Marian Nosal: Dwa sposoby myślenia współczesnego Wolnego Słowianina

Dwa sposoby myślenia współczesnego Wolnego Słowianina

Istnieją dwa sposoby myślenia i  wyrażania swoich myśli. Jeden linearny, jednowątkowy, oparty na logice klasycznej i  koncentrujący się na określonym problemie. I  drugi, wielowątkowy, przestrzenny, systemowy, obejmujący całość naszego istnienia. Stosuje się w  nim logikę szeroką, która mówi, że wszystko jest związane że wszystkim, a  przyczyna od skutku niczym się nie różnią, bo Świat jest Jednym. Pierwszy sposób nazwałbym myśleniem wąskim, skupionym, a  drugi myśleniem szerokim, całościowym. A  na koniec w  tym artykule będzie o  tym, jak forma graficzna tekstu współczesnego wynika ze sposobu myślenia autora i  wpływa na przekaz jego myśli do czytelnika. Także o  Sokratesie, Platonie, Chrystusie, Zaratustrze, chińskich taoistach i  o Przyrodzie. O  tym, jak myśleli starożytni Słowianie. I  oczywiście o  tym, jak współczesny Słowianin ma się odnaleźć w  świecie bankiersko-złodziejsko-korporacyjnym.

Koniec ze zniewoleniem Polaków
Nie przypadkiem Orzeł jest naszym symbolem i symbolem Wolności
On widzi Szeroko
My też tak powinniśmy
A tu chcą mu Widzenie przytępić…
Zniewolenie odrzucamy !!!
Rys. Lada Malinakova

 

źródło: http://slowianieiukrytahistoriapolski.pl/psychologia/dwa_sposoby_myslenia/index,pl.html

Aby stosować ten pierwszy sposób myślenia, trzeba mieć umysł ścisły, wykształcony, wręcz wytresowany, ale też w  pewien sposób ograniczony, nieczuły na i  niezdolny do myślenia całościowego.

Drugi sposób myślenia wymaga wizji całościowej, charakterystycznej dla mistyków, ezoteryków, ludzi czujących głęboki kontakt z  bardzo szeroko rozumianą Przyrodą.

Ten drugi sposób jest bardziej wymagający, bo wymaga Otwarcia Na To Co Jest.

Łatwiej jest poddać się tresurze „logicznego” myślenia, które jest fajne, na przykład w  naukach ścisłych, ale zdecydowanie zawodzi już na styku tych nauk z  rzeczywistością społeczną, psychologią, czy światem mitów i  wierzeń.

Osoby, które planują kariery w  bankach, w  korporacjach, w  dzisiejszym Sejmie, w  polityce, w  farmacji, jako naukowcy współcześni, szczególnie historycy, jako przestępcy, mordercy, złodzieje, prawnicy, czy też w  przemysłowej hodowli zwierząt, powinny wybrać pierwszy sposób myślenia.

W przeciwnym wypadku nie osiągną sukcesów i  szybko będą musiały zmienić zainteresowania i  zawód wykonywany.

Zaś osoby wybierające życie Wolne, choć nie zawsze oparte na pierwszeństwie materii nad Ideą, bez krempacji mogą zacząć myśleć Szeroko.

Słowianie-Sławianie zawsze słynęli ze swojego Poczucia Wolności.

Ta Wolność, to właśnie ten drugi, Szeroki, zgodny z  Przyrodą i  Niekorporacyno-Niewolniczy sposób myślenia.

Na przykład w  sztuce wojennej Scytowie-Słowianie stosowali luźną taktykę, wojnę podjazdową i  inne takie Wolnościowo-Przyrodnicze sposoby, jak walka nocą, czy wykorzystanie wody do działań wojennych.

I tym zaskakiwali myślących sztywno i  imperialnie Persów, Rzymian, Franków oraz Niemców.

Moim zdaniem wspieranie bandyckich i  krwiożerczych korporacji międzynarodowych oraz zawodowych jest odejściem od ideałów naszych przodków i  zdradą Słowiańszczyzny, Lechickości, a  także Polskości.

Takie korporacje, jak na przykład banki, są inicjatorami i  organizatorami WSZYSTKICH wojen na świecie i  największymi beneficjentami tych wojen.

Nie jest to mój pomysł, tak mówiła żona założyciela bankierskiego rodu Rotschildów i  matka najzdolniejszych bankierów w  dziejach ludzkości.

więcej u źródła: http://slowianieiukrytahistoriapolski.pl/psychologia/dwa_sposoby_myslenia/index,pl.html

 

 

Podziel się!