I. Stolarek (Zespół M. Figlerowicza): Genetic history of East-Central Europe in the first millennium CE

Genetic history of East-Central Europe in the first millennium CE

Od Adriana Leszczyńskiego

Uwagi i ocenę krytyczną zaprezentowanego przez genetyków z Zespołu M. Figlerowicza materiału pozostawiam specjalistom tej dyscypliny oraz osobom bardziej biegłym w temacie i głęboko osadzonym w metodologii (jak choćby ksiądz Stanisław Pietrzak z Tropia i inni). To rzecz pierwsza.

Po drugie  – Z mojego punktu widzenia najważniejsza jest tutaj konkluzja o ciągłości genetycznej ludności obecnej Polski (między Wisłą a Odrą i Karpatami a Bałtykiem) co najmniej od Epoki Żelaza do Epoki Średniowiecza oraz o niewątpliwej chwilowej obecności na tych ziemiach w ramach kultury wielbarskiej ludności (konkretnie czynnika męskiego, a więc grup wojowników i eksploratorów) z Danii, Szwecji i Norwegii o Y- DNA I1, oraz o rozwoju liczebności populacji męskiej o hg Y- DNA R1a od starożytności  do średniowiecza (od ok 2500 / 2000 r. p.n.e. po XIII wiek n.e.) i jej stopniowej dominacji w populacji miejscowej, jak także stwierdzenie o ciągłej nieprzerwanej obecności kobiecego czynnika – żeńskich linii mtDNA od dawien dawna. Chociaż nie wykluczono tutaj OSTATECZNIE jakiegoś przypływu ludności ze WSCHODU (ZNAD PRYPECI) W VI WIEKU ne, to uznano to za mało prawdopodobne i wymagające dalszych badań – co i tak nie powoduje, że narracja Allochtonistów pozostaje nadal w pełni praw jako wiodąca naukowa hipoteza etnogenezy Słowian w Europie. Właśnie jako taka została w stosunku do Polaków wykluczona i obalona. Szkoda, że te badania nie obejmują całej Słowiańszczyzny, czy choćby terenu dawnej Jagiellońsko-Piastowskiej i Pierwszej Rzeczpospolitej Szlacheckiej, a tylko Polaków z obszaru III RP. Co do całej Słowiańszczyzny musimy polegać nadal na innych szerszych badaniach, których już do tej pory wykonano w genetyce sporo i wypadają one dla nas pozytywnie. Słowianie są obecni w Europie co najmniej od czasów Kultury Ceramiki Sznurowej, albo od czasów Kultury Vincza. Zwracam uwagę na wciąż istniejącą podstawową trudność wymienioną w tekście jako bardzo istotną przez autora – Obrządek Ciałopalny, który uniemożliwia dokonanie badania dla całej populacji, a ogranicza je wyłącznie do reprezentantów ludności przybyłej ze Skandynawii i tej miejscowej która Obrządek Grzebalny przyjęła.

Po trzecie wreszcie – Te badania ostatecznie i całkowicie potwierdzają przedstawioną przeze mnie w Księdze Tura (WYDAWNICTWO BARAN&SUSZCZYŃSKI, KRAKÓW, 1999) i następnie w Księdze Ruty (WYDAWNICTWO SLOVIANSKIE SLOVO, MUCHNICE Nowe, 2013) – HISTORIĘ SŁOWIAN LECHICKICH (ZACHODNICH) i częściowo także WSZYSTKICH SŁOWIAN (także Wschodnich i Południowych) w EUROPIE OD STAROŻYTNOŚCI PO ŚREDNIOWIECZE. Zwracałem tam wielokrotnie uwagę, że plemiona czy też ludność określana jako Goci, czy Wandalowie miała charakter mieszany słowiańsko-skański (w żadnym wypadku nie germański/niemiecki) z wyraźną przewagą pierwiastka miejscowego słowiańskiego. Ten czynnik słowiański będący w zdecydowanej przewadze podkreśla nadal stwierdzenie o powszechności w Centralnej Europie i nieprzerwanym praktykowaniu obrządku ciałopalnego od czasów Kultury Ceramiki Sznurowej po 966 rok, albo i nawet od czasów wcześniejszych.

Polecam użycie tłumacza Google z angielskiego – tłumaczy już dosyć ściśle.

