Pola Dec: Drugie Królestwo SIS, czyli Jagiełło i Panowie Małopolscy

Drugie Królestwo SIS, czyli Jagiełło i Panowie Małopolscy

Władysław Jagiełło (Jogaiłła)

Kto wpadł na pomysł unii polsko-litewskiej? I dlaczego?! Historycy usiłują odpowiedzieć sobie na to pytanie od wieków. Z jednej strony opłacało się to Jagielle, mówią, bo nie miał zbyt wielu ludzi do walki, ponieważ Litwa i Ruś wchodzące w skład jego państwa zbyt gęsto zaludnione nie były, a przecież kniaź chciał pokonać Zakon Krzyżacki. Ponadto polscy rycerze słynęli z kunsztu wojennego, a do tego byli mocno rozrodzeni i chętnie kolonizowali ziemie położone na wschód od Mazowsza. I to już nawet dwieście lat przed zawarciem unii, zdaniem niektórych źródeł.

Czytaj dalej

Jak Polacy sprzedali USA Alaskę, czyli artykuły Białczyńskiego w USA pod szyldem innych „autorów” (Archiwum 2016)

Jak Polacy sprzedali USA Alaskę, czyli artykuły Białczyńskiego w USA pod szyldem innych „autorów” (Archiwum 2016)

Przypominam ten artykuł, o tym jak Polacy sprzedali rosyjską Alaskę Amerykanom oraz przedruki amerykańskie i onetowe z Białczyńskiego, jako że powstał on w 2015 roku z okazji rocznicy Konstytucji 3 Maja, przedruki amerykańskie miały miejsce w 2016, a temat ten stał się obecnie po 7 latach interesujący dla polskich historyków, dojrzał do monografii i szerokiego omówienia także z punktu widzenia geopolityki, co znajdziecie w materiale Układu Otwartego na koniec tego przypomnienia  w omówieniu przez Marka Budzisza dla Igora Janke. Ten artykuł i jego przedruki w USA pokazują o ile nasza myśl – MYŚL WOLNYCH LUDZI, WOLNYCH POLAKÓW wyprzedza myśl polskich historyków i geopolityków. 

Czytaj dalej

613. Rocznica Bitwy pod Żalgirisem „Žalgirio mūšis” (pod Grunwaldem)

613. Rocznica Bitwy pod Żalgirisem „Žalgirio mūšis” (pod Grunwaldem)

Bitwa z Rycerstwem Europy w Wielkiej Krucjacie Antypolskiej wypowiedzianej przez Watykan i Cesarstwo Rzymskie połączonych sił polskich i litewskich (złożonych głównie z Polaków, Litwinów i Rusinów) oraz wojsk tatarskich wspieranych lennikami obu tych krajów (Hospodarstwo Mołdawskie, księstwo mazowieckie, księstwo płockie, księstwo bełskie, Podole i litewskie lenna na Rusi) oraz najemnikami z Czech, Moraw i z księstw Śląska oraz uciekinierami ze Złotej Ordy i chorągwiami prywatnymi (między innymi chorągiew z Nowogrodu Wielkiego księcia Lingwena Semena), pod dowództwem króla Polski Władysława Jagiełły i wielkiego księcia litewskiego Witolda.

Czytaj dalej

Zakazane historie: Jak Sowieci szpiegowali II Rzeczpospolitą

Jak Sowieci szpiegowali II Rzeczpospolitą

Picture taken on November 29, 2008 shows a Russian Orthodox icon that includes a depiction of Soviet-era leader Josef Stalin at a St. Olga’s Church outside St. Petersburg in Strelna. Father Yevstafy Zhakov, the benficiary of St. Olga’s Church, recently put up the icon showing Stalin standing before the Blessed Matrona of Moscow, a 20th-century saint. Father Yevstafy commented that, according to legend, Stalin would frequently talk to the woman and that she gave him advice on how to defeat Nazi Germany in World War II. AFP PHOTO / ALEXANDER NIKOLAYEV

Przedmiot Dumy współczesnej Rosji Putina!

Czytaj dalej

Obywatel JC – Jak Stalin z Leninem w Krakowie mieszkali

Jak Stalin z Leninem w Krakowie mieszkali

Kraków jest miastem naprawdę niesamowitym, tym bardziej że oprócz tej „oficjalnej” swojej historii posiada przebogate dzieje ukryte. Tu będzie mowa o epizodach, które dzisiaj przeszły do „dziejów ukrytych”, a pamiątki po tym czasie zniszczono lub wstydliwie zagrzebano pod grubymi zwałami pyłu zapomnienia i w obłoku manipulacyjnej kurzawy, dokładnie  tak samo jak niegdyś uczyniono to z Odwzorowaniem Syriusza i Plejad w Systemie Murów Obronnych i Świętych Wzgórz i Kopców, czy ze sprawą Czakramu Wawelskiego i ciągłości archeologicznej Krakowa od czasów starożytnej Caroduny, czy nieprzerwaną ciągłością Wiary Przyrodzonej Słowian w Krakowie i okolicy oraz ciągłą działalnością (także do dzisiaj) Strażników Wiary i Wiedy Słowian.

Warto uświadomić sobie, że od końca Epoki Kultu Stalina i Lenina na ziemiach polskich minęło zaledwie 30 lat. Jaka będzie narodowa polska narracja i percepcja okresu 1945-1990 za lat 500 albo 1000? Możliwe że zupełnie już żadna. CB

Nie wiem, czy wiecie, ale Lenin mieszkał kilka lat w Krakowie przez I wojną światową. To samo Stalin. Ich mieszkanie znajdowało się ok. 300 metrów od miejsca, gdzie mieszkał z kolei Józef Piłsudski i cała elita PPS.
Co z tego wynikło? Dowiecie się wszystkiego z naszego najnowszego filmu. Obywatel JC

Czytaj dalej