Trzeci List do Bogatyni i wszystkich

Trzeci List do Bogatyni i wszystkich

 

 

Witam Bogatynio

 

Nie jestem doradcą duchowym, ani nie prowadzę żadnych tego rodzaju warsztatów. Docieram do Wiedy/Viedy i mówię co mam do powiedzenia, to wszystko. Mam zbyt mało osobistego czasu, żeby komukolwiek doradzać, czy też interpretować co kto otrzymuje z Góry.

Każdy z nas Ludzi podąża swoją osobistą ścieżką i doprawdy tak jesteśmy skomplikowani, bogaci w Świadomość Indywidualną Osobistą, pełną doświadczeń osobistych i zdarzeń niepowtarzalnych, że doradztwo wszelkie może, moim zdaniem, dotyczyć tylko naprawdę grubych aspektów postrzegania i interpretowania różnych faktów, czy zdarzeń i doświadczeń.

 

 

 

 

Wiara Przyrodzona Słowiańska to doświadczanie i kontaktowanie się bezpośrednie Osób/Istot Świadomych ze Świadomością Nieskończoną. Nie istnieją więc żadni skuteczni doradcy, mistrzowie czy nauczyciele – wszyscy dzielimy się Wiedą/Viedą na swoich poziomach, dostępnych nam osobiście i przekazując ją przekazujemy zawsze w tym kontekście, i z tym zaznaczeniem, że to jest nasze doświadczenie osobiste i nasza Wieda/Vieda – niekoniecznie pożyteczna, potrzebna, czy do wykorzystania przez innych, którzy znajdują się w swoim Osobistym Doświadczeniu na różnych szczeblach własnych osobistych ścieżek duchowych.

Światło Świata to Nieskończona Świadomość, a więc jest obecna we wszystkim i w każdym człowieku. Każdy z nas, Ludzi, jest Wybrany do Misji jaką pełni na Ziemi. Naszym zadaniem jest przejść tę misję/życie na Ziemi, zbierając wiedzę o materialnym świecie, dla Najwyższej Świadomości. Naszym zadaniem, na równi ze zbieraniem doświadczeń materialnych, jest podnosić poziom Świadomości Matki Ziemi i wnosić do tej Świadomości Zbiorczej Wszystkich Istot Materialno-Duchowych Planety Ziemia, Wiedę/Wiedzę/Viedę, która pozwoli na jak najwyższy Rozwój Duchowy Matki Ziemi i uczyni Życie Wszystkich Wytworzonych w Jej Łonie Istot Świadomych, a tym samym i Jej Samej, Życiem Układnym, -Harmonijnym. Życie Układne z Matką Ziemią jej Istot Świadomych, to Życie w Prawie Przyrodzonym Matki Ziemi i Wszego Świata – Świadomości Nieskończonej. Taka jest też i Pani misja, a także misje ludzi i innych Istot Świadomych, które niekoniecznie zdają sobie z tego sprawę.

Jak już chyba Pani pisałem każdy z nas Ludzi ma możliwość utrzymywania bezpośredniego kontaktu ze Słowiańskimi Bogami. Wiele osób uduchowionych ma wiele różnych wizji i przekazów mniej lub bardziej obrazowych czy bezpośrednich. Nie mnie ani nikomu to oceniać – czy to są kontakty Czyste i z jakich Poziomów RzeczyIstności pochodzą, i od Istot jakich Poziomów, czy z jakich płyną one Intencji.

Mogę Pani napisać co ja robię, kiedy nie jestem pewien co i skąd przychodzi i co znaczy, żeby mieć pewność, że otrzymywane przekazy i kontakt jest Czysty, czyli pochodzi od Bogów/Sił Przyrodzonych, od Najwyższego – Świadomości Nieskończonej, od Światła Świata. Jak odróżnić, czy nie jest to Akt Złej Woli jakichś Nadistot, lub zewnętrzny atak z Intencji Złych Ludzi. Skuteczność Obrony przed atakami, moim zdaniem, zależy od stopnia naszego osobistego rozwoju. Im ktoś jest wyżej i jest Widoczny dla Wielu Osób oraz Istot Świadomych tym bardziej jest narażony na różne wrogie rodzaje kontaktów, które pochłaniają jego energię i rozpraszają jego działania niewygodne dla różnych Sił i Grup.

