Adrian Leszczyński: Fotoreportaż z krainy Słowian – Odra od Reitwein do Cedyni

Fotoreportaż z krainy Słowian – Odra od Reitwein do Cedyni

Odra to druga co do długości rzeka, która płynie w Polsce. Biorąc pod uwagę tylko jej część w granicach Polski, jest trzecią rzeką pod względem długości – po Warcie, która jest jej prawym dopływem. Odra ma długość 854 km, z czego 742 km jest na terenie Polski. Powierzchnia jej dorzecza obejmuje 118.861 km², z czego 106.056 km² w Polsce.

Czytaj dalej

Prometeusz Wyzwolony – TEORIA ROAR! PIERWOTNE DRGANIA I WIBRACJE NASZEJ MOWY; 2. PIĘTNO II WOJNY ŚWIATOWEJ A DZISIEJSI POLACY

TEORIA ROAR! PIERWOTNE DRGANIA I WIBRACJE NASZEJ MOWY

Bartłomiej Góralski

Czytaj dalej

Pułkownik Ryszard Kukliński w 80. rocznicę wybuchu II WŚ. (Archiwum 2014)

Ryszard Kukliński w 80. rocznicę wybuchu II WŚ. (Archiwum 2014)

635272840933088844Ryszard Jerzy Kukliński z szablą ułańską otrzymaną w dowód wdzięczności od Narodu Polskiego

Obchodzimy w roku 2019 bardzo wiele ważnych rocznic w Polsce. Przede wszystkim jest to 80. rocznica  Wybuchu II Wojny Światowej (1939- 2019 – 1 września), 75. rocznica Powstania Warszawskiego (1944- 2019 – sierpień), obchodzimy także 30. rocznicę Wyzwolenia Polski ze Skutków II Wojny Światowej, po zakończeniu Zimnej Wojny (1989-2019 – czerwiec). Obchodzimy też 15. rocznicę Śmierci Pułkownika Ryszarda Kuklińskiego – jednego z Największych Polaków w dziejach naszego narodu.  Z tego tytułu prezentujemy właśnie jego sylwetkę i dzieło jakiego dokonał. 

Czytaj dalej

80.Rocznica wybuchu II Wojny Światowej – Polska według rosyjskiej propagandy

Polska według rosyjskiej propagandy

Skala antypolonizmu i kłamstw antypolskiej propagandy w mediach w Rosji jest zdumiewająca i można ją porównać chyba tylko z antypolonizmem żydowskim. To za rządów Putina dzień wyzwolenia Moskwy z rąk Polaków stał się świętem państwowym. W tym wszystkim przypisywanie Polakom wywołania II Wojny Światowej jest identycznym Kłamstwem jak przypisywanie sprawstwa Holocaustu Żydom, lub kwestionowanie dokonania Holocaustu na Żydach przez Niemców. Żydzi doprowadzili do tego że głoszenie podobnych kłamstw na ich temat jest na świecie niedopuszczalne, a nawet karalne. A co Polacy i antypolskie kłamstwa? Mieliśmy przykład jak sfuszerowano Ustawę IPN, a potem wycofano się z niej z podkulonym ogonem! 

Czytaj dalej

Sytuacja Żydów 1939-1945; Ewa Kurek „Kto ratuje jedno życie”;

Sytuacja Żydów 1939-1945; Ewa Kurek Kto ratuje jedno życie

W TVP nie mogą tych materiałów puścić bo TVP to TVPIS. W TVN i Polsat nie mogą tych materiałów puścić bo to są telewizje żydowskie lub/i POst-komunistyczne. Chcą nam też ocenzurować Internet i możliwość puszczenia tych materiałów TUTAJ – poprzez ACTA 2.0

Najpierw próbował wprowadzić ACTA 1.0 Tusk i jego złodziejska POst-komuna, teraz spróbuje wprowadzić ACTA 2.0 pro-watykański PIS.

Stawiajcie w wyborach na Wolną Polskę – na Ruch Wolnościowy, na tych których popiera Kukiz’15!

