Wiesław Glaner – Skazani na Zbawienie

Wiesław Glaner – Skazani na Zbawienie

Nie przytaczałem dotychczas na blogu tych dwóch ważnych wypowiedzi Strażnika Wiary Przyrod(zone)y Słowian Wiesława Glanera, z kwietnia i czerwca 2019 roku, czekając na właściwy dla nich czas.

Rozwijają one szerzej kilka ważnych aspektów szatanizmu, w tym traktują o ksenofobii generowanej przez religię i stosunku chrześcijaństwa do Polski Słowiańskiej. Wiesław Glaner jest jednym z filarów Filozofii Przyrody Starosłowiańskiej Świątyni Światła Świata.

Czytaj dalej

Marian Nosal: Czym jest starożytny chiński masaż stóp On Zon Su? Wizja świata według Filozofii Przyrody

Czym jest starożytny chiński masaż stóp On Zon Su? Wizja świata według Filozofii Przyrody

Masaż stóp On Zon Su jest subtelnym spotkaniem z  drugim człowiekiem, terapią holistyczną, medytacją, pracą i  równoczesnym wypoczynkiem połączonym z  głębokim rozluźnieniem i  przyjemnością.

Jest refleksologią stopy, czyli metodą wykorzystującą połączenia energetyczne między określonymi strefami na stopie i  ich odpowiednikami w  ciele, co przejawia się też w  psychice osoby masowanej. Dlatego efekty tego lokalnego masażu odczuwamy w  całym organizmie, a  nie tylko w  masowanej stopie.

Czytaj dalej

Marian Nosal – Wielka Lechia i dwa sposoby myślenia współczesnego Słowianina

Wielka Lechia i dwa sposoby myślenia współczesnego Słowianina

Istnieją dwa sposoby myślenia i wyrażania swoich myśli. Jeden linearny, jednowątkowy, oparty na logice klasycznej i koncentrujący się na określonym problemie. I drugi, wielowątkowy, przestrzenny, systemowy, obejmujący całość naszego istnienia. Stosuje się w nim logikę szeroką, która mówi, że wszystko jest związane że wszystkim, a przyczyna od skutku niczym się nie różnią, bo Świat jest Jednym.

Czytaj dalej

Racjonalista.pl: Tomasz Przepiórka – Czy wszechświat istnieje?

Tomasz Przepiórka – Czy wszechświat istnieje?

Każdy człowiek, który nie próbował nigdy zajmować się filozofią i nie zastanawiał się nad światem, jest wyznawcą tak zwanego naiwnego realizmu ontologicznego. Znaczy to tyle, że jest przekonany o istnieniu świata zewnętrznego niezależnego od podmiotu poznającego. Znaczy to tyle, że gdyby nas nie było to też by świat istniał. Jest to w przeciwieństwie do światów, które istnieją tylko dzięki temu, że ktoś je doświadcza. Tak jest w przypadku snu. Jeżeli śnisz, to wydaje ci się, że istnieje coś czego w rzeczywistości nie ma. Podobnie jest w przypadku złudzenia. Bez ciebie, jako podmiotu poznającego, te światy nie istnieją.

Czytaj dalej

Marian Nosal: Dwa sposoby myślenia współczesnego Wolnego Słowianina

Dwa sposoby myślenia współczesnego Wolnego Słowianina

Istnieją dwa sposoby myślenia i  wyrażania swoich myśli. Jeden linearny, jednowątkowy, oparty na logice klasycznej i  koncentrujący się na określonym problemie. I  drugi, wielowątkowy, przestrzenny, systemowy, obejmujący całość naszego istnienia. Stosuje się w  nim logikę szeroką, która mówi, że wszystko jest związane że wszystkim, a  przyczyna od skutku niczym się nie różnią, bo Świat jest Jednym. Pierwszy sposób nazwałbym myśleniem wąskim, skupionym, a  drugi myśleniem szerokim, całościowym. A  na koniec w  tym artykule będzie o  tym, jak forma graficzna tekstu współczesnego wynika ze sposobu myślenia autora i  wpływa na przekaz jego myśli do czytelnika. Także o  Sokratesie, Platonie, Chrystusie, Zaratustrze, chińskich taoistach i  o Przyrodzie. O  tym, jak myśleli starożytni Słowianie. I  oczywiście o  tym, jak współczesny Słowianin ma się odnaleźć w  świecie bankiersko-złodziejsko-korporacyjnym.

