National Geographic: Mateusz Łysiak – Nareszcie wiadomo skąd pochodzili Piktowie. To odkrycie obala dotychczasowe teorie

Nareszcie wiadomo skąd pochodzili Piktowie. To odkrycie obala dotychczasowe teorie

Od Poli Dec

Prawdziwy i sensowny artykuł na ten temat znajduje się pod linkiem, który  przedstawiam u dołu fragmentu tekstu z NG w tłumaczeniu z oryginału. Pomijam przy tym wartość oświadczenia / wniosku, iż Piktowie byli autochtonami  Brytyjskimi od 2000 lat do dzisiaj czyli od około roku 1 n.e. ponieważ istotne jest zasiedlenie Brytanii przez Pre-Piktów i Pra-Piktów, a więc od 30 000 lat p.n.e. (Pre-Piktowie) a co najmniej od 6000 lat p.n.e. (Pra-Piktowie) i to skąd wywodziła się ta populacja  – Czy przypadkiem nie jak to mówił Beda Czcigodny z Europy Wschodniej? Zapewne tak właśnie było i to ją być może odróżnia od pozostałej populacji Wielkiej Brytanii. 

Zwróćmy uwagę na ten obraz przedstawiający Człowieka wplecionego w Kosmiczną Swastykę – w Rytm Przyrody i Gwiazd – Jest to obraz charakterystyczny dla Cywilizacji Słowiano-Aryjskiej i w ogóle dla kontynentalnego Królestwa Północy (Euro-Azjatyckiego) – także Celtów, Hetytów, Persów i Hindusów Sanskryckich. Ten obraz oddaje tradycję nie roku 1 n.e., ale okresu od 6000 lat p.n.e. co najmniej. CB

Piktowie to jeden z najbardziej tajemniczych ludów w historii. Dopiero teraz naukowcy ustalili, skąd pochodzili wojownicy, którzy stawiali czoła Rzymianom.

 

Piktowie zamieszkiwali tereny dzisiejszej Szkocji od około IV do X w. naszej ery. Przez wzgląd na tatuaże nazywa się ich „pomalowanymi”. Historyków od dawna intryguje, skąd wzięli się Piktowie. Do niedawna przypisywano im dalekie pochodzenie. Wśród najbardziej prawdopodobnych regionów wymieniano między innymi północne wybrzeże Morza Egejskiego i Europę Wschodnią. Dziś już wiadomo, że to nieprawda.

więcej  u źródła: https://www.national-geographic.pl/artykul/nareszcie-wiadomo-skad-pochodzili-piktowie-to-odkrycie-obala-dotychczasowe-teorie-230428115455

 

Prawdziwy artykuł na ten temat przedstawiający wartość merytoryczną znajduje się pod linkiem:

https://journals.plos.org/plosgenetics/article?id=10.1371/journal.pgen.1010360

Od dawna istnieją pytania dotyczące pochodzenia i pochodzenia Piktów z wczesnośredniowiecznej Szkocji (ok. 300–900 n.e.), spowodowane częściowo egzotycznymi średniowiecznymi mitami o pochodzeniu, ich enigmatycznymi symbolami i inskrypcjami oraz skąpymi dowodami tekstowymi. Piktowie, o których po raz pierwszy wspomniano pod koniec III wieku n.e., stawiali opór Rzymianom i utworzyli potężne królestwo, które rządziło dużym terytorium w północnej Brytanii. W IX i X wieku język, kultura i tożsamość gaelicka stały się dominujące, przekształcając królestwo Piktów w Albę, prekursora średniowiecznego królestwa Szkocji. Do tej pory nie opublikowano żadnej kompleksowej analizy genomów Piktów, a pytania dotyczące ich biologicznych związków z innymi grupami kulturowymi żyjącymi w Wielkiej Brytanii pozostają bez odpowiedzi. Tutaj przedstawiamy dwa wysokiej jakości genomy piktyjskie (pokrycie 2,4 i 16,5X) ze środkowej i północnej Szkocji, datowane na V-VII wiek, które przypisujemy i wspólnie analizujemy z > 8300 wcześniej opublikowanymi starożytnymi i współczesnymi genomami. Korzystając z podejść opartych na częstotliwości alleli i haplotypach, możemy mocno umieścić genomy w puli genów epoki żelaza w Wielkiej Brytanii i wykazać regionalne powinowactwo biologiczne. Pokazujemy również obecność struktury populacji w grupach piktyjskich, przy czym Piktowie orkadyjscy różnią się genetycznie od ich współczesnych z kontynentu. Badając Identity-By-Descent (IBD) z obecnymi genomami, obserwujemy szerokie podobieństwa między genomami Piktów z kontynentu a współczesnymi ludźmi mieszkającymi w zachodniej Szkocji, Walii, Irlandii Północnej i Northumbrii, ale mniej z resztą Anglii , Orkady i wschodnia Szkocja – gdzie znajdowały się polityczne centra Pictlandu. Piktowie orkadyjscy sprzed epoki Wikingów dowodzą wysokiego stopnia współdzielenia IBD we współczesnej Szkocji, Walii, Irlandii Północnej i na Orkadach, wykazując znaczną ciągłość genetyczną na Orkadach przez ostatnie ~ 2000 lat. Analiza różnorodności mitochondrialnego DNA na piktyjskim cmentarzu w Lundin Links (n = 7) ujawnia brak bezpośrednich wspólnych przodków płci żeńskiej, co ma implikacje dla szerszej organizacji społecznej. Ogólnie rzecz biorąc, nasze badanie dostarcza nowych informacji na temat podobieństw genetycznych i struktury populacji Piktów oraz bezpośrednich związków między starożytnymi i współczesnymi grupami w Wielkiej Brytanii. Podsumowanie autora Zgłaszamy dwa wysokiej jakości genomy autosomalne i osiem mitochondrialnych genomów zsekwencjonowanych od osób związanych z okresem piktyjskim wczesnośredniowiecznej Szkocji (ok. 300–900 n.e.). Wykazaliśmy podobieństwa genetyczne między genomami Piktów a ludźmi z epoki żelaza, którzy mieszkali w Wielkiej Brytanii, co potwierdza aktualne teorie archeologiczne o lokalnym pochodzeniu. Genomy autosomalne pozwoliły nam również wykryć współdzielenie haplotypów między genomami Piktów a współczesnymi Europejczykami. Nasze wyniki pokazują proporcjonalnie wyższy stopień współdzielenia haplotypów, a tym samym powinowactwa genetycznego między genomami Piktów a osobnikami z zachodniej Szkocji, Walii, Irlandii Północnej i Northumbrii. Wykryliśmy również strukturę genetyczną w Szkocji w epoce żelaza, prawdopodobnie napędzaną przez połączenie dryfu genetycznego i małej wielkości populacji, którą wykrywamy również u współczesnych Orkadian. Wreszcie, siedem mitochondrialnego DNA z cmentarza w Lundin Links wykazało, że osoby te nie miały bezpośrednich przodków ze strony matki, co mogłoby sugerować wymianę ludzi, a przynajmniej kobiet, między grupami w okresie Piktów, kwestionując starsze poglądy, że Piktowie byli społeczeństwem matrylinearnym. Ogólnie rzecz biorąc, nasze wyniki pokazują, że wysokiej jakości starożytne genomy w połączeniu z imputacją haplotypów są bardzo pouczające dla uzyskania nowych informacji na temat struktury populacji i migracji w ciągu ostatnich 2000 lat.
Podziel się!