Oczywiście nie wątpię że Turbogermanie z grupy Allo Allo i układ profesorski który zrobił karierę naukową na allochtonizmie, będzie do upadłego kręcił swoje lody – aż do śmierci swoich autorytetów mających tę samą wartość co autorytet Gustawa Kossiny oraz że propagandowe banksterskie media będą prawdę na temat tych wyników obracać jak zwykle na odwyrt, czyli niczym „kota ogonem”i pisać nadal głupoty o turbosłowiańskiej pseudonauce. W tym układzie  – jeśli te media i naukowcy tego kręgu się nie opamiętają – nie pozostanie nam nic innego jak przyjęcie M. Figlerowicza i jego Zespołu do naszego zacnego Turbosłowiańskiego Grona.

Uczynimy to z wielką przyjemnością bowiem z każdym dniem to Turbosłowiańskie Grono powiększa się o kolejne wybitne osoby, w tym kolejnych profesorów i doktorów, specjalistów z wielu dyscyplin nauki, tak ze świata i z wiodących ośrodków naukowych zachodnich, jak i na szczęście także z Polski.

Czesław Białczyński

Czytaj dalej

Lechickie Odrodzenie: Братство поляков и русских никогда не умерлo

Братство поляков и русских никогда не умерлo

Przedstawiam Przesłanie do Braci Rosjan z portalu Lechickie Odrodzenie, w języku rosyjskim – bo ważne jest aby to przesłanie miało jak najszerszy zasięg, a język rosyjski jest dobrze znany Sławianom w wielu krajach świata (nie tylko tzw. słowiańskich).

Czytaj dalej

Ksiądz Stanisław Pietrzak – Praojczyzna indoeuropejskich narodów i języków Europy, Azji i Ameryki w południowo-wschodniej Polsce? (Tropie 29 01 2021)

Ksiądz Stanisław Pietrzak – Praojczyzna indoeuropejskich narodów i języków Europy, Azji i Ameryki w południowo-wschodniej Polsce?

Ostatnie zmiany: 29.01.2021  
Spodziewane są kolejne
xStanisławPietrzak

Praojczyzna indoeuropejskich narodów i języków Europy, Azji i Ameryki
w południowo-wschodniej Polsce?
Raczej tak – według stanu badań pod koniec roku 2020.

Po ponad dwustu latach bezskutecznych poszukiwań śladów językowych małej ojczyzny języka praindoeuropejskiego (skrót: PIE), łączącego języki Europy i indo-irańskich Ariów i innych krajów południowo-zachodniej Azji nauka od genealogii genetycznej otrzymała nowy, dodatkowy element łączący te dwa kontynenty. Jest nim zidentyfikowanie charakterystycznego dla populacji obydwu regionów świata genetycznego rodu ojcowskiego o symbolu Y-R1a na drzewie genetycznym współczesnego człowieka.

Czytaj dalej

Marian Nosal: O wielkiej potrzebie tworzenia Patriotycznych i Wolnych treści w Internecie i jak to robić

O wielkiej potrzebie tworzenia Patriotycznych i Wolnych treści w Internecie i jak to robić

Wiele osób mówi tak: chcę coś zrobić w Internecie, dla mojego kraju, ale nie wiem jak, nie mam wiedzy i umiejętności. Nie jestem z tych „wyższych” sfer medialnych. A tymczasem jest tak, że kompetencje twórcze nabywamy w toku interesowania się Naszym Krajem. Uczymy się jego historii, geografii, ekonomii i polityki. Szybko stajemy się ekspertami, bo KTO INNY, jeżeli nie MY, ma się znać na NASZYM LOSIE? Jakiś pan, czy pani w TV, czy w Internecie? A skąd mamy pewność, że oni nie robią tego na zlecenie obcego kapitału, albo pod wpływem szkodliwych (o)środków? Zachęcam do samodzielnej pracy !!!

Czytaj dalej

Prometeusz Wyzwolony – TEORIA ROAR! PIERWOTNE DRGANIA I WIBRACJE NASZEJ MOWY; 2. PIĘTNO II WOJNY ŚWIATOWEJ A DZISIEJSI POLACY

TEORIA ROAR! PIERWOTNE DRGANIA I WIBRACJE NASZEJ MOWY

Bartłomiej Góralski

Czytaj dalej

NTV: Tom Justyniarski – ROŚLINY I ZWIERZĘTA – NASZ CUDOWNY LEK – POWITANIE JESIENI 2019

Tom Justyniarski – ROŚLINY I ZWIERZĘTA – NASZ CUDOWNY LEK – POWITANIE JESIENI 2019

Jestem Przebudzonym Lechitą, Słowianinem, Synem Polskiej Ziemi, Dumnym Polakiem, Przyjacielem Dzieci, Ludzi, Zwierząt, Natury, Przyrody i opowiem wam dzisiaj Pieśń Mojego Serca… – rozpoczyna swoje wystąpienie Tom Justyniarski, a dalej jest jeszcze lepiej i piękniej, wierzcie mi!

