Hismag: Marek Teler – Esterka: między legendą a prawdą historyczną

Esterka: między legendą a prawdą historyczną

(czyli dlaczego Żydzi Polscy nie cierpią Jana Długosza i od wieków odsądzają od czci jego Kronikę)

Kopiec Ostary, zwany w legendach Żydów Polskich kopcem Esterki, rzekomej żydowskiej kochanki Kazimierza Wielkiego. CB

Czytaj dalej

1. J. Karwelis: A gdyby tak Wielka Koalicja?; 2. Tarnogorski: Likwidacja kopalni Krupiński to zbrodnia na majątku państwa!; 3. OSW: Co historia mówi nam o Rosji? Czego uczy nas Richard Pipes?

Materiał nr 1 mówi tak naprawdę o zapowiedzianej przez nas Wielkiej Zmianie na Jesieni 2023 roku w odniesieniu tylko do Polskiej Sceny Politycznej.  Ewentualna Wielka Koalicja POPIS w polskim Sejmie, która byłaby otwartym zdjęciem masek tak zwanych demokratów przez Układ Okrągłego Stołu przed Polakami to tylko skromna część trzęsienia ziemi , które będzie mieć szerszy zasięg – geopolityczny i ogólnoświatowy w związku przede wszystkim z nieuchronnym przełomem w wojnie na Ukrainie. Sukces Konfederacji na poziomie 15-20% w tych wyborach to będzie ostateczny cios w Układ Okrągłego Stołu, a gdyby do tego doszło wejście którejś partii lub zjednoczonej siły Demokracji Bezpośredniej z 5-6% poparciem to byłby prawdziwy szok dla Systemu Pan-Niewolnik i przewrót w polityce polskiej.

Wszyscy czujemy i widzimy nadciągający nieuchronnie KRES – czyli Wielką Zmianę w Polsce Jesienią 2023, przejście Cienkiej Czerwonej Linii które wtedy nastąpi i pogrąży Naród albo go wydźwignie, wszyscy publicyści których szanuję mówią o tym i piszą o tym.

Czy liczące się formacje polityczne Demokracji Bezpośredniej i ich przywódcy to czują i widzą? Mam wątpliwości.

W kontekście materiału nr 1 szczególnie celnie układa się materiał nr 2 – Likwidacja Kopalni Krupiński, która to kopalnia swój los zawdzięcza PO i PISowi na równi, a proceder jaki na poziomie rządowym tam zastosowano jest zwykłym przestępstwem gospodarczym na wielką skalę – jak mówi tytuł tego materiału to: ZBRODNIA NA MAJĄTKU PAŃSTWA. Problem naszych zasobów naturalnych jest poruszany i nagłaśniany od wielu lat przez środowisko Demokracji Bezpośredniej (RWL RWP) i uwłaszczenie Polaków na naszych zasobach naturalnych jest jednym z głównych punktów programu formacji Rafała Piecha Polska Jest Jedna, obok wprowadzenia demokracji bezpośredniej. Takie uwłaszczenie jak i wprowadzenie demokracji bezpośredniej umożliwia też program ANTYPARTII Marka Ciesielczyka.Niestety wiemy już że Konfederacja w sprawie ratowania polskich zasobów naturalnych nie kiwnęła palcemi najpewniej podtrzyma to swoje niedziałanie w sprawie. A jak zadziała w innych sprawach. Czy rzeczywiście się nie skorumpuje? Pewności nie ma. Pewność daje tylko i wyłącznie Demokracja Bezpośrednia.

Czy E-Parlament RWL ma w ogóle zamiar wystąpić w jakichkolwiek wyborach w 2023 roku??? Nie widzę i nie słyszę nic poza przebąkiwaniem o Senacie, a mamy już sierpień – 3 miesiące do wyborów.

Co zatem z E-Parlamentem – Wielki Blamaż? Wielka PLAMA? Będziemy „doskonalić naszą demokrację bezpośrednią” i „uczyć się” jej podczas gdy Banksterka Światowa podda nas kontroli WHO i odbierze nam nasze zasoby naturalne, albo wepchnie Polskę w III Wojnę Światową? Będziemy potem udawać, że nic się nie stało? Do tego to zmierza?

Czytaj dalej