Ksiądz Stanisław Pietrzak: Genetyczne rody i archeologiczne kultury o formacji i ekspansji Bałtosłowian, Słowian i Polaków w genetycznym rodzie ojcowskim R1a (2023 – fragment)

Genetyczne rody i archeologiczne kultury o formacji i ekspansji Bałtosłowian, Słowian i Polaków w genetycznym rodzie ojcowskim R1a

Doskonała kontra prof. Figlerowiczowi i jemu podobnym manipulantom wynikami badań genetyczno-archeologicznych. CB

Oto mapa długich fragmentów (IBD) długich z genomów rodu R1a a zarazem najwcześniejszych potomków ojcowskiej haplogrupy R1a-Z645, Praindoeuropejczyków istotnych, twórców kultury ceramiki sznurowej (w skrócie KCSz lub ang.CWC).

Czytaj dalej

TVP3 Poznań: Wielka zagadka historyczna rozwiązana? [archeogenetyka, historia zapisana w DNA]

Wielka zagadka historyczna rozwiązana?

Wielka zagadka historyczna rozwiązana? historia Piastów (fot. Szymon Woźniak)

Szanowni Państwo,
Kilka dni temu przesłałem linka z pracą zespołu I. Stolarka / M. Figlerowicza. Teraz przesyłam krótki, acz bardzo ciekawy filmik z konferencji prof. Figlerowicza. Proszę zwrócić szczególną uwagę na słowa dr Luizy Handschuh (od 0:37), która brała udział w tym zespole, a wcześniej uczestniczyła w innych badaniach i pracach (o ile dobrze pamiętam także w pracy dr Anny Juras). Wg mnie to pierwszy olbrzymi krok do odkłamywania historii Słowian i Polaków z kłamstw nazistów i allo-kossiniaków.

Adrian Leszczyński

Totalny upadek hipotezy o przybyciu Słowian do Europy w VI wieku znad Bagien Prypeci i spekulatywnej narracji polskiej nauki kossinowskiej (proniemieckiej / turbogermańskiej – tzw Godłowszczyzny i Allochtonizmu).

Zaiste – dożyłem! To najpiękniejsze chwile mojej walki o prawdę o Starożytnej Słowiańszczyźnie, Lechii i Polachach od 40 lat!!! Nauka Polska wreszcie dociera do prawdy historycznej o Polakach i Słowianach. Konsekwencje tego faktu będą olbrzymie dla wielu dziedzin wiedzy naukowej, w tym lingwistyki, etymologii, antropologii kultury, archeologii i historii. CB
Czytaj dalej

National Geographic: Mateusz Łysiak – Nareszcie wiadomo skąd pochodzili Piktowie. To odkrycie obala dotychczasowe teorie

Nareszcie wiadomo skąd pochodzili Piktowie. To odkrycie obala dotychczasowe teorie

Od Poli Dec

Prawdziwy i sensowny artykuł na ten temat znajduje się pod linkiem, który  przedstawiam u dołu fragmentu tekstu z NG w tłumaczeniu z oryginału. Pomijam przy tym wartość oświadczenia / wniosku, iż Piktowie byli autochtonami  Brytyjskimi od 2000 lat do dzisiaj czyli od około roku 1 n.e. ponieważ istotne jest zasiedlenie Brytanii przez Pre-Piktów i Pra-Piktów, a więc od 30 000 lat p.n.e. (Pre-Piktowie) a co najmniej od 6000 lat p.n.e. (Pra-Piktowie) i to skąd wywodziła się ta populacja  – Czy przypadkiem nie jak to mówił Beda Czcigodny z Europy Wschodniej? Zapewne tak właśnie było i to ją być może odróżnia od pozostałej populacji Wielkiej Brytanii. 

Zwróćmy uwagę na ten obraz przedstawiający Człowieka wplecionego w Kosmiczną Swastykę – w Rytm Przyrody i Gwiazd – Jest to obraz charakterystyczny dla Cywilizacji Słowiano-Aryjskiej i w ogóle dla kontynentalnego Królestwa Północy (Euro-Azjatyckiego) – także Celtów, Hetytów, Persów i Hindusów Sanskryckich. Ten obraz oddaje tradycję nie roku 1 n.e., ale okresu od 6000 lat p.n.e. co najmniej. CB

Piktowie to jeden z najbardziej tajemniczych ludów w historii. Dopiero teraz naukowcy ustalili, skąd pochodzili wojownicy, którzy stawiali czoła Rzymianom.