Czytaj dalej

Pamiętniki Stanisława Pagaczewskiego – Początek Wojny 3 września 1939

Pamiętniki Stanisława Pagaczewskiego – Początek Wojny 3 września 1939

O godzinie 2.30 budzi nas pukanie. Wchodzi Żarnecki (Jerzy Żarnecki – patrz Wikipedia – CB), asystent Adama (Adama Bochnaka – patrz Wikipedia – CB) z uniwerku. Ma spojrzenie „w poważnym stanie”.

Czytaj dalej

Adam Bochnak (1899- 1974) – Strażnik Wiary Słowian i historyk sztuki, a Pamiętniki Stanisława Pagaczewskiego i ukrycie Insygniów UJ w 1939 roku

Adam Bochnak (1899 – 1974) – Strażnik Wiary Słowian i historyk sztuki

Ponieważ w związku z podjęciem przez Radę Miasta Krakowa tematu nadania imienia Stanisława Pagaczewskiego jednej z ulic Krakowa odżyły dawne dzieje – między innymi sprawa ukrycia we wrześniu 1939 roku przez Stanisława Pagaczewskiego i Adama Bochnaka Insygniów Uniwersytetu Jagiellońskiego, a także tajemniczego „zaginięcia” tychże insygniów po wojnie w 1944-45 roku, postanowiliśmy z żoną (Anną Pagaczewską) podrążyć Pamiętniki Stanisława Pagaczewskiego z owego kluczowego czasu jakim był okres od 30 sierpnia 1939 roku do 3 września oraz następne miesiące.  Od jutra, 30 sierpnia 2017 roku, codziennie do 3 września będę publikował  fragmenty z owych pamiętnych dni.

Dla historyków dziejów Krakowa i Uniwersytetu Jagiellońskiego nie jest żadnym odkryciem jak bliskie, właściwie „rodzinne” były związki Adama Bochnaka ze Stanisławem Pagaczewskim , a przede wszystkim z profesorem Julianem Pagaczewskim, którym Adam Bochnak opiekował się/pracował w Ciężkowicach do dnia jego śmierci. Pamiętniki potwierdzają w całej rozciągłości tę ścisłą więź i współdziałanie zarówno w Tajnym Nauczaniu w Ciężkowicach, gdzie Pagaczewscy mieli swój dom i gdzie zamieszkali w czasie wojny, ale także we wcześniejszych wspólnych akcjach na Uniwersytecie i w Polskiej Akademii Umiejętności w chwili, gdy zbliżali się do Krakowa Niemcy.  Zarówno dziadek mojej żony Julian Pagaczewski, jej ojciec Stanisław, jak i Adam Bochnak uniknęli aresztowania i być może rozstrzelania czy wywózki do niemieckich obozów koncentracyjnych (jak inni profesorowie i pracownicy naukowi UJ) dzięki udziałowi w tajnej komórce owej przedwojennej konspiracji, która przygotowywała polskie zabytki i relikwie narodowe do uratowania przed niemieckimi okupantami. Między innymi ukryła ona Insygnia Uniwersytetu Jagiellońskiego tak, że także Rosjanie po II wojnie światowej ich nie odnaleźli. Pamiętniki rzucają ciekawe światło na początek wojny widziany oczami młodego człowieka zaangażowanego od początku w konspirację, z perspektywy Krakowa. W tym artykule pragnę przybliżyć  sylwetkę  Adama Bochnaka jako Strażnika Wiary Słowian, ten fakt bowiem nie jest znany z jego oficjalnej biografii.

Na początek jednak wspomnienie wnuka Adama Bochnaka o nim, z Gazety Wyborczej z roku 2014

Pożegnania

Adam Bochnak (1899-1974)
Wnuk

Adam Bochnak

Adam Bochnak urodził się w Krakowie 17 września 1899 roku i z tym miastem związał niemal całe życie osobiste i naukowe. Był synem kupca Władysława i Józefy z d. Spysz.

W 1917 zdał maturę w krakowskim Gimnazjum św. Anny (obecnie Liceum Ogólnokształcące nr 1 im. Bartłomieja Nowodworskiego), a następnie rozpoczął studia na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jako student historii i historii sztuki walczył w szeregach krakowskiego batalionu Legii Akademickiej, który stanowił część obsady pociągu pancernego „Śmiały”, działającego na froncie ukraińskim na przełomie lat 1918/1919.

Czytaj dalej