Nowa Świadomość: Negatywne afirmacje i obrazowania religijne oraz ich wpływ na dobrobyt Polaków i stan Polski

Negatywne afirmacje i obrazowania religijne oraz ich wpływ na dobrobyt Polaków

polska-serce-c59bwiata-454638f11eef496f6bb41986b70a9479140Czym są obrazowania, medytacje, afirmacje i modły? Czym są myśli i marzenia? Jaki jest wpływ świadomości osobistej jednostki na jej byt materialny i realizację osobistych planów? Jaki jest ten wpływ na społeczność lokalną, jej stan i realizację zamierzeń w najbliższym otoczeniu? Jak to wszystko razem przekłada się na dzieje narodu, byt naszej ojczyzny i los wszystkich Polaków w kraju i  na świecie? Wreszcie jak myśli, marzenia, wyobrażenia, obrazowania, intencje i  określonego rodzaju koncepty duchowe wyrażane duchowo, a także spisywane w postaci opracowań i dzieł będących jednak wciąż w sferze „Wymyśloności” materializują/ufizyczniają się następnie w naszym świecie materialnym/fizycznym, jako produkty, czyny, przedsięwzięcia, formy zorganizowanej aktywności społecznej i politycznej?

Na tę problematykę można spojrzeć  z dwóch końców, bo każdy Aspekt RzeczyIstności ma dwa Bieguny, Równik, Południki i Równoleżniki – tak jak nasza Matka Ziemia. Od strony Teorii Świadomości, czyli abstrakcyjnej, konceptualnej, lub od drugiej strony – materialnych widzianych fizycznie efektów działalności, rozpatrywanych na poszczególnych jednostkowych przykładach i przykładach mniejszych lub większych zbiorowości.

O co chodzi z tym drugim końcem – czyli efektami obserwowanymi w materialnym świecie?

Na przykład siłę naszej zbiorowej świadomości jako Środowiska/Plemienia Wolnych Ludzi/Wolnych Polaków mogliśmy zaobserwować trzykrotnie zupełnie wymiernie w roku 2015 w polityce.

 

Po raz pierwszy, kiedy w wyborach do Parlamentu Europejskiego w „zbiorową świadomość Polaków” „środowisko Wolnych Ludzi” „wrzuciło” „koncepcję ulokowania w Parlamencie UE  Korwina Mikke” (efekt: Korwin Mikke znalazł się w Parlamencie UE). 

Po raz drugi, gdy po stwierdzeniu putinofilskiej postawy i kompromitacji Korwina Mikke w UE, „środowisko Wolnych Ludzi” odmówiło mu poparcia w wyborach prezydenckich w Polsce i postanowiło poprzeć kandydaturę Pawła Kukiza na Prezydenta Polski (efekt: trzecie miejsce Kukiza w wyborach – 21% w I turze, o krok od wyprzedzenia pana prezydenta Bronisława Komorowskiego – 33%).

Wreszcie po  raz trzeci kiedy „wrzuciło” w „zbiorową świadomość Polaków” „ideę świadomą”, aby wprowadzić do parlamentu w Polsce w jesieni 2015 Antysystemowy Ruch – Ruch Kukiza (efekt – Kikiz’15 wszedł do Sejmu i jest trzecią siłą polityczną w parlamencie polskim, obecnie na poziomie 11-13% poparcia).

Miały też miejsce inne „świadomościowe akcje” w latach 2015, 2016, które moglibyśmy tutaj wymienić i ocenić po realnych efektach fizycznych/materialnych, po tym jak owe świadome akty woli Ruchu Wolnych Ludzi zrealizowały się/zmaterializowały się w przestrzeni fizycznej Polski i w polskim społeczeństwie.

