Warsztat Dobrego Słowa: Duchowe znaczenie bólu i chorób

Duchowe znaczenie bólu i chorób

Niekiedy pomimo wielu badań nie udaje się znaleźć przyczyny dolegliwości lub choroba nie poddaje się leczeniu. Takich przypadków nie jest tak mało, wbrew pozorom. Dlatego warto jest czasem spojrzeć na duchowe znaczenie bólu i chorób. Być można znajdziemy tu pewne podpowiedzi, które wyjdą Nam na dobre.

Ból zewnętrznych części ciała :

W środowisku duchowym wielu ludzi zdaje sobie sprawę, że nic nie dzieje się bez przyczyny. Dużo łatwiej zrozumieć, dlaczego coś się nam przytrafia, patrząc na to z perspektywy metafizyki.

Poniżej znajdziesz listę części ciała w odniesieniu do tego, co twoje ciało chce Ci powiedzieć, poprzez ból i chorobę tych miejsc.

Czytaj dalej

Trzeci List do Bogatyni i wszystkich

Trzeci List do Bogatyni i wszystkich

 

 

Witam Bogatynio

 

Nie jestem doradcą duchowym, ani nie prowadzę żadnych tego rodzaju warsztatów. Docieram do Wiedy/Viedy i mówię co mam do powiedzenia, to wszystko. Mam zbyt mało osobistego czasu, żeby komukolwiek doradzać, czy też interpretować co kto otrzymuje z Góry.

Każdy z nas Ludzi podąża swoją osobistą ścieżką i doprawdy tak jesteśmy skomplikowani, bogaci w Świadomość Indywidualną Osobistą, pełną doświadczeń osobistych i zdarzeń niepowtarzalnych, że doradztwo wszelkie może, moim zdaniem, dotyczyć tylko naprawdę grubych aspektów postrzegania i interpretowania różnych faktów, czy zdarzeń i doświadczeń.

 

Czytaj dalej

Vrota Bogo Slovena – Veddana [Archiwum 2014]

kult_skrzydlatego_weza[CB] Cytuję:
 „…
Ze zgliszcz wyłoni się NOVE. Tak jak feniks z popiołów powstanie na zgliszczach świata, co sam się do rozpadu doprowadził. Wydobyte i wytopione zostanie ze starych form, co choć są już zmurszałe, zatrzymują w sobie drobiny do całości dzieła niezwykle potrzebne. A każdy różne NOVEGO niesie ilości. W momencie powołania do zaistnienia, który już był i jest, i będzie, zostanie pewien blask z Ziemi co znaczy: „gotowość”.
Rozpocznie się wszystkiego niewyobrażalna wprost wrzawa. A uczynią to ludzie. I nadejdzie sąd. A każdy sam sobie sędzią i katem będzie. Wszystkie rachunki wyrównane zostaną i nic w tym strasznego nie ma.
Takie bowiem jest prawo, choć te dni dniami strachu coraz większego będą.
Rzecz cała od rodu słowiańskiego zacząć się powinna. Są bowiem bo być muszą ludzie, którzy przygotowani będą. Oni w sobie Słowo niosą, które rozpoczyna wszystko na nowo. Zabrzmi ono, gdy wszelkie elementy scalą się w jedno. Dlatego też szarpać będzie ludzi okrutnie to, co w nich jak perły,ciągnąć ich ku Novemu zacznie. Stare, choć coraz słabsze, w drugą stronę zaś wieść będzie. Ci, co nie zechcą ku całości dążyć, samoczynnie się oderwą. A dziury w ich ciałach tak ogromne powstaną, że schodzić będą.

Czytaj dalej

Człowiek – najdoskonalsza istota duchowa – dziecko bogów, czy tępy nadęty cebulak?!

Człowiek – najdoskonalsza istota duchowa – dziecko bogów, czy tępy nadęty cebulak?!

Człowiek dysponujący najbardziej wrażliwym węchem na świecie potrafi wyczuć zapach jednej łyżeczki cukru w szklance wody. Pies potrafi wyczuć węchem zapach jednej łyżeczki cukru w wodzie o objętości odpowiadającej dwóm basenom olimpijskim. Komar wyczuwa swoim „węchem” pojedynczą cząsteczkę feromonu Komarzycy z odległości 10 kilometrów. Człowiek o najdoskonalszym węchu potrafi wyczuć zapach drugiego człowieka z odległości najwyżej 10 metrów. Jaki jest morał z tej krótkiej bajki?

Czytaj dalej

Nowa Świadomość: Negatywne afirmacje i obrazowania religijne oraz ich wpływ na dobrobyt Polaków i stan Polski

Negatywne afirmacje i obrazowania religijne oraz ich wpływ na dobrobyt Polaków

polska-serce-c59bwiata-454638f11eef496f6bb41986b70a9479140Czym są obrazowania, medytacje, afirmacje i modły? Czym są myśli i marzenia? Jaki jest wpływ świadomości osobistej jednostki na jej byt materialny i realizację osobistych planów? Jaki jest ten wpływ na społeczność lokalną, jej stan i realizację zamierzeń w najbliższym otoczeniu? Jak to wszystko razem przekłada się na dzieje narodu, byt naszej ojczyzny i los wszystkich Polaków w kraju i  na świecie? Wreszcie jak myśli, marzenia, wyobrażenia, obrazowania, intencje i  określonego rodzaju koncepty duchowe wyrażane duchowo, a także spisywane w postaci opracowań i dzieł będących jednak wciąż w sferze „Wymyśloności” materializują/ufizyczniają się następnie w naszym świecie materialnym/fizycznym, jako produkty, czyny, przedsięwzięcia, formy zorganizowanej aktywności społecznej i politycznej?

Na tę problematykę można spojrzeć  z dwóch końców, bo każdy Aspekt RzeczyIstności ma dwa Bieguny, Równik, Południki i Równoleżniki – tak jak nasza Matka Ziemia. Od strony Teorii Świadomości, czyli abstrakcyjnej, konceptualnej, lub od drugiej strony – materialnych widzianych fizycznie efektów działalności, rozpatrywanych na poszczególnych jednostkowych przykładach i przykładach mniejszych lub większych zbiorowości.

O co chodzi z tym drugim końcem – czyli efektami obserwowanymi w materialnym świecie?

Na przykład siłę naszej zbiorowej świadomości jako Środowiska/Plemienia Wolnych Ludzi/Wolnych Polaków mogliśmy zaobserwować trzykrotnie zupełnie wymiernie w roku 2015 w polityce.

Czytaj dalej