UA TV: Scytowie – Wojownicy Stepów – Piszemy historię

Scytowie – Wojownicy Stepów – Piszemy historię

Ukraina jako państwo sięga czasów Rusi Kijowskiej. Istniała od końca IX do połowy XIII wieku i była związkiem księstw.
Ale przed ich pojawieniem się na tym obszarze przez kilka stuleci istniał podmiot polityczny zwany Wielką Scytią.
Dlatego okres scytyjski jest uważany za pierwszy składnik narodowej historii Ukrainy.

Tak pisze się historię na Ukrainie!!! A w Polsce, której Ukraina była integralną częścią??? Watykano-Żydowski Zaścianek???

https://www.youtube.com/watch?v=_vUGjp7DeMo

Podziel się!