Koniec ze zniewoleniem Polaków
Nie przypadkiem Orzeł jest naszym symbolem i symbolem Wolności
On widzi Szeroko
My też tak powinniśmy
A tu chcą mu Widzenie przytępić…
Zniewolenie odrzucamy !!!
Rys. Lada Malinakova

Czytaj dalej

Tadeusz Mroziński – O B R A Z O W A N I E ŁADU KOSMICZNEGO

O B R A Z O W A N I E

ŁADU KOSMICZNEGO NA PODSTAWIE

Najstarszego alfabetu ludów Słowiańskich, w grafikach używanych do oddawania czci Bogu Najwyższemu mieszkającemu w Niebiosach Gwiaździstych.

O P I S   W Y S T A W Y

Głagolica przy spełnianiu roli alfabetu służącego do zapisu mowy, jest składową systemu filozoficzno-religijnego Chrześcijaństwa Obrządku Słowiańskiego, w którym to szczególną cześć oddawano zjawiskom przyrodniczym zachodzącym tak na Ziemi jak i na Niebiosach. Brzmienie każdej z liter zharmonizowane jest z dźwiękiem płynącym w kierunku Ziemi z określonego pola Niebios, zawartego w konkretnym gwiazdozbiorze. Głagolica sama w sobie jest największym źródłem wiedzy, co stać się może wtedy, kiedy poznamy język, oraz symbole i znaki jakimi ją zapisano.

Czytaj dalej

DR – Postrzeganie Prawdy

DR – Postrzeganie Prawdy

528 Hz wibracja naprawiająca DNA

Chcę zwrócić uwagę na postrzeganie Prawdy. Życie przejawia się dlatego, że wszystko jest wibracją, czyli ta równość jest w ciągłej tzw. chwiejnej, wibrującej równowadze.

Możemy na to samo patrzeć (w tej oto jedynie przejawionej chwili) z punktu widzenia Stworzenia lub z punktu widzenia Stwórcy. W tym wymiarze świata przejawionego oba punkty widzenia naraz są niemożliwe( nie można dwóm panom naraz służyć), jednak w najwyższym, duchowym wymiarze jesteśmy jednocześnie Stwórcą(po biblijnemu Ojcem) i Stworzeniem(obrazem Ojca w Wodnej Matrycy= Synem).

Podsumowując:
Jeśli damy prym zewnętrzności(Nawii), postrzegamy Siebie jako Stworzenia, stwarzamy ciąg zdarzeń przyczyna – skutek doświadczając w nim i jesteśmy pod systemowym prawem, z którego nie ma wyjścia. Kabała nazywa to drogą upadku.

Jeśli damy prym Harmonijnemu wnętrzu(Prawii), nie skupiamy uwagi na skutku, wychodząc tym samym z prawa przyczyny i skutku(karmy). Prawo systemowe przestaje Nas dotyczyć, a nawet jakiekolwiek inne prawa fizyczne(w zasadzie to to samo), bo wtedy Sami Jesteśmy Prawem, tak tym Prawem które daje Nam cząstka Światła Świata. Nie musimy wtedy wymyślać, żadnego systemu współżycia (państwowości itd.). Jesteśmy w Naturalnym Boskim Systemie, w Strumieniu Życia i Wszystko reguluje się samo idealnie. Pokazuje to Przyroda. Mamy TO cały czas przed oczami a nie widzimy. Kabała nazywa to drogą wzniesienia.

Wybór należy do Nas.
Pozdrawiam

Old European Culture: Breath, czyli Oddech/Tchnienie

 Breath, czyli Oddech/Tchnienie

 

In Serbian the word for „life” is „život”. This word comes from the root „živ” which means „alive”.

These two words have their direct cognates in all Slavic languages, as well as Ancient Greek, Old Armenian, Baltic languages and Indo-Iranian languages:

Ancient Greek: ζάω (záō) – I live.

Tocharian B: śāw-, śāy – to live
The more to the front you pronounce „ž”, the more it changes from „ž” to „š” then to „z” and then to „s”.

W języku serbskim słowo „życie” to „život”. To słowo pochodzi od korzenia „živ”, co oznacza „żywy”.

