1. Andromeda: Były polski sędzia Tomasz Szmydt w programie rosyjskiego propagandysty Sołowjowa; 2. Wykresofan: Polska vs Rosja. Porównanie; 3. Paweł Kiwczenko: Kiedy będziemy mieć miasta takie jak to? Kórnik

Kiedy będziemy mieć miasta takie jak to? Kórnik

Nieco spóźnione porównania z okazji Dnia Zwycięstwa świętowanego w Moskwie przez Putina i towarzyszy z KGB w jakże licznym i spektakularnym towarzystwie DZIEWIĘCIU prezydentów zaprzyjaźnionych reżimów.

MATERIAŁ NR 1 POKAŻE NAM sędziego Szmydta w nowym sznycie, w czarnej skórze a’la prawdziwy agent KGB – TAK NA MARGINESIE, ZUPEŁNIE PRZYPADKIEM – DOWIEMY SIĘ JAK DZIAŁA W ROSJI, W SAMEJ MOSKWIE, W XXI WIEKU PAŃSTWOWE RADIO i to w Dniu Święta Radia. Co za wstyd! Jaka wsypa! I to u kogo? U Naczelnego Propagandysty Kremla!!!

„Polski sędzia” jak rasowy moskiewski agent zaiwania po rosyjsku, a białoruski tłumacz tłumaczy to Ruskim na język polski. Chyba Rosjanom ciężko będzie uwierzyć, że to jest naprawdę polski sędzia. A wszystko to dopiero za drugim i trzecim podejściem  8 maja, kiedy wreszcie udało się jako tako zorganizować tę rozmowę kompletnie skopaną 7 maja i zdjętą z anteny zanim się rozpoczęła. Zmiana narracji na temat wyjazdu z Polski  u pana Szmydta między tą z dnia 7 maja a tą z 8 maja jest diametralna.  Podczas gdy 7 maja nie wiedział jak ma wytłumaczyć swoją prośbę o azyl na Białorusi, 8-mego już doskonale wie, jakby mu to ktoś nocą po prostu napisał.

Po obejrzeniu tego materiału wierzę bez zastrzeżeń chłopakom z Kremlinka Show, że Rosja pali się i tonie we własnych odchodach. Śmiejemy się, ale … to straszne, a nie śmieszne.

Materiał nr 2 pokaże jak ma się siła gospodarki i systemu społeczno-politycznego Polski do organizacji życia i wyników społeczno-gospodarczych państwa wielekroć większego i teoretycznie bogatego we wszelkie możliwe kopaliny z Tablicy Mendelejewa, jakim jest Rosja. Ludnościowo Polska to tylko lekko ponad 25% w stosunku do populacji Rosjan, a jak wyglądają inne parametry? PKB Polski to już dzisiaj 40% PKB Rosji. A co będzie w 2030? I znów ukłony w stronę ekipy Kremlinka Show.

Materiał numer 3 pokaże zwykłą ludzką tęsknotę ludzi ze Wschodu (naszych Braci – Słowian) za tym, aby żyć po prostu, po polsku, a nie po: „ruskim miru”!

Czytaj dalej

1. Globalista: Wojna na BAŁKANACH coraz BLIŻSZA – Groźba secesji Serbów; 2. J. Zięba: Jak Polacy budowali Rosję – książka Mariusza Świdra; 3. CEP Powiśle / WAKAT: Mariusz Świder – Jak Polacy budowali Rosję?

Wojna na BAŁKANACH coraz BLIŻSZA – Groźba secesji Serbów

Bośnia i Hercegowina a w jej ramach Republika Serbska

Symbol wojny – słynny most w Mostarze

Czytaj dalej

1. Zamek Królewski w Warszawie: „Konstytucja 3 Maja 1791 roku” + Kod Matejki; 2. Andromeda: Rosyjska bieda i ubóstwo – jak miliony Rosjan próbują przetrwać za sześćset trzydzieści złotych miesięcznie; 3. Globalista: Jaka jest obecna pozycja Polski na Świecie (2023) + Warszawa 2024

Rosyjska bieda i ubóstwo – jak miliony Rosjan próbują przetrwać za 630zł miesięcznie

