Godowe Koło Lędne – Kulędarz Słowian według Księgi Tanów: Tan Siny (Niebieski, Błękitny) – Zimny, Gromnica, Górowanie Zimy

Tan Siny (Niebieski, Błękitny) – Zimny,  Gromnica, Górowanie Zimy

 

Tan Siny (Niebieski, Błękitny) – Zimny,  Gromnica, Górowanie Zimy – Tan Kolady-Kostromy z Jaruną-Jaryłą, Tan Proporzycy Kruczy, Krzyczeń-Kryczeń Welesowy, Kluczeń – Tan Plątowy, Głuche Pląsy

(31 stycznia do 6 lutego)

W Tanie Sinym zwanym też Tanem Niebieskim albo Błękitnym uwaga Ludów Słowa skupia się na samej Koladzie-Kostrubie, Marzannie, Nyji, Czarnogłowie i Białobodze, na Swącie-Rodzicielu, na Nowonarodzonej Swątlnicy-Wedraku oraz bogach Tynu Dażbożego.

W Tanie Sinym przewodzą Tur, Biedronica-Podłaźnica, Krzesak, Orzeł i Sokół.

W każdym orszaku tych zimowych tanów ważny jest Dzik – uosobienie zwierzęce Matki Ziemi i Bocian – jej ptak oraz Gąsior ptak Rodów.

31 stycznia – Mlekowicie, Owczomlecz, Owi Mlecz

Owczy Tan, albo Tan Jagniąt, Owczomlecz;

Owi Mlecz i Mleka Owicie – uświęcenie Włóczni, Wieńców i Wiązanek przez polanie ich owczym mlekiem – Mleczem Owitym;

Uczta Owsiana – pierwszy pokarm świąteczny. Jest nim Owsianka, gorąca polewka ugotowana z płatków owsianych na owczym mleku. Po niej pije się kubek Czarnego Wina – z jabłek, czarnej morwy i czarnej jagody (borówki). Pije się wino czarne ku czci Czarnogłowa, odwrotnie niż w Białym Tanie, kiedy pito wino białe, czcząc nim Białobogę.

 

1 lutego – Włóczebne albo Włucznia – Sine Dziady

Dzień Świętej Włóczni, Włoczni Gołej;

Obrzędy Włuczni;

Sine Dziady i Sine Igry – pod Zapisem obchód i orszak się rozwiązuje, a po rozpaleniu Ogniszcza od razu rozgrywane są Sine Igry.

 

2 lutego – Gromnica-Zimnobożyca, Gromnica Zimowa albo po prostu Gromnica. Dzień Perepoczęcia

Dzień Gromnicy, Święto Gromnicy, Gromnica-Zimnobożyca, Gromnica Zimowa albo po prostu Gromnica. Wiele ludów i plemion, zwłaszcza wiedzionych przez Kapiszty Wschodu wywodzące się z tradycji Kąciny w Gleniu-Gołuniu, oną Gromnicę nazywa też Peruniką, Błyskawką-Błyskawicą, czy Światłem albo Ogniem Niebiańskim;

Dzień Śretania, Wstrieczy – czyli Spotkania Zimy z Wiosną.

 

3 lutego – Średcza, Śrecza i Wstriecza, albo Spotkanie; Dzień Skomorośny lub Święto Skomroczne, Skomoroch albo Skomorog

Średcza – „spotkanie” i „środek” Tanu Sinego, drugi dzień Gromnicy-Peruniki Zimowej, a więc także i Ośróda, albo Środa Gromnicy. Spotkania, jakie się odbywają, służą same śretaniu, streczy-stręczy, czyli pośredniczą do ugody-stręczy, do wzajemnego poręczenia i zaręczenia;

Tan Lniany i Konopny oraz Owsiano-Owiczny – na zarodzenie ognia żywota (Watry w Macicy Ziemi) i rośnięcie płodów.

 

4 lutego – Kluczeń

 Goryt Kolady-Kostruba, Górowanie Zimy;  

Odkluczenie, Kołczyn – czyli Odkłodzenie – Lada Kolady zostaje odkłódzona, czyli otwarta z kłódki; Kluka Jaruny, Kłoka Jaryły – czyli Wyklucie Wiosny.

 

5 lutego – Trzygłowica,  Święto Czarnogłowskie

 Unawienie Czarnogłowa – W obrzędzie Unawia się Czarnogłowa koroną z suchych gałęzi obciętych z drzew i krzewów, w tym szczególnie z Ogrozdu-Grozdu (agrestu) i z Winorośli;

Ukoronowanie – Czarnowieńczenie;

Żardzień, Zrazeń, Żerdzień – Jest to już Dzień Narodzonej Jarej Pory Godowej i od niego rozpoczyna się  uroczyście – Zarezy Krzewów i Drzew. Zwać go będą różne plemiona Ludu Słowa różnie, też jako Zarezan, Czaronawienie, Czarnobier, Zimnobor, Czarnobożski Żardzień, Zarez Dan, Czarnobogonyjanie, Bahanyjanie.

 

6 lutego – Pogrzebanie, Pogreb, Pogrebienie, Pohoron, Pochow

 

Pogrzebanie Świętego Łuku, czyli jego Kołczanu-Gorytu i Łęczyska.

 

Podziel się!