Usłyszycie prawdziwe przesłanie Starosłowiańskiej Świątyni Światła Świata, wprost od Strażnika Wiedy i Wiary Przyrod(zone)y Słowian, Przesłanie Radosne i Wolne, bo Życie Wasze ma być życiem Wolnych Ludzi, lecz też życiem z Pożytkiem dla NAS Wszystkich i ma być Wielką Przyjemnością. A Raj ma być TUTAJ   – na Ziemi, na Matce Naszej i Dla Nas Wszystkich – Wszystkich Istot Boskich – TERAZ – TUTAJ, a nie TAM – po śmierci!

Tak, zobaczcie i usłyszcie!

To się dzieje! SięDzieje!

Tomku, dziękuję Ci za te krótkie, ale jakże znaczące i ważne, wspaniałe chwile po moim wystąpieniu na Harmonii Kosmosu – Wielka ZMIANA Siędzieje! Było tych ludzi wspaniałych TAM i tych ważnych chwil z nimi przeżytych wtedy, bardzo wiele.

Dziękuję Wam Wszystkim!

Przy okazji – jest to jedna z propozycji, JEDNA Z DRÓG WYJŚCIA, o których wskazanie apeluje Marian Nosal i Lada w ich wspólnym wystąpieniu, które zamieściłem TU dzisiaj, które jest również Przesłaniem i Manifestem Przebaczenia Starosłowiańskiej Świątyni Światła Świata.

Możecie je przeczytać poniżej. 

SięDzieje!

Wspaniali Wielcy Ludzie są wśród Nas i z Nami. Dzięki WAM o BOGOWIE LECHII, DZIĘKI CI ŚWIADOMOŚCI NIESKOŃCZONA, DZIĘKI CI BOŻE W NAS, za ten Dar Odrodzenia Ducha Przyrody i Miłości do Przyrody, za DAR ODRODZENIA Lechickiego – Polskiego DUCHA, W SERCU ŚWIATA, W TEJ ZIEMI!

ZWYCIĘŻYLIŚMY, LECZ MUSIMY NADAL ZWYCIĘŻAĆ – CODZIENNIE, BO WCIĄŻ JEST BARDZO WIELE DO ZMIENIENIA I DO ZROBIENIA.

Czytaj dalej

Marian Nosal: Pierwsza Polsko-Izraelska Wojna Domowa 2018-????. Jej przyczyny i skutki – film i artykuł

Pierwsza Polsko-Izraelska Wojna Domowa 2018-????

 

Żydzi w  dość długim okresie naszej historii stanowili fragment naszego krajobrazu. Nasze sąsiedzkie z  nimi stosunki obarczone były pewną tradycją. A  my w  tej chwili odkrywamy Amerykę na nowo i  NAWET O  TYM NIE WIEMY. W  Internecie odnajduję wiele materiałów, które mówią o  rzeczach dla naszych przodków OCZYWISTYCH.

Aby się w  tej Polsko-Żydowskiej sytuacji odnaleźć należało mieć pewne know-how, pewną wiedzę Słowiańsko-Orientalistyczną.

Po II Wojnie Światowej, w  której zlikwidowano Ducha Narodu Żydowskiego i  trochę też Ducha Naszego Narodu wystąpiło zjawisko braku tej Wiedzy.

W tym okresie Żydzi zaczęli się zachowywać, jak nie oni.

Czytaj dalej

Tresura Matrixa – Prawo Miru i Dekompresja (FILOZOFIA ŻYCIA)

 

Tresura Matrixa w Warszawie ! Już drugi raz odwiedzimy stolicę. Tym razem jak zwykle nie będziemy mówić o tym czym nie jest Tresura Matrixa ale opowiemy o tym w jaki sposób rodzi się w nas potrzeba nienawiści do własnego królestwa oraz o tym co powoduje, że królestwo zawsze nim pozostanie nawet jeśli go znienawidzimy. Nikt i nic nie zdejmie z nas odpowiedzialności za bycie Królem we własnym Królestwie zwanym potocznie życiem. Opowiemy również o tym jak odzyskać władzę, odpowiedzialność i szacunek oraz w jaki sposób uwierzyć w to, że tak jest. Na koniec muzyka 432 z inspiracją medytacyjną. Zapraszamy !

 

Odtrutka na inwazję wojennej propagandy i siania NEGATYWU przez oddziały zawodowych trolli! Czysty POZYTYW i wyzwalanie mądrej radości oraz oczyszczającego śmiechu. Oczywiście są na Youtubie lepsze od tego odcinki Filozofii Życia. Zachęcam. CB

Czytaj dalej