By pozostać przy przykładach z dziedziny polityki warto prześledzić cykl realizacyjny „Idei Międzymorza”. Rozpoczyna się on od lat 70-tych XX wieku (Leszek Moczulski i KPN). Kontynuowany jest poprzez działania Lecha Kaczyńskiego, działania środowiska narodowego i środowiska PIS do roku 2010. Lecz idea zaczyna się realizować od chwili faktycznego ZOBRAZOWANIA TEJ IDEI, czyli od wsparcia tej idei przez Ruch Wolnych Ludzi „uruchomieniem” „zbiorowej świadomości Polaków” poprzez „świadome zobrazowanie” „idei Międzymorza” „obrazem” „Polska-Sercem Świata”. 

40 lat projekt ten ślimaczył się i nie miał szans powodzenia. Nawet za pierwszych rządów PIS i prezydentury Lecha Kaczyńskiego (2005-2007/2010) miał on formy raczej rachityczne i karykaturalne.

Jednak od momentu tego zbiorowego polskiego przełomu „myślowego” wywołanego „zobrazowaniem” i przekonaniem Polaków, że „Polska – Jest SERCEM Świata”, sprawy potoczyły się bardzo szybko. W Internecie „koncepcja świadoma” zaistniała po raz pierwszy na moim blogu 19 11 2010 w artykule „Polska-Rosja: Czy Polacy mogą wywołać wojnę chińsko-rosyjską, czyli krótkie dzieje Królestwa Jaksa nad Amurem”. Potem pojawiły się dwa artykuły jednocześnie, na moim blogu i w jeszcze jednym miejscu, w Zapiskach spod Lasu Grzegorza Talara (obecnie można czytać tutaj: http://www.mpolska24.pl/post/6016/polska-zadecyduje-o-losach-swiata), który występował wtedy jako Andrian jeszcze na łamach Nowego Ekranu. Idea ta została zobrazowana dokładnym obrazem fizycznym po raz pierwszy w roku 2011 w święto Niepodległości (czytaj:11.11.11. – Święto 11 Listopada – Czy Polska zadecyduje o losach świata?) i była powtarzana potem systematycznie.

czakram geopolityczny Ziemi
Czakram geopolityczny Ziemi  z artykułu: Wielka Droga Smoka a Linia Arkona-Piramida Cheopsa oraz o otrutym Adamie Mickiewiczu i Watykanie, czyli Zbiorowa Świadomość i Matka Ziemia z 2 marca 2013 roku

Pierwsze fakty w fizycznym wymiarze realizacji tej idei nastąpiły w latach 2014/2016 (Wojna na Ukrainie, przejęcie władzy przez PIS w Polsce i dalsze konsekwencje Szaleństwa Putina). Materializacja konceptu świadomościowego ze sfery Wymyśloności (fikcji) trwała 3-4 lata.  Są to jednak tematy na zupełnie inny artykuł.

Powyższy proces ukształtowania Materialnej Rzeczywistości Świata – bo przecież formowanie się Międzymorza jest procesem geopolitycznym i obejmuje wszelkie możliwe aspekty życia społecznego wszystkich Ludzi Na Świecie, a także społeczność całej Europy i Azji w płaszczyźnie osobistej, gospodarczej, losów zbiorowych i indywidualnych, perspektywy dziejów Cywilizacji Człowieka w ogóle(!), pokazuje siłę „myśli” „kształtującej świadomie” „byt fizyczny/materialny”.

To niebywałe, jak jednostki kształtują zbiorową świadomość, a następnie Przestrzeń Materialną Matki Ziemi. Uświadamia to – mam nadzieję wszystkim – Wolnym Ludziom i ludziom myślącym, potęgę Osobowej/Osobistej Świadomości Jednostki jaką jest Człowiek oraz potęgę realizacyjną Świadomości Nieskończonej, która wciela ową „myśl” „wymyśloność” „marzenie”, „ideę”, „koncept” kwantowo, fizycznie w całą RzeczyIstność, w każdym jej najdrobniejszym aspekcie, fakcie/zdarzeniu, punkcie, we wszystkie jej Poziomy, Plany i Struktury, w tym w strukturę „twardą” – Wszechświat, Układ Słoneczny, Ziemię Fizyczną.