Te dwa słowa mają swoje bezpośrednie odpowiedniki we wszystkich językach słowiańskich, jak również w starożytnym greckim, staroruskim, ormiańskim, bałtyckim i indonezyjskim:

Starożytny grecki: ζάω (záō) – Mieszkam.
Tocharian B: śāw-, ęy – żyć

Im więcej z przodu (wargowo-zębowo) wymawiasz słowo „ž”, tym bardziej zmienia się z „ž” na „š”, a następnie na „z”, a następnie na „s”. 

 

Czytaj dalej

BezChaosowania: Wiedza Słowian a symbol Yin Yang (Gęślarz Aleksandr Subbotin)

Aleksander Subbotin wskazuje odczytanie tego symbolu według cyrylicy jako rod – natomiast nasze odczytanie tego symbolu według alfabetu tzw. łacińskiego wyrastającego z pisma Winczańskiego – wenedyjskiego to pod, co zostało rozszyfrowane i opisane w Najważniejszym Komunikacie Kodystycznym Wszechczasów, jako ukryty przekaz warstwy C i D, wyraz „bog” – „bóg” (tutaj: Najważniejszy Komunikat kodystyczny WSZECH-CZASÓW – o najwyższym priorytecie informacyjnym – z 1981 roku). Gęślarz Aleksander pokazuje wam Warstwę E (rosyjską) i F (polską) – Komunikatu „pod”. Wysłuchajcie opowieści guślarza-gęślarza.

Czytaj dalej

Lewacy i Banksterzy (Czerwoni) oraz Pasożyty (Czarni) a Wolnościowcy (Prawdziwi Zieloni), czyli konsekwencje błędnej ustawy Szyszki o wycince Starych Drzew oraz refleksja nad Polską

Lewacy i Banksterzy (Czerwoni) oraz Pasożyty (Czarni) a Wolnościowcy

old tree nnn 05_16_10 jastrzębiec geiersberg jesion 1Lewacy idą ręka w rękę z Banksterami i to nie jest żaden paradoks, jak się najczęściej o tym zjawisku mówi, to oczywista oczywistość. Oba te CZERWONE światopoglądy (mimo tzw „wrażliwości” lewaków na sprawy społeczne) opierają się na postmarksistowskim materializmie – jedni i drudzy są faszystami (iluminatami), którzy nie uznają Wolności Ludzi, lecz wyłącznie cele społeczne osiągane przy pomocy inżynierii i manipulacji wbrew Podmiotowości Społeczeństw.

Druga strona tego pozornego konfliktu to tzw Ludzie Religijni (CZARNI) – także faszyści (iluminaci), którzy również nie uznają Wolności Ludzi, bo każda religia ma zakodowaną walkę z innymi religiami niż ona sama, a to w imię kasty oświeconych (iluminatów, faszystów) Pasożytów, kierujących podległymi im masami ludzkimi. Oni także manipulują i realizują swoje cele przy pomocy inżynierii wbrew Podmiotowości Społeczeństw.

Podstawa dwóch pierwszych i trzeciego światopoglądu są w istocie materialistyczne, ponieważ są one ukierunkowane na materialne zdobycze: nieustanne powiększanie obszaru swojego władania i powiększanie osobistego bądź KASTOWEGO majątku. I Pasożyci i Banksterzy uważają się za Wszystkowiedzących, których wola ma być i jest realizowana bezwzględnie, dlatego często jest im po drodze i sprzęgają się razem zawsze przeciw tym ludziom, którzy dążą do osiągnięcia stanu Wolności – Wolności i Podmiotowości Społeczeństw i indywidualnego Człowieka. Ta konkurencja po stronie Ciemności sprowadza CZARNYCH I CZERWONYCH na MATERIALISTYCZNE MANOWCE RZECZYISTNOŚCI, A TAKŻE NA ŚCIEŻKĘ WOJENNĄ PRZECIW SOBIE w walce o podporządkowanie sobie Człowieka, traktowanego przedmiotowo, jako zasoby do nieograniczonej eksploatacji.

Trzecią stroną jesteśmy my – Wolnościowcy, WOLNI LUDZIE, PRAWDZIWI ZIELONI – w odróżnieniu od tzw. Zielonych Lewaków – Materialistów.

Czytaj dalej