Wiara Przyrodzona (na wordpress.com): Miron – Twórcy run wędyjskich

Twórcy run wędyjskich

Runy

Przodkowie Polaków byli w stanie przeprowadzić bezprecedensową reformę starożytnego pisma. To, że pismo winczańskie było pierwszym w historii cywilizacji ludzkiej jest już powszechnie rozchodzącą się dobrą nowiną. Jednak pomysłowość słowiańskich przodków nie ograniczyła się do wynalezienia pierwszego alfabetu ludzkości. Do rycia liter na twardych podłożach opracowali runy – pismo prostsze, ale w pełni odpowiadające bogactwu języków słowiańskich.

„Polskie runy przemówiły” – to tytuł pracy Winicjusza Kossakowskiego, który wbrew dogmatykom oficjalnej humanistyki polskiej uruchomił swoim logicznym mózgiem lawinę odkrywającą tajemnice rodzimej kultury.

Kossakowski wyjaśnia mechanizm stworzenia run przez naszych przodków (jego zdaniem Wenedów/Wędów), dzięki obserwacji pracy organów ludzkich (języka czy ust) podczas wypowiadania poszczególnych dźwięków. Np. genezę formy zapisania głoski „A” tak tłumaczy: „Wymawiając ją, wczuwam się w którym miejscu czuję dźwięk – w tym przypadku na podniebieniu. Rysuję otwarte usta dwoma kreskami. Trzecią kreską zaznaczam miejsce, w którym czuję wibrację. Następny krok to szukanie w alfabetach, poczynając od łacińskiego, podobieństwa do mojej runy. Znajduję identyczny znak na figurkach z Prilwitz, podobne lecz już zniekształcone w etruskim, starogreckim, fenickim i łacińskim.”

Kossakowski objaśnia takie „fizjologiczne” źródło kształtu każdej runy. W końcu odszyfrowuje konkretne, nieliczne zabytki. Ich zbiór jest przypadkowy, częściowo podważany, ale daje silne i spójne argumenty autorowi.

Czytaj dalej

Świątynia Światła Świata – Hora Matky Boží vel Lysá Hora oraz Lysá Hora Śląska Cieszyńskiego – Gigulec

Hora Matky Boží vel  Lysá Hora

Hora Matky Boží (Góra Matki Bożej, dawniej Lysá hora) – góra o wysokości 760 m n.p.m. wznosząca się 1,5km od Kralik w Czechach (nieopodal przejścia granicznego Boboszów) i będąca częścią Wyżyny Hanuszowickiej. Formalnie znajduje się na terenie wsi Dolní Hedeč.

Czytaj dalej

Как могут выглядеть Оседле: 2. Больница и поликлиника внутри – Краков, Польша; 3. Тема Манхаттан – Когда мы в Польше

Как могут выглядеть Оседле: 2. Больница и поликлиника внутри – Краков, Польша

polsza

 

Czytaj dalej

Racjonalista.pl: Krzysztof Sykta – Dwanaście prac Heraklesa; Odcięta Noga Gwiezdnego Tura/Byka; część 9.3

Dwanaście prac Heraklesa; Odcięta Noga Gwiezdnego Tura/Byka; część 9.3

Herakles zabija Hydrę Lernejską

Czy pamiętacie, że zabił on przy pomocy Atlasa także brata Hydry strzegącego Rajskiego Ogrodu Hesperyd, czyli inaczej Smoka-Żmija-Drakona Ladona (Ładona!)? Czy pamiętacie, iż Hesperydy są siostrami Hyad i Plejad, córkami ATLASA? Czy wiecie kto był matką Hydry i Ladona? – Echidna, czyli Kąptorga Scytyjska, pramatka Ludu Królewskich Skołotów, z którą Herakles rzekomo spłodził trzech synów protoplastów tego ludu, a z którymi to Skołotami, jak podają starożytne kroniki: „jeden się tylko lud mógł mierzyć jeśli chodzi o starożytność – Egipcjanie”. Czego strzegły Hesperydy? Drzewa Bogów, Złotej Jabłoni, na której rosły Złote Jabłka. Czy pamiętacie kto podsunął Jabłko/Owoc Wiedzy Dobrego i Złego, Ewie w Raju? Hyady były piastunkami boga Dionizosa (Nimfy z góry Nysa) i Zeusa oraz nimfami rozsiewającymi wilgoć na ziemi. Razem ze swymi siostrami, Plejadami, zostały przemienione w gwiazdy z żalu, po śmierci ich brata Hyasa, ukąszonego przez Węża. Gdzie zatem leżał ów mityczny grecki Raj z Jabłoniami o Złotych Jabłkach, przerobiony przez chrześcijaństwo na Raj z Drzewem Wiedzy? Czyżby tam, gdzie go umieścili naukowcy ze względu na postać Altasa, czyli na Saharze pod Górą Atlas, gdzie jabłonie nie owocują? Przecież to totalna bzdura! A może raczej gdzieś w pobliżu siedziby Hyad, gdzieś tam gdzie Hyady z Góry Nysa rozsiewają po świecie wilgoć? Apollodorus twierdzi, że ogród ten leżał na dalekiej północy, w krainie Hiperborejczyków.