Wszystkie powyższe przykłady pokazują siłę pozytywnej afirmacji i obrazowania oraz osobistej świadomości zastosowanej do ukierunkowania Świadomości Zbiorowej Polaków. Wiem, ze Świadomi Ludzie to wiedzą, ale wspomnę dla tych którzy po raz pierwszy czytają takie rozważania, lub są świeżymi adeptami w temacie nowego paradygmatu o prymacie Świadomości nad Materią, że realizują się wszelkie zamysły świadome i koncepty, które są zgodne z kierunkiem działania Świadomości Nieskończonej, czyli z jej tzw. Tendencją i Wielką Zmianą.

Gdybym przed wyborami do Sejmu w roku 2015 powiedział komuś, że realne są i że odbędą się sejmowe debaty nad postulatami Ruchu Wolnych Ludzi o zaprzestanie uboju rytualnego, wprowadzenie Praw Zwierząt jako Istot Świadomych i surowych kar za znęcanie się nad nimi, wprowadzenie do upraw i użycia marihuany, całkowity zakaz GMO w Polsce, to wyśmiano by mnie i znów jak już nie raz bywało , popukano by się z politowaniem w główkę. A co by było wtedy gdybym dodał, że Kobiety masowo wyjdą na ulice, przy kolejnej próbie podjętej przez Pasożytów aby je z Wolnych z Przyrodzonego Prawa Istot Świadomych uczynić bezwolnymi przedmiotami watykańskiej doktryny (tutaj)? Co by było gdybym oświadczył w 2015 roku, że Jerzy Zięba będzie przemawiał w Polskim Parlamencie w sprawie GMO jak i w kwestii niezrealizowanej demokracji i bezpośredniego sprawowania władzy przez Suwerena (tutaj), że w Sieci pojawi się jego apel do Jarosława Kaczyńskiego w sprawie marihuany (tutaj), że przedstawiciel Ruchu Wolnych ludzi wygłosi z trybuny sejmowej porywające przemówienie do polskiej młodzieży (tutaj)?!

Tymczasem stało się dużo więcej. Najwyższy przedstawiciel Chin w czasie wizyty w Polsce złożył propozycję założenia pod Łodzią Europejskiego Portu Przeładunkowego dla Jedwabnego Szlaku, USA i EU zgodziły się, że Polska i Kraje Bałtyckie muszą być objęte wojskową gwarancją bezpieczeństwa przez utworzenie na ich terytorium baz NATO i wyposażenie polskiej armii w najnowocześniejszą broń, jak to niegdyś miało miejsce w Niemczech, w czasie Zimnej Wojny. Zgoda, ich obecność w Polsce nie jest dobrodziejstwem, ale jest chwilową koniecznością dopóki sami nie staniemy na nogi na tyle, żeby się skutecznie bronić w razie wrogiego ataku. Gwarantuję, że stanie się to możliwe w ciągu najbliższych 10 lat! W 2016 roku zapadła w Wielkich Sieciach Handlowych, decyzja o wycofaniu z handlu w ciągu 3 lat jaj kur z hodowli klatkowej, pojawiły się w sprzedaży masowej jajka z etykietami: „wolne od paszy GMO”, ” sprawdzone medycznie na nieobecność antybiotyków”, „hodowla czysta ekologicznie”, „z wolnego wybiegu”. Kefiry i jogurty są opatrywane napisem „bez mleka w proszku”, a media masowe pełne są reklam witamin K2 mk7, A, B-complex, C, D, czy magnezu.  Tak, to wszystko siędzieje!

Śmiem twierdzić, że wbrew sianiu NEGATYWU z mainstreamu i od przepowiadaczy wojen, najazdu na Polskę oraz Upadku Polski, kwitnie ona i rośnie w siłę jak nigdy dotąd! Dlaczego?

