Gazeta Lubuska: Czy Lubuskie Pompeje staną się turystyczną atrakcją? Musimy to zrobić

Czy Lubuskie Pompeje staną się turystyczną atrakcją?

Na razie wygląda to tak – więc żeby coś z tego zrobić trzeba naprawdę się przyłożyć.CB

Jak chcą niektórzy naukowcy przy lubuskiej Wicinie Biskupin to… taki sobie gród. Wszytko dlatego, że tutaj dzieje prężnego grodu ludzi kultury łużyckiej skończyły się nagle. Stąd często mówi się o Wicinie, jako o Lubuskich Pompejach

Czytaj dalej

UA TV: Scytowie – Wojownicy Stepów – Piszemy historię

Scytowie – Wojownicy Stepów – Piszemy historię

Ukraina jako państwo sięga czasów Rusi Kijowskiej. Istniała od końca IX do połowy XIII wieku i była związkiem księstw.
Ale przed ich pojawieniem się na tym obszarze przez kilka stuleci istniał podmiot polityczny zwany Wielką Scytią.
Dlatego okres scytyjski jest uważany za pierwszy składnik narodowej historii Ukrainy.

Tak pisze się historię na Ukrainie!!! A w Polsce, której Ukraina była integralną częścią??? Watykano-Żydowski Zaścianek???

Czytaj dalej

Z Królestwa SIS: Kalasha – The White Tribe of Pakistan

Z Królestwa SIS: Kalasha – The White Tribe of Pakistan

First Blog on Heritage, Culture and Tourism in Pakistan

The Kalasha of Chitral or simply Kalasha, are an ethnic group living in the Hindu Kush region of Pakistan. They are [probably] an ancient Dard people who speak the Kalasha-mun language, have light skin, eyes, and hair, similar to what one would find in Southern Europe.
Many Kalash claim that they are the direct descendants of either Greek settlers, Alexander the Great’s army, or even Alexander himself. The claims are questionable, as there is proof of their existence before Alexander’s invasion of the Persian Empire.
One theory suggests that similarities in the culture of the Kalasha and Greek people stem from the expansion of Proto-Indo-Europeans.
It is important to note that there is no current connection between the Kalasha of Chitral and the Kalasha of Nuristan. These two populations descend from different branches of the Indo-Iranians, a division that goes back some 5,000 years.
According to linguist [Richard Strand], a professional in this area, the people of Chitral apparently adopted the name of the former Kafiristan Kalasha, who at some unknown time extended their influence into Chitral.
There is still controversy over what defines the ethnic characteristics of the Kalasha and what exactly is their number. An estimate puts current population of ethnic Kalasha around six thousand; who continue to worship their polytheistic gods, while many thousands more have converted to Islam (whether genuine or for economic and social gain), yet still live within the Kalasha villages and maintain their language and their traditional centuries old way of life.

Czytaj dalej