RudaWeb: Maciej Bogdanowicz – Od nowego roku na Południe

Maciej Bogdanowicz – Od nowego roku na Południe

W rozpoczynającym się roku spodziewana jest praca bułgarskich naukowców, współpracujących z laboratorium znanego amerykańskiego genetyka Davida Reicha. Film zapowiadający tę publikację pojawił się w sierpniu minionego roku. Występujący w nim antropolog Swiatosław Stamow ujawnił, że badacze dysponują starszą – od dotychczas znanych próbek kopalnych z Bułgarii – męską haplogrupą R1a. Jest ona cechą łączącą etnosy indosłowiańskie i dominującą w nich.

 

Stamow wyjaśnił, że mamy do dyspozycji wyniki dla kultury Ezero, która rozwijała się w Bułgarii w 3300-2700 p.n.e. Jego zdaniem, odnaleziona próbka mogła należeć do ludności, która była ojcowską dla późniejszych Hetytów i Trojan. Uwagę zwraca zwłaszcza próbka z Caribrodu (Dimitrowgrad) na południu kraju, w pobliżu zbiegu granic z Grecją i Turcją. Antropolog zauważył, że mamy do czynienia z mutacją Z93, która w tym czasie występowała wśród bezpośrednich przodków Słowian i Indoirańczyków. Zanim ta grupa indoeuropejska rozdzieliła się, to była jednym ludem z tymi samymi genomami, a jedna z tych wydzielających się grup należała później do Traków – stwierdził Stamow. Z informacji podanych na temat bułgarskiego badania przez hiszpańskiego blogera Carlosa Quilesa, możemy spodziewać się jeszcze jednej sensacji. Ma to być najwcześniej datowana próbka haplogrupy I2-L621, zwanej dynarską, również wśród osobników z wczesnej epoki brązu w Bułgarii. Co oznaczałoby, że już 5 tys. lat temu na południowym skraju Bałkanów, na przedprożu Azji Mniejszej mieliśmy przedstawicieli dwóch rodów genetycznych (mutacje R1a i I2a) najbardziej charakterystycznych dla współczesnych Słowian. Na terenie obecnej Polski stwierdzoną I2a mamy np. dla kultury amfor kulistych (3400-2800 p.n.e.), natomiast R1a dla kultury ceramiki sznurowej ( 3100-2300 p.n.e.). Możemy więc uznać, że ludność o podobnym genotypie ok. 5 tys. lat temu występowała na obszarze od Bałtyku do Bosforu. Przybliża nas to do twierdzenia włoskiego lingwisty Mario Alinei’ego, że zarówno Bałtowie, jak i Trakowie to peryferyjne grupy słowiańskie, które wyodrębniły się z rdzenia Prasłowiańszczyzny.

więcej u źródła: http://rudaweb.pl/index.php/2021/01/12/od-nowego-roku-na-poludnie/

Podziel się!