którym powinni być wdzięczni lojalność. Dlatego odzywa się też ich głos, w obronie dobrego imienia Polski, po latach tłamszenia ich zdania przez talmudyzm izraelski i zachodnio – sefardyjski.

Ta postawa, wraz z przywracaniem w Polsce demokracji, wolności ekonomicznej, politycznej, gospodarczej, będzie istotnym wsparciem na zapewnienie Światu pokoju i rozwoju w konkurencji i odmienności. Bez jakiegokolwiek NWO.

https://www.youtube.com/watch?v=xR10d1zNUS0

https://www.youtube.com/watch?v=b50rhRM6XoI

https://www.youtube.com/watch?v=yK7HI62CTds

https://www.youtube.com/watch?v=uwAwsV5o_G4

https://www.youtube.com/watch?v=J_kjzisFAvk

https://www.youtube.com/watch?v=dsaM1zqihbA

 

Życzę Wszystkim nie pragnącym NWO,

Szczęśliwego Nowego Roku 2018 i dalszych lat!

Rafał Kopko – Orlicki

 

Podziel się!