Odpowiedź jest prosta: zainicjowana przez Wojtka Sergiela obronna Amarantowa Tarcza z ognistym Skrzystym Rarogiem skutecznie chroni Nasz Dom – Serce Świata – i Międzymorze przez wspólny mentalny wysiłek wszystkich uczestników tej codziennej południowej medytacji – afirmacji – obRAzowania. Chroni Polskę GŁÓWNIE wspólne pragnienie Wszystkich Polaków, aby tak właśnie było – by Polska była bezpieczna.

Rozwija Polskę wbrew sianiu Negatywu przez zdrajców Narodu i wrogie Polakom ataki propagandowe polskojęzycznych, obcych mediów, wspólne pragnienie Polaków, aby Polska rozwijała się i jeszcze szybciej rosła w siłę!  To nasza wspólna świadomość, odzyskane poczucie WOLNOŚCI I GODNOŚCI, odzyskane poczucie Wielkości Polskiej Kultury, odzyskanie tożsamości i świadomość Starożytnych Wenedzko-Sarmackich  Korzeni Polaków czynią tę widoczną, niezaprzeczalną Wielką Zmianę. Czyni ją rząd, czynią ją nasi przedstawiciele w Sejmie, lecz czynimy ją przede wszystkim mentalnie, świadomie MY SAMI, MY POLACY , MY KTÓRZY GENERUJEMY TEN POZYTYWNY TREND Z WŁASNYCH UMYSŁÓW I SERC NAJZUPEŁNIEJ ŚWIADOMIE.

 

Pozytywne afirmacje i obrazowania spotykają się z kontrą afirmacji i obrazowań negatywnych, które są sączone w ludzkie umysły ze strony Sił Ciemności. Siły Ciemności atakują czasami bardzo skutecznie a korzystają z Chaosu. W Baji Słowian obrazowana jest ta siła/moc planetarna/lokalna jako Pierwiastek Przeplątowy, Splot-Warkocz, Kosz/Kosa Przypadku.

Siły Ciemności przenikają łatwo w umysł jałowy, pozbawiony świadomości tożsamości, w umysł niewolniczy, działają poprzez umysły nieuświadomione, ubezwłasnowolnione, pozostające niejako w stanie „leniwym”, dryfu kwantowego – nie wykorzystujące możliwości wpływania świadomego na RzeczyIstność. Taki stan umysłu nazywamy „uśpieniem” bądź „nieświadomością Istoty Człowieczeństwa”, czyli Boskiej Mocy obecnej w każdej indywidualnej Istocie Ludzkiej.

Osobista Świadomość Człowieka w chwili narodzin jest świadomością Wolnej Istoty Przyrodzonej podległej jedynie Przyrodzonym prawom – Prawom Natury. Ten stan Wilhelm Reich w swoim dziele „Mordercy Chrystusa” nazywał Świadomością Chrystusową – to jest właśnie Chrystus Czysty – Reicha.

