Global Journal of Archaeology & Anthropology: Anton Perdih – Synergistic Evaluation of Data Presented by Archaeology, Anthropology, DNA Genealogy and other Disciplines Can Lead to Better Understanding of Past Events (2018)

Synergistic Evaluation of Data Presented by Archaeology, Anthropology, DNA Genealogy and other Disciplines Can Lead to Better Understanding of Past Events

Czytaj dalej

Ksiądz Stanisław Pietrzak – Praojczyzna indoeuropejskich narodów i języków Europy, Azji i Ameryki w południowo-wschodniej Polsce? (Tropie 29 01 2021)

Ksiądz Stanisław Pietrzak – Praojczyzna indoeuropejskich narodów i języków Europy, Azji i Ameryki w południowo-wschodniej Polsce?

Ostatnie zmiany: 29.01.2021  
Spodziewane są kolejne
xStanisławPietrzak

Praojczyzna indoeuropejskich narodów i języków Europy, Azji i Ameryki
w południowo-wschodniej Polsce?
Raczej tak – według stanu badań pod koniec roku 2020.

Po ponad dwustu latach bezskutecznych poszukiwań śladów językowych małej ojczyzny języka praindoeuropejskiego (skrót: PIE), łączącego języki Europy i indo-irańskich Ariów i innych krajów południowo-zachodniej Azji nauka od genealogii genetycznej otrzymała nowy, dodatkowy element łączący te dwa kontynenty. Jest nim zidentyfikowanie charakterystycznego dla populacji obydwu regionów świata genetycznego rodu ojcowskiego o symbolu Y-R1a na drzewie genetycznym współczesnego człowieka.

Czytaj dalej

RudaWeb: Maciej Bogdanowicz – Od nowego roku na Południe

Maciej Bogdanowicz – Od nowego roku na Południe

W rozpoczynającym się roku spodziewana jest praca bułgarskich naukowców, współpracujących z laboratorium znanego amerykańskiego genetyka Davida Reicha. Film zapowiadający tę publikację pojawił się w sierpniu minionego roku. Występujący w nim antropolog Swiatosław Stamow ujawnił, że badacze dysponują starszą – od dotychczas znanych próbek kopalnych z Bułgarii – męską haplogrupą R1a. Jest ona cechą łączącą etnosy indosłowiańskie i dominującą w nich.

Czytaj dalej

Kryształowy Wszechświat: Ireneusz Ćwirko – Wikingowie czy Słowianie

Wikingowie czy Słowianie

Na temat Wikingów narosło przez wieki wiele legend i mitów, które nie mają wiele wspólnego z rzeczywistą historią tego ludu.

Już w moich wcześniejszych artykułach wskazałem na fałszywość naszych wyobrażeń o historii Wikingów i podałem dowody na ich słowiańskie pochodzenie.

Czytaj dalej

Adrian Leszczyński – Słowianie na ziemiach polskich w świetle badań genetycznych (Archiwum 2014)

Słowianie na ziemiach polskich w świetle badań genetycznych

Spór autochtonistów z allochtonistami w kwestii pochodzenia Słowian i ich obecności na ziemiach polskich wciąż wzbudza emocje. Spór ten wydaje się nadal nierozstrzygnięty. W ostatnich latach pojawiła się jednak możliwość wyjaśnienia tej niejednoznacznej kwestii. Badania genetyczne, bo o nich mowa, mogą sporo wnieść w kwestii wyjaśnienia etnogenezy Słowian, Polaków oraz obecności ludów słowiańskich na ziemiach polskich. W Polsce niestety badania te wciąż są na niedostatecznym poziomie. Brakuje zwłaszcza badań kopalnego DNA, czyli badań genetycznych zachowanych w ziemi szkieletów dawnych mieszkańców współczesnej Polski.

Czytaj dalej

Tropie: Ksiądz Stanisław Pietrzak – Praojczyzna indoeuropejskich narodów w południowo-wschodniej Polsce? Raczej tak – według stanu badań pod koniec roku 2020. (30 11 2020)

Praojczyzna indoeuropejskich narodów w południowo-wschodniej Polsce? Raczej tak – według stanu badań pod koniec roku 2020

Streszczenie.

Po blisko 240 latach naukowych poszukiwań lokalizacji małej ojczyzny wspólnoty języka praindoeuropejskiego (PIE) na podstawie analizy rezultatów wielu odrębnych i wycinkowych prac naukowych, zwłaszcza paleogenomiki, w ostatnich, a zwłaszcza w obecnym 2020 roku, można dokonać syntezy, iż wspólnota PIE polegała nie tylko na wspólnym języku, ale także na jednym biologicznym, patrylinearnym rodzie Y-DNA (R1a), przybyłym zapewne znad Oniegi i Dniepru do postulowanej przez światową naukę małej ojczyzny, którą w III tysiącleciu przed Chr., w ostatnim okresie krystalizacji i ekspansji w kulturze ceramiki sznurowej (CWC) w III tysiącleciu przed Chr. była południowo-wschodnia Polska. Tę wspólnotę rodu i jej satemowego dialektu PIE w małej ojczyźnie pd.-wsch. Polski można by nazwać Ariobałtosłowianami. Na jakimś wczesnym etapie rozwoju Ariobałtosłowianom towarzyszyła jedna z gałęzi ich bratniego rodu R1b, z mutacją L151, rozwijająca osobno kentumowy dialekt języka PIE i wyłaniająca z siebie anatolijskich i tocharskich emigrantów z dialektami „odstającego” PIE.