Czytaj dalej

Global Journal of Archaeology & Anthropology: Anton Perdih – Synergistic Evaluation of Data Presented by Archaeology, Anthropology, DNA Genealogy and other Disciplines Can Lead to Better Understanding of Past Events (2018)

Synergistic Evaluation of Data Presented by Archaeology, Anthropology, DNA Genealogy and other Disciplines Can Lead to Better Understanding of Past Events

Czytaj dalej

Ksiądz Stanisław Pietrzak – Praojczyzna indoeuropejskich narodów i języków Europy, Azji i Ameryki w południowo-wschodniej Polsce? (Tropie 29 01 2021)

Ksiądz Stanisław Pietrzak – Praojczyzna indoeuropejskich narodów i języków Europy, Azji i Ameryki w południowo-wschodniej Polsce?

Ostatnie zmiany: 29.01.2021  
Spodziewane są kolejne
xStanisławPietrzak

Praojczyzna indoeuropejskich narodów i języków Europy, Azji i Ameryki
w południowo-wschodniej Polsce?
Raczej tak – według stanu badań pod koniec roku 2020.

Po ponad dwustu latach bezskutecznych poszukiwań śladów językowych małej ojczyzny języka praindoeuropejskiego (skrót: PIE), łączącego języki Europy i indo-irańskich Ariów i innych krajów południowo-zachodniej Azji nauka od genealogii genetycznej otrzymała nowy, dodatkowy element łączący te dwa kontynenty. Jest nim zidentyfikowanie charakterystycznego dla populacji obydwu regionów świata genetycznego rodu ojcowskiego o symbolu Y-R1a na drzewie genetycznym współczesnego człowieka.

Czytaj dalej

RudaWeb: Maciej Bogdanowicz – Od nowego roku na Południe

Maciej Bogdanowicz – Od nowego roku na Południe

W rozpoczynającym się roku spodziewana jest praca bułgarskich naukowców, współpracujących z laboratorium znanego amerykańskiego genetyka Davida Reicha. Film zapowiadający tę publikację pojawił się w sierpniu minionego roku. Występujący w nim antropolog Swiatosław Stamow ujawnił, że badacze dysponują starszą – od dotychczas znanych próbek kopalnych z Bułgarii – męską haplogrupą R1a. Jest ona cechą łączącą etnosy indosłowiańskie i dominującą w nich.

Czytaj dalej

Kryształowy Wszechświat: Ireneusz Ćwirko – Wikingowie czy Słowianie

Wikingowie czy Słowianie

Na temat Wikingów narosło przez wieki wiele legend i mitów, które nie mają wiele wspólnego z rzeczywistą historią tego ludu.

Już w moich wcześniejszych artykułach wskazałem na fałszywość naszych wyobrażeń o historii Wikingów i podałem dowody na ich słowiańskie pochodzenie.

Czytaj dalej

Adrian Leszczyński – Słowianie na ziemiach polskich w świetle badań genetycznych (Archiwum 2014)

Słowianie na ziemiach polskich w świetle badań genetycznych

Spór autochtonistów z allochtonistami w kwestii pochodzenia Słowian i ich obecności na ziemiach polskich wciąż wzbudza emocje. Spór ten wydaje się nadal nierozstrzygnięty. W ostatnich latach pojawiła się jednak możliwość wyjaśnienia tej niejednoznacznej kwestii. Badania genetyczne, bo o nich mowa, mogą sporo wnieść w kwestii wyjaśnienia etnogenezy Słowian, Polaków oraz obecności ludów słowiańskich na ziemiach polskich. W Polsce niestety badania te wciąż są na niedostatecznym poziomie. Brakuje zwłaszcza badań kopalnego DNA, czyli badań genetycznych zachowanych w ziemi szkieletów dawnych mieszkańców współczesnej Polski.

Czytaj dalej

Tropie: Ksiądz Stanisław Pietrzak – Praojczyzna indoeuropejskich narodów w południowo-wschodniej Polsce? Raczej tak – według stanu badań pod koniec roku 2020. (30 11 2020)

Praojczyzna indoeuropejskich narodów w południowo-wschodniej Polsce? Raczej tak – według stanu badań pod koniec roku 2020

Streszczenie.