Czytaj dalej

Polska – Rosja: z Księgi i Wiedzy Rymów (Księga IV Osądów) [Archiwum: 8 czerwca 2010]

Polska – Rosja: z Księgi i Wiedzy Rymów (Księga IV Osądów)

Kontynuując wątek polsko-rosyjskiego pojednania, które w rozpoczętej Epoce Galaktycznej, czy też  – nazwijmy ten czas zgodnie z miarami Wielkiego Tajemnika Słowian–  w Czasie Ognistym, możemy budować (owo pojednanie i zgodę) na poziomie komórkowym, podstawowym, posługując się narzędziem niedostępnym w przeszłości – INTERNETEM (nie mylić z modnym do niedawna INTERNACJONALIZMEM), odsyłam dzisiaj wszystkich wprost do Księgi i Wiedzy Rymów, części zwanej Księgą IV Osądów.

Czynię to gdyż w pełni zgadzam się z wywodem  Autora jak i z wieloma sądami Księgi Popiołów T. S. Marskiego. Zgadzam się z nimi nie od dzisiaj, ale dotychczas głos mój, czy jego głos, czy głosy takich osób jak profesor Witold Mańczak (także Kostrzewski, Jażdżewski i wielu innych naukowców), były uważane za głosy skrajnych autochtonistów, których poglądy nie mają umocowania w faktach, a są tylko mitologią, albo nie opartą na faktach (a tylko na luźnych domysłach nienaukową, a więc nic nie wartą )  i nie popartą niczym poza intuicją oraz wyrywkowymi cytatami z kronik – megalomańską „polską” wizją przeszłości Słowian. Teraz ta wizja niespodzianie zyskała twarde dowody w postaci wyników badań genetycznych stawiając innych – tych którzy pohukiwali i naśmiewali się z garstki „oszołomów” – przed koniecznością wyjaśnienia faktów.

Profesor Jerzy Strzelczyk w roku 1998 we wstępie do swojej książki Mity, podania i wierzenia dawnych Słowian poświęcił obszerny cytat i dwie pierwsze strony wstępu  omówieniu mojej książki z 1993 roku Stworze i zdusze, czyli starosłowiańskie boginki i demony.

Napisał on tak:

 

Czytaj dalej

Jak Polacy sprzedali USA Alaskę, czyli artykuły Białczyńskiego w USA pod szyldem innych „autorów” (Archiwum 2016)

Jak Polacy sprzedali USA Alaskę, czyli artykuły Białczyńskiego w USA pod szyldem innych „autorów” (Archiwum 2016)

Przypominam ten artykuł, o tym jak Polacy sprzedali rosyjską Alaskę Amerykanom oraz przedruki amerykańskie i onetowe z Białczyńskiego, jako że powstał on w 2015 roku z okazji rocznicy Konstytucji 3 Maja, przedruki amerykańskie miały miejsce w 2016, a temat ten stał się obecnie po 7 latach interesujący dla polskich historyków, dojrzał do monografii i szerokiego omówienia także z punktu widzenia geopolityki, co znajdziecie w materiale Układu Otwartego na koniec tego przypomnienia  w omówieniu przez Marka Budzisza dla Igora Janke. Ten artykuł i jego przedruki w USA pokazują o ile nasza myśl – MYŚL WOLNYCH LUDZI, WOLNYCH POLAKÓW wyprzedza myśl polskich historyków i geopolityków. 

Czytaj dalej

Rosyjskie / Sowieckie Ludobójstwo Polaków

Rosyjskie / Sowieckie Ludobójstwo Polaków

 

Żaden inny naród nie był z taką zaciekłością i na taką skalę prześladowany i mordowany w Rosji jak Polacy. Mija właśnie 86. rocznica rozpoczęcia operacji antypolskiej NKWD, która w ciągu półtora roku, na podstawie jednego rozkazu (!), kosztowała życie co najmniej 110 tys. naszych rodaków. Te szacunki znamy na podstawie badań przeprowadzonych przez historyków Memoriału, można jednak śmiało założyć, iż liczba straconych i doprowadzonych do śmierci jest dwukrotnie większa. 

Czytaj dalej

1. J. Karwelis: A gdyby tak Wielka Koalicja?; 2. Tarnogorski: Likwidacja kopalni Krupiński to zbrodnia na majątku państwa!; 3. OSW: Co historia mówi nam o Rosji? Czego uczy nas Richard Pipes?

