RudaWeb: Natufijczyk i Świderczyk z Atlantydy?

Natufijczyk i Świderczyk z Atlantydy?

PES001 to nazwa najstarszej dotąd uzyskanej próbki kopalnej męskiej haplogrupy R1a. Obecnie jest ona charakterystyczna dla ludów indosłowiańskich, choć z wyjątkami dla kilku uraloałtajskich. Próbka z rosyjskiej osady Piesczanica została wydatowana na 10 785 – 10 626 p.n.e. Czaszka znad jeziora Łacza na północno-wschodnich krańcach Europy kryje jeszcze inne tajemnice.

 

Grób łowcy-zbieracza z Piesczanicy odkryła rosyjska archeolog Swietłana W. Oszibkina. Zaliczyła stanowisko do zespołu kultur Wierietje na wschód od jez. Onega. W tym roku zespół estońskiego genetyka Lehti Saaga uzyskał ze znaleziska Y-DNA, dokładnie R1a5. Przedtem jednak (2017 r.) antropologiczne analizy porównawcze czaszki przeprowadzili naukowcy rosyjscy. Stwierdzili, że: „Morfologia Peschanitsa jest podobna do wielu osobników z różnych miejsc: Wasil’evka I (pochówki 13, 17) i Voloshskoe (pochówki 1, 5) (rejon środkowego Dniepru); Oleni Ostrov, pochówki 44, 156 (jezioro Onega). Ogólna charakterystyka kraniometryczna powyższych czaszek pozwala na identyfikację stosunkowo rzadkiego typu antropologicznego w rosyjskim mezolicie ‚typu peschanitsa’. Jest to krzepki, hiper-dolichokraniczny typ czaszki, który charakteryzuje się bardzo dużą obudową mózgową, średnią szerokością czoła, zarówno względnie jak i absolutnie szeroką twarzą ze stosunkowo wąskim nosem i orbitami średniej wielkości. Ta nowa charakterystyka kraniometryczna pozwala na bliskie porównanie z czaszką z Korsernor w Danii (z wyjątkiem dolnej części mózgu i węższego nosa tego ostatniego) i Hoёdic [nad Z. Biskajską] we Francji (z wyjątkiem dolnej części francuskiej skamieliny). Jeszcze bliższe podobieństwo istnieje między ‚typem peschanitsa’ a przedstawicielami kultury natufijskiej z Lewantu, zwłaszcza z nietypowymi Natufianami z Eynanu (Mallaha) [Izrael]. Równie uderzająca jest bliskość między ‚typem peschanitsa’ a północnoafrykańskimi czaszkami z Afalou-Bou-Rhummel [Algieria]. Trwają dalsze badania nad pochodzeniem ‚typu peschanitsa’ w europejskiej Rosji.”

 

więcej u źródła: RudaWeb

 

 

Podziel się!