TVP3 Poznań: Wielka zagadka historyczna rozwiązana? [archeogenetyka, historia zapisana w DNA]

Wielka zagadka historyczna rozwiązana?

Wielka zagadka historyczna rozwiązana? historia Piastów (fot. Szymon Woźniak)

Szanowni Państwo,
Kilka dni temu przesłałem linka z pracą zespołu I. Stolarka / M. Figlerowicza. Teraz przesyłam krótki, acz bardzo ciekawy filmik z konferencji prof. Figlerowicza. Proszę zwrócić szczególną uwagę na słowa dr Luizy Handschuh (od 0:37), która brała udział w tym zespole, a wcześniej uczestniczyła w innych badaniach i pracach (o ile dobrze pamiętam także w pracy dr Anny Juras). Wg mnie to pierwszy olbrzymi krok do odkłamywania historii Słowian i Polaków z kłamstw nazistów i allo-kossiniaków.

Adrian Leszczyński

Totalny upadek hipotezy o przybyciu Słowian do Europy w VI wieku znad Bagien Prypeci i spekulatywnej narracji polskiej nauki kossinowskiej (proniemieckiej / turbogermańskiej – tzw Godłowszczyzny i Allochtonizmu).

Zaiste – dożyłem! To najpiękniejsze chwile mojej walki o prawdę o Starożytnej Słowiańszczyźnie, Lechii i Polachach od 40 lat!!! Nauka Polska wreszcie dociera do prawdy historycznej o Polakach i Słowianach. Konsekwencje tego faktu będą olbrzymie dla wielu dziedzin wiedzy naukowej, w tym lingwistyki, etymologii, antropologii kultury, archeologii i historii. CB

 

TVP 3 Poznań: Wielka zagadka historyczna rozwiązana?

https://poznan.tvp.pl/71668290/wielka-zagadka-historyczna-rozwiazana

https://poznan.tvp.pl/71675034/wielka-zagadka-historyczna-rozwiazana-historia-piastow-fot-szymon-wozniak

Na łamach jednego z czasopism naukowych ukazała się praca, która może stanowić punkt zwrotny w ponad 200-letniej dyskusji w dziedzinie historii.

Poznańscy naukowcy rozwiązali zagadkę pochodzenia mieszkańców państwa Piastów. Wyniki ich analizy zostały właśnie opublikowane na łamach „Genome Biology”, jednego z najlepszych czasopism naukowych poświęconych genetyce.

Autorami tego przełomowego dla zrozumienia historii środkowo-wschodniej Europy artykułu są poznańscy biolodzy, archeolodzy i historycy tworzący zespół badawczy, którym kierował prof. Marek Figlerowicz, dyrektor Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN.

Pojawienie się Słowian w Europie Środkowej od dawna wzbudza kontrowersje. Dyskusja ogniskowała się wokół dwóch różnych hipotez. Pierwsza głosi, że przybyli do tego regionu nie wcześniej niż w VI wieku naszej ery, a druga, że Słowianie zamieszkiwali tereny między Odrą a Wisłą długo przed okresem wędrówki ludów, datowanym między 375 a 568 rokiem n.e.

Brakowało jednak dowodów, by potwierdzić którąkolwiek z hipotez, m.in. ze względu na brak odpowiedniego materiału do badań archeologicznych, bowiem kremacja była powszechnym w tym rejonie obrządkiem pogrzebowym od epoki brązu do średniowiecza.

Aby rozwiązać ten problem, wykorzystaliśmy fakt, że w pierwszych wiekach n.e. na terenach współczesnej Polski grzebanie zwłok stało się popularną praktyką wśród ludności związanej z kulturą wielbarską

– informują badacze.

Poznańscy naukowcy skoncentrowali swoje badania archeologiczne na dwóch populacjach, które w przeszłości zamieszkiwały teren współczesnej Polski – przedstawicieli kultury wielbarskiej oraz reprezentantów społeczeństwa państwa Piastów. Dzięki ich porównaniu można dowiedzieć się czegoś o pozostałych mieszkańcach terenów dzisiejszej Polski, którzy – w przeciwieństwie do przybyszy reprezentujących kulturę wielbarską – zwłoki swoich zmarłych palili.

Jak informują naukowcy, analizy wykazały, że populacje wiązane z kulturą wielbarską tworzyli głównie migrujący z północy mężczyźni oraz lokalne kobiety. Stwierdzono również, że w genomach ludzi, którzy byli mieszanką przybyszów z północy oraz ludności lokalnej znajdują się praktycznie wszystkie komponenty genetyczne obecne w genomach populacji tworzącej państwo Piastów.

Nasze badania wskazują, że do ukształtowania się struktury genetycznej mieszkańców państwa Piastów nie była konieczna żadna dodatkowa migracja mająca miejsce po V wieku n.e.

– informują naukowcy.

To oznacza, że wyniki są zgodne z hipotezą zakładającą genetyczną kontynuację w pierwszym tysiącleciu naszej ery na obszarze środkowo-wschodniej Europy.

Badanie objęło 474 osoby pochowane na 27 cmentarzyskach. Dla 197 z nich uzyskano dane całogenomowe.

zobacz film u źródła: https://poznan.tvp.pl/71668290/wielka-zagadka-historyczna-rozwiazana

 

Podziel się!