OEC: Goran Pavlovic – Beltany Stone Circle (Kamienny Krąg Białego Tanu-Beltaine; Archiwum 2015)

Beltany Stone Circle

Happy Beltane the 6th of May!

Szczęśliwego Beltane 6 maja!

I know what you will say.

Wiem, co powiesz.

„You are 5 days late, mate. Beltane is celebrated on the 1st of May, and today is the 6th of May.”

„Spóźniłeś się 5 dni, kolego. Beltane obchodzone jest 1 maja, a dzisiaj jest 6 maja”.

 

Czytaj dalej

OEC: Goran Pavlovic – Sun god from Tell Brak (Bóg Słońca z Tell Brak)

Sun god from Tell Brak

© by Goran Pavlovic © tłumaczenie by Czesław Białczyński

3rd millennium BC cylinder seal imprint found in Tell Brak, Syria? From „Excavations at Tell Brak 2001-2002: Preliminary Report„…

Odcisk pieczęci cylindrycznej z III tysiąclecia p.n.e. znaleziony w Tell Brak w Syrii? Z „Wykopaliska w Tell Brak 2001-2002: Raport wstępny”…

Czytaj dalej