Z Księgi Wiedy – Lekcja / Wyk-Ład 13, czyli Czwarta Drugiego Kręgu: Poczwórzenie – od Ćwierci do Pełni oraz Wiara i Wieda Przyrodzona Słowian a Religia – rozróżnienie + Cztery Prawa Ładności i Rozwoju

Wiara i Wieda Przyrodzona Słowian a Religia – rozróżnienie oraz Cztery Prawa Ładności i Rozwoju

Kładzidła – narzędzia Wiedy i Wiary Przyrodzonej Słowian-Sławian służące jako przedmiot (kładzidło-kadzidło) i czynność (k-ładzenie, kła-dziewanie, kład-dawanie – uświęcanie / sławienie, łączenie / słowienie, darowanie dewom / dawanie bogom): Ładowi, Ładzie-Układności, Ładziwowi i Głagoładzie (Gogoładzie)  – całemu Tynowi Ładów albo inaczej Tynowi Ładu.

Łącznik między Światem Materialno-Duchowym Matki Ziemi, a Światłem Świata – czyli  Czystym Duchowym Niematerialnym Światem Jedni-Pełni (Weli / RzeczyIstności).

Nieobowiązkowy element obrzędów i medytacji (mądowania / mądobywania) oraz przedmiot obrzędowy – używany raczej powszechnie wśród Rodzimowierców w Polsce, krajach Słowian i na całym Świecie, ale bez żadnego nakazu czy umowy religijnej (przedmiot i obiekt i działanie nie-kanoniczne).

Ogólnie przedmiot obrzędowy i działanie obrzędowe skierowane do każdego Boga-Cząstki Boga Bogów – Światła Świata / Cząstki Nieskończonej Świadomości – Siły RzeczyIstej-Przyrodzonej.

Powyższy obrazek wraz z opisem stanowi przykład i wykładnię różnicy między Wiarowiedą / Wiedowiarą Słowian oraz powszechną wiarą i wiedą rodzimowierczą na Świecie, a każdą RELIGIĄ (Re-Lęgią / Re-Lehią [Re-Legią] / Re-Lekcją).

Czytaj dalej