Xiongnu i ich potomkowie Biali Hunowie lub inaczej Heftalici: Y-DNA R1a!

Biali Hunowie lub inaczej Heftalici: Y-DNA R1a!

 Otóż okazuje się, że zarówno Xiongnu jak ich potomkowie Biali Hunowie  mają w puli genetycznej znaczny udział zachodniego komponentu haplogrupowego typowego dla Indoeuropejczyków, czyli Słowiano-Ariów: Y-DNA R1a. Pokazuje to najnowsza przetestowana grupa kopalnych Y-DNA Xiongnu z Centralnej Mongolii z okresu od 1 wieku p.n.e. do 1 wieku n.e.  Genetycy wywodzą ich od Scytów Syberyjskich nazywając ich Scyto-Syberyjczykami. CB

Brak dostępnego opisu zdjęcia.

Czytaj dalej