Czytaj dalej

Xiongnu i ich potomkowie Biali Hunowie lub inaczej Heftalici: Y-DNA R1a!

Biali Hunowie lub inaczej Heftalici: Y-DNA R1a!

 Otóż okazuje się, że zarówno Xiongnu jak ich potomkowie Biali Hunowie  mają w puli genetycznej znaczny udział zachodniego komponentu haplogrupowego typowego dla Indoeuropejczyków, czyli Słowiano-Ariów: Y-DNA R1a. Pokazuje to najnowsza przetestowana grupa kopalnych Y-DNA Xiongnu z Centralnej Mongolii z okresu od 1 wieku p.n.e. do 1 wieku n.e.  Genetycy wywodzą ich od Scytów Syberyjskich nazywając ich Scyto-Syberyjczykami. CB

Brak dostępnego opisu zdjęcia.

Czytaj dalej

RudaWeb: Natufijczyk i Świderczyk z Atlantydy?

Natufijczyk i Świderczyk z Atlantydy?

PES001 to nazwa najstarszej dotąd uzyskanej próbki kopalnej męskiej haplogrupy R1a. Obecnie jest ona charakterystyczna dla ludów indosłowiańskich, choć z wyjątkami dla kilku uraloałtajskich. Próbka z rosyjskiej osady Piesczanica została wydatowana na 10 785 – 10 626 p.n.e. Czaszka znad jeziora Łacza na północno-wschodnich krańcach Europy kryje jeszcze inne tajemnice.

Czytaj dalej

Archeologia żywa: Wielka Lechia – (pseudo)archeologia o początkach Polski

Wielka Lechia – (pseudo)archeologia o początkach Polski

Polecam ten bardzo niemądry, kiepskiej jakości artykuł nie dla niego samego, ale dla mądrych głosów (Adriana Leszczyńskiego, Tuza z Talii i Mieczysława) w dyskusji jaka się pod nim toczyła. Artykuł jest nazwijmy to „leciwy” (2018) a wiec jest to w zasadzie Archiwum, główne głosy padły w lutym, marcu , kwietniu 2019, ale dyskusja nieco odżyła tam za sprawą Mieczysława i jeszcze w zeszłym tygodniu trwała wymiana zdań między nim a Allo-Archeologiem.

Padają tam argumenty miażdżące dla Allochtonistów, które oczywiście odbijają się od nich jak przysłowiowy groch od ściany. Opublikowanie takiego artykułu na stronie, która nazywa się „Archeologia żywa” i ma ambicje popularno-naukowe, być może podnosi jej popularność w pewnych kręgach, ale  podważa poważnie jej  wiarygodność w związku z tym drugim przymiotnikiem (naukowe). A poziom argumentacji Allo-Archeologa w dyskusji oceńcie sami. 

Czytaj dalej

Adrian Leszczyński – WYNIKI BADAŃ DNA ADRIANA LESZCZYŃSKIEGO na podstawie projektu GENO 2.0 National Geographic

WYNIKI BADAŃ DNA ADRIANA LESZCZYŃSKIEGO
na podstawie projektu GENO 2.0 National Geographic 

Pochodzenie ludności oraz historia od dawna mnie fascynują. Od pewnego czasu szczególnie pasjonuje mnie pochodzenie Słowian, a wśród nich Polaków. W obecnych czasach nie sposób mówić o pochodzeniu ludności, narodów i grup etnicznych bez uwzględnienia badań genetycznych. Sam również wiele razy zabierałem głos w sprawie tych badań. Napisałem na ten temat także kilka artykułów. W końcu zeszłego 2018 roku doszedłem do wniosku, że sam również powinienem zrobić sobie test DNA i zbadać swoje osobiste pochodzenie sięgając daleko wstecz.

 

Czytaj dalej

Marian Nosal – Wielka Lechia i niezbite dowody genetyczne prof. Grzybowskiego na ciągłość osadnictwa ludności Imperium Lechitów cz. 2

Wielka Lechia i  niezbite dowody genetyczne prof. Grzybowskiego na ciągłość osadnictwa ludności Imperium Lechitów cz. 2

Wydaje się, że genetyka jest idealnym narzędziem do określania dziejów ludów i  narodów. Oczywiście podstawowym warunkiem poprawności jest zrozumienie praw rządzących populacjami i  dobra znajomość genetyki samej. Genetyka genealogiczna, jak na razie, nie może pomóc w  badaniu kultury materialnej, duchowej, czy języka dawnych ludów, ale za to niezwykle precyzyjnie może wskazać tożsamość genetyczną i  pokrewieństwa ludów starożytnych i  współcześnie żyjących. W  artykule tym przedstawię cytaty z  wypowiedzi prof. dr  hab. Tomasza Grzybowskiego oraz uzupełnię je i  skomentuję kontekście Wielkiej Lechii i  Polski średniowiecznej.

Czytaj dalej

Spotkanie z dr Łukaszem Maurycym Stanaszkiem „Badania haplogrup jako źródło wiedzy o etnogenezie Słowian”

spotkanie z dr Łukaszem Maurycym Stanaszkiem „Badania haplogrup jako źródło wiedzy o etnogenezie Słowian”
Stowarzyszenie na rzecz Tradycji i Kultury „Niklot” zaprasza na spotkanie z
dr Łukaszem Maurycym Stanaszkiem
„Badania haplogrup jako źródło wiedzy o etnogenezie Słowian”
WARSZAWA – Lokal „Metal Cave” ul. Jana Olbrachta 46.
dn. 15 I godz. 18.00.