Na tej Czystej Wolnej Istocie dokonywany jest następnie zabieg PROGRAMOWANIA, który ma przystosować ją do fizycznego bytu na Matce Ziemi. Jest to akt naturalny-przyrodzony. Nie sposób wyobrazić sobie egzystencji Osoby w świecie Matki Ziemi, która byłaby nie przystosowana poprzez uczenie się do warunków jakie ona stwarza. Uczymy się, że pokrzywa parzy, a wilk może człowieka osaczyć stadem i zjeść, jeśli stado jest głodne. Uczymy się wielu rzeczy o świecie. Ta wiedza-Wieda, była przekazywana u Słowian, z ich Baji (Mitologii) przez wiedunów, wajdelotów, gajdów-gadaczy, wiedźmy, rzekaczki, matki, babki, przez całą społeczność, w sposób ciągły w procesie domowej, gospodarskiej nauki.  To było bardzo dobre i niezawodne, działało bezbłędnie dopóki w społecznościach ludzkich panowały warunki świata plemiennego, przyrodzonego. Jednak cywilizacja Człowieka wyrodziła się w System Pan-Niewolnik i Społeczność Przyrodzona została wyparta przez Społeczeństwo Hierarchiczne – Feudalne, to w jakim żyjemy do dzisiaj. Głównym narzędziem zniewolenia umysłów ludzkich, które zgwałcono by zaakceptowały ten wypaczony model społeczny są niestety religie. Religie czynią gwałt na wolnej duszy człowieka, ich oddziaływanie to pranie mózgu i inwazja psychologiczna, zastępująca moralność przyrodzoną , fałszywym wdrukiem czynionym przez Pasożytów na użytek pasożytniczego systemu Feudalnego Wyzysku Człowieka przez grupkę „Właścicieli Ziemi”. Tym Właścicielom Ziemi nikt nie nadał w istocie prawa władania nią – uzurpowali sobie władzę, własność i prawo kierowania Światem Wszystkich Istot Świadomych Matki!

 W jaki sposób można zgwałcić własną wolną duszę i własną świadomość, w jaki sposób można ubezwłasnowolnić osobistą świadomość, zablokować lokalne otoczenie, wpływać negatywnie na realizację pozytywnych scenariuszy czyniąc swoją świadomość poddaną temu co jest obrazowane i afirmowane przez Pasożytów?

Zacytuję fragment wypowiedzi z forum grupy otwartej Rozwój Duchowy – Duchowe Przebudzenie na FB, autorstwa Alfreda Michalaka, z 18 kwietnia 2017 roku (całość dostępna tutaj):

„Afirmacje są to pozytywne zdania, może to być pozytywna forma modlitwy, więc powtórzę jeszcze raz, są to pozytywne zdania powtarzane w dowolnej formie w celu wytworzenia właściwych nawyków funkcjonowania naszego umysłu, naszego ciała i naszej świadomości. Najskuteczniejsze są afirmacje pisane, ale również powtarzanie ich w myślach, czy też na głos, albo nawet śpiewanie ich, daje dobry efekt. Afirmacje powinny dotyczyć nas samych, zmieniać nasze wyobrażenia na temat siebie i świata. Afirmacje muszą być używane w czasie teraźniejszym tak jakby to, co afirmujesz, już miało miejsce w Twoim życiu.

Teraz proszę sobie wyobrazić zwykłą polską niedzielę, kiedy całymi rodzinami idą Polacy do kościoła i wypowiadają w czasie teraźniejszym afirmację, że bardzo zgrzeszyli myślą, słowem, zaniedbaniem, uczynkiem i wszystkim innym. Później jeszcze wypowiadają dalsze szkodliwe afirmację, że to tylko ich wina, ich wina i tylko ich wina, albo Panie nie jestem godzien abyś przyszedł do mnie i wiele jeszcze innych szkodliwych afirmacji w czasie tylko jednej niedzielnej mszy.

To są wyjątkowo negatywne i szkodliwe afirmacje, których normalny człowiek nie powinien wypowiadać, ponieważ gwałcimy tym naszą wolną bezgraniczną duszę, której miłość jest naturalnym pierwiastkiem.

Takie modlitwy tłumią wszelką miłość w naszym wnętrzu, po prostu zabijają tą miłość. Zamknięcie własnej wolnej duszy w klatce demonicznych wierzeń i modlitw jest wyjątkowo szkodliwych działaniem.

Proszę sobie wyobrazić wolnego ptaka, którego zamyka się w małej klatce. Co on musi czuć, kiedy widzi przestrzeń przed sobą, ale nie może użyć skrzydeł, ponieważ jest zamknięty w klatce. To samo odczuwa dusza ludzka, zamknięta w klatce durnych i demonicznych religii i kościołów. Człowiek który ciągle gwałci swoją duszę już nie doświadczy radości, pogody ducha lub wesołości, a o miłości to już może na zawsze zapomnieć, ponieważ to on sam zabija miłość we wnętrzu własnej duszy.”

