Hismag: Marek Teler – Esterka: między legendą a prawdą historyczną

Esterka: między legendą a prawdą historyczną

(czyli dlaczego Żydzi Polscy nie cierpią Jana Długosza i od wieków odsądzają od czci jego Kronikę)

Kopiec Ostary, zwany w legendach Żydów Polskich kopcem Esterki, rzekomej żydowskiej kochanki Kazimierza Wielkiego. CB

Czytaj dalej