Obywatel JC – Jak Stalin z Leninem w Krakowie mieszkali

Jak Stalin z Leninem w Krakowie mieszkali

Kraków jest miastem naprawdę niesamowitym, tym bardziej że oprócz tej „oficjalnej” swojej historii posiada przebogate dzieje ukryte. Tu będzie mowa o epizodach, które dzisiaj przeszły do „dziejów ukrytych”, a pamiątki po tym czasie zniszczono lub wstydliwie zagrzebano pod grubymi zwałami pyłu zapomnienia i w obłoku manipulacyjnej kurzawy, dokładnie  tak samo jak niegdyś uczyniono to z Odwzorowaniem Syriusza i Plejad w Systemie Murów Obronnych i Świętych Wzgórz i Kopców, czy ze sprawą Czakramu Wawelskiego i ciągłości archeologicznej Krakowa od czasów starożytnej Caroduny, czy nieprzerwaną ciągłością Wiary Przyrodzonej Słowian w Krakowie i okolicy oraz ciągłą działalnością (także do dzisiaj) Strażników Wiary i Wiedy Słowian.

Warto uświadomić sobie, że od końca Epoki Kultu Stalina i Lenina na ziemiach polskich minęło zaledwie 30 lat. Jaka będzie narodowa polska narracja i percepcja okresu 1945-1990 za lat 500 albo 1000? Możliwe że zupełnie już żadna. CB

Nie wiem, czy wiecie, ale Lenin mieszkał kilka lat w Krakowie przez I wojną światową. To samo Stalin. Ich mieszkanie znajdowało się ok. 300 metrów od miejsca, gdzie mieszkał z kolei Józef Piłsudski i cała elita PPS.
Co z tego wynikło? Dowiecie się wszystkiego z naszego najnowszego filmu. Obywatel JC

 

 

Jak Stalin z Leninem w Krakowie mieszkali

https://www.youtube.com/watch?v=n2-uOpWN9ek

Podziel się!