Materiał nr 1 mówi tak naprawdę o zapowiedzianej przez nas Wielkiej Zmianie na Jesieni 2023 roku w odniesieniu tylko do Polskiej Sceny Politycznej.  Ewentualna Wielka Koalicja POPIS w polskim Sejmie, która byłaby otwartym zdjęciem masek tak zwanych demokratów przez Układ Okrągłego Stołu przed Polakami to tylko skromna część trzęsienia ziemi , które będzie mieć szerszy zasięg – geopolityczny i ogólnoświatowy w związku przede wszystkim z nieuchronnym przełomem w wojnie na Ukrainie. Sukces Konfederacji na poziomie 15-20% w tych wyborach to będzie ostateczny cios w Układ Okrągłego Stołu, a gdyby do tego doszło wejście którejś partii lub zjednoczonej siły Demokracji Bezpośredniej z 5-6% poparciem to byłby prawdziwy szok dla Systemu Pan-Niewolnik i przewrót w polityce polskiej.

Wszyscy czujemy i widzimy nadciągający nieuchronnie KRES – czyli Wielką Zmianę w Polsce Jesienią 2023, przejście Cienkiej Czerwonej Linii które wtedy nastąpi i pogrąży Naród albo go wydźwignie, wszyscy publicyści których szanuję mówią o tym i piszą o tym.

Czy liczące się formacje polityczne Demokracji Bezpośredniej i ich przywódcy to czują i widzą? Mam wątpliwości.

W kontekście materiału nr 1 szczególnie celnie układa się materiał nr 2 – Likwidacja Kopalni Krupiński, która to kopalnia swój los zawdzięcza PO i PISowi na równi, a proceder jaki na poziomie rządowym tam zastosowano jest zwykłym przestępstwem gospodarczym na wielką skalę – jak mówi tytuł tego materiału to: ZBRODNIA NA MAJĄTKU PAŃSTWA. Problem naszych zasobów naturalnych jest poruszany i nagłaśniany od wielu lat przez środowisko Demokracji Bezpośredniej (RWL RWP) i uwłaszczenie Polaków na naszych zasobach naturalnych jest jednym z głównych punktów programu formacji Rafała Piecha Polska Jest Jedna, obok wprowadzenia demokracji bezpośredniej. Takie uwłaszczenie jak i wprowadzenie demokracji bezpośredniej umożliwia też program ANTYPARTII Marka Ciesielczyka.Niestety wiemy już że Konfederacja w sprawie ratowania polskich zasobów naturalnych nie kiwnęła palcemi najpewniej podtrzyma to swoje niedziałanie w sprawie. A jak zadziała w innych sprawach. Czy rzeczywiście się nie skorumpuje? Pewności nie ma. Pewność daje tylko i wyłącznie Demokracja Bezpośrednia.

Czy E-Parlament RWL ma w ogóle zamiar wystąpić w jakichkolwiek wyborach w 2023 roku??? Nie widzę i nie słyszę nic poza przebąkiwaniem o Senacie, a mamy już sierpień – 3 miesiące do wyborów.

Co zatem z E-Parlamentem – Wielki Blamaż? Wielka PLAMA? Będziemy „doskonalić naszą demokrację bezpośrednią” i „uczyć się” jej podczas gdy Banksterka Światowa podda nas kontroli WHO i odbierze nam nasze zasoby naturalne, albo wepchnie Polskę w III Wojnę Światową? Będziemy potem udawać, że nic się nie stało? Do tego to zmierza?

Czytaj dalej

1. Political meme: Pandemia Szaleństwa – Lockdown; 2. ВАРШАВА: Таким мог бы быть твой город. Реформа 90-х, реконструкция культуры, пример для постсовка (Warszawa – Tak mogłoby wyglądać twoje miasto! – Rosjanin dla Rosjan o Polsce)

ВАРШАВА: Таким мог бы быть твой город. Реформа 90-х, реконструкция культуры, пример для постсовка (Warszawa – Tak mogłoby wyglądać twoje miasto! – Rosjanin dla Rosjan o Polsce)

Czytaj dalej