W Pani pierwszym liście, a także w następnych, są sformułowania świadczące o tym, iż porozumiewa się Pani ze Światłem Świata poprzez chrześcijańskie Egregory, a nie bezpośrednio. Dla mnie to jest lekko niepokojący sygnał, gdyż świadczy o mocnym Pani przywiązaniu do wdruków, otrzymanych przez całe dotychczasowe życie, z kościoła. Ja takich wdruków nie posiadam i mój kontakt ze Świadomością Nieskończoną jest kontaktem bezpośrednim. Moja Świadomość działa w Czystym Polu – bez pośrednictwa. Moje doświadczenia mogą się więc okazać dla Pani nieprzydatne. Mogą też okazać się rozbijające Pani obecny Poziom Integracji Świadomości.

Mogę oczywiście wyjaśnić wiele z tego co otrzymuje Pani w kontakcie i przekazie, ale na ile to będzie trafne w Pani przypadku, to już tylko Pani będzie mogła ocenić, sama sobie dla siebie samej.  Proszę też mieć świadomość, że wyjaśnianie poszczególnych obrazów bez uporządkowania Pani Wiedy/Wiedzy/Viedy Osobistej w dalszym ciągu będzie stanowić tylko objaśnienie cząstkowe i szczątkowe, które wkomponuje się w Pani Ścieżkę na tyle tylko, na ile jest to w ogóle możliwe, przy Pani stopniu wniknięcia w Wiedę/Viedę w ogóle.

Dam jeden przykład z Pani listu do mnie. Napisała Pani dokładnie „Namaszczają Ciebie na Królową Nieba i Ziemi” – „co to jest, nie rozumiem”.

Każda Kobieta jest Królową Nieba i Ziemi – taka jest moja Wieda.

Jeśli więc Panią namaszczają  – czyli moszczą w pani Moc bycia Królową Nieba i Ziemi, a pani pisze, że nie wie co się dzieje i co to jest, to dla mnie oznacza proces, który się toczy oraz znaczy dla mnie, że nie jest Pani jeszcze gotowa, by Być Królową Nieba i Ziemi.

Oczywiście to wszystko pod warunkiem, że kontakt jaki Pani posiada jest kontaktem Czystym ze Świadomością Nieskończoną, a nie jakimś włamaniem do umysłu, czy niechcianą Umową, czyli umową zawartą bez Pani zgody. Na przykład może to być chrześcijański/katolicki wdruk, który deformuje wszelkie przekazy i kontakty, jeśli wciąż posiadamy w sobie zaimplantowany przez tę religię strach i podświadomość grzechu w ogóle, a grzechu pierworodnego szczególnie. Taki wdruk zmusza też człowieka do posługiwania się Egregorem – np Jezusa, Matki Boskiej, Aniołów itp.

NIECHCIANE UMOWY należy zerwać, by oczyścić się z Umów Przeszłości i od Wpływu Wrogich Istot Świadomych – np. żyjących wokół grup ludzi, którzy nam niekoniecznie dobrze życzą i działają w złych intencjach wobec Nas. Od skuteczności procedury Zerwania niechcianych Umów zależeć może Pani Pewność, iż Kontaktuje się z Panią Naprawdę Nieskończona Świadomość.

Jedna wskazówka może być tutaj nieoceniona – Kontakt z Najwyższą Świadomością nigdy nie wzbudza żadnego poczucia lęku i niepewności. Proszę o tym zawsze pamiętać. Czy nasz dalszy kontakt i rozmowa ze mną ma dla Pani, w świetle tego co napisałem, jakikolwiek sens pozostawiam Pani ocenie i wyborowi.

Pozdrawiam Panią Bardzo Serdecznie, życząc jak zawsze Zdrowia, Dobrobytu i Szczęścia

 

CB      

Podziel się!