Po blisko 240 latach naukowych poszukiwań lokalizacji małej ojczyzny wspólnoty języka praindoeuropejskiego (PIE) na podstawie analizy rezultatów wielu odrębnych i wycinkowych prac naukowych, zwłaszcza paleogenomiki, w ostatnich, a zwłaszcza w obecnym 2020 roku, można dokonać syntezy, iż wspólnota PIE polegała nie tylko na wspólnym języku, ale także na jednym biologicznym, patrylinearnym rodzie Y-DNA (R1a), przybyłym zapewne znad Oniegi i Dniepru do postulowanej przez światową naukę małej ojczyzny, którą w III tysiącleciu przed Chr., w ostatnim okresie krystalizacji i ekspansji w kulturze ceramiki sznurowej (CWC) w III tysiącleciu przed Chr. była południowo-wschodnia Polska. Tę wspólnotę rodu i jej satemowego dialektu PIE w małej ojczyźnie pd.-wsch. Polski można by nazwać Ariobałtosłowianami. Na jakimś wczesnym etapie rozwoju Ariobałtosłowianom towarzyszyła jedna z gałęzi ich bratniego rodu R1b, z mutacją L151, rozwijająca osobno kentumowy dialekt języka PIE i wyłaniająca z siebie anatolijskich i tocharskich emigrantów z dialektami „odstającego” PIE.

Czytaj dalej

Xiongnu i ich potomkowie Biali Hunowie lub inaczej Heftalici: Y-DNA R1a!

Biali Hunowie lub inaczej Heftalici: Y-DNA R1a!

 Otóż okazuje się, że zarówno Xiongnu jak ich potomkowie Biali Hunowie  mają w puli genetycznej znaczny udział zachodniego komponentu haplogrupowego typowego dla Indoeuropejczyków, czyli Słowiano-Ariów: Y-DNA R1a. Pokazuje to najnowsza przetestowana grupa kopalnych Y-DNA Xiongnu z Centralnej Mongolii z okresu od 1 wieku p.n.e. do 1 wieku n.e.  Genetycy wywodzą ich od Scytów Syberyjskich nazywając ich Scyto-Syberyjczykami. CB

Brak dostępnego opisu zdjęcia.

Czytaj dalej

RudaWeb: Natufijczyk i Świderczyk z Atlantydy?

Natufijczyk i Świderczyk z Atlantydy?

PES001 to nazwa najstarszej dotąd uzyskanej próbki kopalnej męskiej haplogrupy R1a. Obecnie jest ona charakterystyczna dla ludów indosłowiańskich, choć z wyjątkami dla kilku uraloałtajskich. Próbka z rosyjskiej osady Piesczanica została wydatowana na 10 785 – 10 626 p.n.e. Czaszka znad jeziora Łacza na północno-wschodnich krańcach Europy kryje jeszcze inne tajemnice.

Czytaj dalej

Archeologia żywa: Wielka Lechia – (pseudo)archeologia o początkach Polski

Wielka Lechia – (pseudo)archeologia o początkach Polski

Polecam ten bardzo niemądry, kiepskiej jakości artykuł nie dla niego samego, ale dla mądrych głosów (Adriana Leszczyńskiego, Tuza z Talii i Mieczysława) w dyskusji jaka się pod nim toczyła. Artykuł jest nazwijmy to „leciwy” (2018) a wiec jest to w zasadzie Archiwum, główne głosy padły w lutym, marcu , kwietniu 2019, ale dyskusja nieco odżyła tam za sprawą Mieczysława i jeszcze w zeszłym tygodniu trwała wymiana zdań między nim a Allo-Archeologiem.

Padają tam argumenty miażdżące dla Allochtonistów, które oczywiście odbijają się od nich jak przysłowiowy groch od ściany. Opublikowanie takiego artykułu na stronie, która nazywa się „Archeologia żywa” i ma ambicje popularno-naukowe, być może podnosi jej popularność w pewnych kręgach, ale  podważa poważnie jej  wiarygodność w związku z tym drugim przymiotnikiem (naukowe). A poziom argumentacji Allo-Archeologa w dyskusji oceńcie sami. 

Czytaj dalej