OEC: Goran Pavlovic – Pillar 43 (Filar 43)

Pillar 43

Goran Pavlovic ©  ©tłumaczenie Czesław Białczyński
While we are talking about Göbekli Tepe, I would like to just ask few questions about the „famous” pillar 43,   Otherwise known as „scorpion and vultures pillar”. I would add „and bags, don’t forget the bags”…

Is this a random collection of images or???

Filar 43

Skoro mówimy o Göbekli Tepe, chciałbym po prostu zadać kilka pytań na temat „słynnego” Filara 43, zwanego inaczej „filarem skorpiona i sępów”. Dodałbym „i torby, nie zapomnij o torbach” …

Czy to jest losowa kolekcja obrazów, czy ???