Marian Nosal: Pierwsza Polsko-Izraelska Wojna Domowa 2018-????. Jej przyczyny i skutki – film i artykuł

Pierwsza Polsko-Izraelska Wojna Domowa 2018-????

 

Żydzi w  dość długim okresie naszej historii stanowili fragment naszego krajobrazu. Nasze sąsiedzkie z  nimi stosunki obarczone były pewną tradycją. A  my w  tej chwili odkrywamy Amerykę na nowo i  NAWET O  TYM NIE WIEMY. W  Internecie odnajduję wiele materiałów, które mówią o  rzeczach dla naszych przodków OCZYWISTYCH.

Aby się w  tej Polsko-Żydowskiej sytuacji odnaleźć należało mieć pewne know-how, pewną wiedzę Słowiańsko-Orientalistyczną.

Po II Wojnie Światowej, w  której zlikwidowano Ducha Narodu Żydowskiego i  trochę też Ducha Naszego Narodu wystąpiło zjawisko braku tej Wiedzy.

W tym okresie Żydzi zaczęli się zachowywać, jak nie oni.

 

 

źródło: http://slowianieiukrytahistoriapolski.pl/propaganda_polska_i_slowianska/pierwsza_polsko_izraelska_wojna/index,pl.html

 

 

Skrzyżowali swój etos z  patriotyczno-polskim i  jeszcze innymi, na przykład bankowo-amerykańskim.

Polacy zaś byli zupełnie stłumieni przez komunę.

Ale pamiętajmy, że dzisiejsze sukcesy militarne Izraela zaczęły się w  II RP.

Pierwsi żydowscy dywersanci i  partyzanci izraelscy byli szkoleni w  wojskowych jednostkach specjalnych Sanacji.

A absolwenci tych kursów i  protoplaści armii Państwa Izrael byli Polakami pochodzenia semickiego.

Dziś mało kto o  tym pamięta.

Moi koledzy, Żydzi, kiedy dowiadują sie o  tym odem mnie, to są zdziwieni i  mile zaskoczeni.

Oficjalnie takie informacje nie są propagowane, bo Izrael wstydzi się, że walki uczył się od nas, a  my wstydzimy się, że wspieraliśmy Syjonistów.

Ja jednak uważam, że nasze związki były bardzo mocne.

I takie musiały być, inaczej nie moglibyśmy mieszkać razem w  jednym domu.

Dlatego w  momencie propagandowego napadu Izraela na Polaków na przełomie stycznia i  lutego 2017 nie powinniśmy tracic zimnej krwi, tylko przypomnieć sobie o  dawnej psychologii stosunków między naszymi narodami.

Powinnismy poznać historie naszych, wbrew pozorom blisko spokrewnionych narodów.

Najpierw zadajmy sobie pytanie: z  kim Polacy-Słowianie najbardziej kłócili się w  swojej historii?

A także podobne pytanie: z  kim i  w jaki sposób walczyli Żydzi?

Mimo wielkich zmian świadomościowych, które zaszły, pewne wzorce zachowań nadal obowiązują.

Na pprzykład święte prawo Żydów: „nie mogę być biedniejszy od mojego sąsiada, zrobię wszystko, aby go wyprzedzić”.

Stąd się wzięły globalny wyścig szczurów i  kolejka dziobania kur, wprowadzone przez elity światowe.

I podobne prawo Słowian: „Jestem może biedny, ale bardziej honorowy niż mój sąsiad”.

Dawniej Izraelczycy tacy nie byli, a  teraz już trochę… trochę są.

Jeżeli Polacy chcą panować nad sytuacją Polsko-Żydowską, a  przynajmniej w  niej się trochę orientować, to muszą mieć wiedzę o  Żydach zarówno teoretyczną, jak i  praktyczną.

Wiedza teoretyczna, to znajomość filozofii Kabały, Talmudu i  Tory.

Zaś wiedza praktyczna… i  tu jest problem.

Bo Żydów oficjalnie w  Polsce już nie ma, a  ci co są, to są już trochę „odŻydzeni”, czyli szybko zewoulowani w  ostatnich 100 latach.

Oczywiscie my też jesteśmy zewoluowani, czyli zmienieni.

Dlatego nie wiemy, jak mówią i  jak naturalnie zachowują się prawdziwi Żydzi.

A powinniśmy.

https://www.youtube.com/watch?v=ML2yCb2vgVM

 

 

Podziel się!