Nowa Świadomość: Negatywne afirmacje i obrazowania religijne oraz ich wpływ na dobrobyt Polaków i stan Polski

Negatywne afirmacje i obrazowania religijne oraz ich wpływ na dobrobyt Polaków

polska-serce-c59bwiata-454638f11eef496f6bb41986b70a9479140Czym są obrazowania, medytacje, afirmacje i modły? Czym są myśli i marzenia? Jaki jest wpływ świadomości osobistej jednostki na jej byt materialny i realizację osobistych planów? Jaki jest ten wpływ na społeczność lokalną, jej stan i realizację zamierzeń w najbliższym otoczeniu? Jak to wszystko razem przekłada się na dzieje narodu, byt naszej ojczyzny i los wszystkich Polaków w kraju i  na świecie? Wreszcie jak myśli, marzenia, wyobrażenia, obrazowania, intencje i  określonego rodzaju koncepty duchowe wyrażane duchowo, a także spisywane w postaci opracowań i dzieł będących jednak wciąż w sferze „Wymyśloności” materializują/ufizyczniają się następnie w naszym świecie materialnym/fizycznym, jako produkty, czyny, przedsięwzięcia, formy zorganizowanej aktywności społecznej i politycznej?

Na tę problematykę można spojrzeć  z dwóch końców, bo każdy Aspekt RzeczyIstności ma dwa Bieguny, Równik, Południki i Równoleżniki – tak jak nasza Matka Ziemia. Od strony Teorii Świadomości, czyli abstrakcyjnej, konceptualnej, lub od drugiej strony – materialnych widzianych fizycznie efektów działalności, rozpatrywanych na poszczególnych jednostkowych przykładach i przykładach mniejszych lub większych zbiorowości.

O co chodzi z tym drugim końcem – czyli efektami obserwowanymi w materialnym świecie?

Na przykład siłę naszej zbiorowej świadomości jako Środowiska/Plemienia Wolnych Ludzi/Wolnych Polaków mogliśmy zaobserwować trzykrotnie zupełnie wymiernie w roku 2015 w polityce.

Czytaj dalej