 

Dodam do tego tylko tyle, że to działa nie tylko osobiście na czyniącego w ten sposób człowieka, ale na jego rodzinę, otoczenie, społeczność, wreszcie na całe społeczeństwo i naród. 

Tak jak w owym akcie negatywnej afirmacji i obrazowania poniżone zostaje poczucie własnej wartości i godności, utrwala się w nas samych negatywny obraz naszej osoby, tak buduje się negatywne widzenie otaczających nas osób i grup społecznych, całego „grzesznego”, przepojonego negatywnymi „pragnieniami” Narodu. Innych Polaków, widzimy tak jak siebie – jako grzeszne istoty czyhające, by w chwili nieuwagi , ukraść, cudzołożyć, zabijać, bluźnić!

Nasi Bracia stają się tym samym dla nas zagrożeniem zamiast być pozytywnym uzupełnieniem i rozwinięciem o inne, odmienne, nieobecne w nas samych pierwiastki.

Tak jak pod pręgierzem negatywnych obrazowań i skojarzeń nasza miłość własnej osoby staje się karykaturą miłości własnej bądź jej zaprzeczeniem, tak nasze umiłowanie Przyrody i innych Osób, innych Istot Świadomych przeradza się w skarlałą karykaturę umiłowania lub w jego zaprzeczenie – w nienawiść i zawiść. Mechanizm Klatki Krzywego Lustra stworzono bowiem po to aby  zdeformować nasze intencje, aby naszą mocą, odebraną nam przez Kose/Krzywe Dogmaty, nakarmić Pasożytów: miłość, radość, zabawa, praca, wolność – wszystko, każde pojęcie, każde działanie zamienia się w Krzywym Lustrze w okaleczoną, pokrojoną Prętami Klatki zdeformowaną karykaturę Prawdziwej Wolności, Radości, Miłości, Pracy i Zabawy. 

Czy nasze dzieci i wnuki, czy MY SAMI możemy być naprawdę bezpieczni, kiedy odwołujemy się o Obronę do OBCEGO EGREGORA i jego przedstawicieli w Polsce? Czynimy to każdej niedzieli w betonowych katakumbach obcych Przyrodzie i Słowiańskiemu Duchowi Przyrodzonemu, zamiast sami zatroszczyć się o to bezpieczeństwo, choćby tylko mentalnie, mając świadomość że Bóg Jest w Każdym z Nas, Każdy z Nas jest  Bogiem Stwórcą, który może odmienić świat i uczynić Polskę Bezpieczną, choćby świadomym generowaniem ochronnej Amarantowej Tarczy Skrzystego Raroga, albo mocniej, angażując się w samoobronę, w zmianę polskiego Sejmu przez akt wyborczy, w zmianę mentalności nieświadomych Polaków, którymi manipulują Ciemne Siły przez swoją własną publiczną działalność i aktywność, poprzez budowanie naokoło siebie pozytywnych faktów i pozytywnie działającej społeczności!

Świadomość nad Materią, świadomość słowiańskich starożytnych Korzeni Polaków i poczucie dumy płynące z tradycji Wielkiej Lechii to w istocie fundament Wolnej Polski. Kto tego nie czuje ten pozostaje nadal mentalnym niewolnikiem, zakładnikiem wrogów Polski. Ten stan wewnętrznej Niewoli narzucony Polakom przez ich ciemiężycieli, prawdziwych Morderców Chrystusa, jest możliwy do przezwyciężenia. Każdy z nas ma w sobie dosyć Boskiej Mocy, żeby stać się prawdziwie Wolnym Człowiekiem.      

 

Podziel się!