W micie podano, że Herakles musiał udać się na krańce świata, najdalej na zachód, jak to było możliwe. Naukowcy zinterpretowali to dosłownie i wymyślili, że pewnie chodzi o górę Atlas. Tymczasem „dotrzeć najdalej na zachód-zapad” to znaczy dotrzeć do Krainy Umorzenia, Krainy Zmarłych – Morii – Moraw – do Bramy Morawskiej, do Krainy Grobów Królewskich – Do Grodu Czary i Głębi, do Grodu Korony! Tak, Grodu Czary Skołotów i Korony Borealis – Tam gdzie leży ziemski Atlas – na Wawelu – i gdzie znajdujemy dziś Odciętą Nogę Gwiezdnego Byka/Tura, czyli ziemskie odwzorowanie Plejad.

Chcę tutaj zacytować ważny dla nas w kontekście daty powstania podań o Dzikich Łowach i Bitwach Niebieskich (Polowaniu na odRAdzające się Światło Świata i o Bogach Zodiaku) oraz naszego cyklu „O Odciętej Nodze Gwiezdnego Byka/Tura” fragmencik ze strony 3 pracy Krzysztofa Sykty opublikowanej na Racjonalista.pl

Taki układ gwiazdozbiorów, związany ponadto ściśle z szamańską wizją niebios, wskazywać może na powstanie symboliki astralnej w Epoce Bliźniąt, w czasach poprzedzających nastanie wielkich cywilizacji Egiptu i Sumeru. Cztery wyróżnione znaki tworzące krzyż półludzi pomiędzy zwierzętami odpowiadałyby porom przesileń i równonocy.”

Epoka Bliźniąt to okres od roku 6037,5 – 4025 p.n.e.. Czas poprzedzający Epokę Byka (4025 – 2012,5 p.n.e.), a następujący po Epoce Raka/Kraba (8050 p.n.e. – 6037,5 p.n.e.)

Czytaj dalej

Walery Sławek ( 1879 – 1939) i Franciszek Mączyński (1874 – 1947) – Strażnicy Wiary Słowian (Kopiec Mogiła Mogił na Sowińcu)

W Wikipedii w języku polskim nie znajdziemy rzecz jasna najważniejszej budowli zaprojektowanej przez Franciszka Mączyńskiego. W angielskiej wersji tego tekstu, który jest kalką tekstu polskiego jednak ta informacja się znajduje! Dlaczego tak jest? O co tu chodzi?

Ano dlatego kochani moi Polaczkowie, że to nie jest do waszej wiadomości podane, tylko dla świata po angielsku, dla obcych, żeby oni wiedzieli. Wy Polacy nie musicie. Tak działa katolicka cenzura w Wikipedii. Budowlą tą był Kopiec na Wzgórzu Sowiego – Sowińcu, czyli Kopiec Niepodległości zwany Mogiłą Mogił, któremu nadano imię Józefa Piłsudskiego, w związku ze śmiercią Naczelnika w roku 1935.  Że ten kopiec wpisuje się w system Krakowskich Świętych Wzgórz i Kopców nie muszę nikogo już chyba przekonywać, pisaliśmy o tym wielokrotnie (na końcu artykułu znajdziecie linki do tych materiałów). Pomysłodawcami jego usypania byli bliscy współpracownicy Józefa Piłsudskiego z PPS, a głównym animatorem był Walery Sławek, zaś projektantem Franciszek Mączyński. Projekt przeprowadzono przez Związek Legionistów Polskich , który „wrzucił pomysł” w pole publiczne.

Czytaj dalej

Profesor Andrzej Brodziak – Jesteś Nieśmiertelny

 

 

J E S T E Ś  N I E Ś M I E R T E L N Y
 
Jeśli nie wierzysz to posłuchaj konkluzji fizyków, biologów i lekarzy o wnioskach płynących z Zasady Antropicznej.
Prof. dr hab. n.med. Andrzej Brodziak
Tekst sformułowano w stylistycznej formie wykładu, a ściślej scenariusza audycji nagranej na taśmę magnetofonową. Uczyniłem tak, aby móc przekazywać bardzo dotykające uwagi, formułowane czasami w formie gramatycznej drugiej osobie. Przygotowawcze prace edytorskie prowadziła V Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych Śląskiej Akademii Medycznej, Bytom, ul. Żeromskiego 7.
 ♦
SPIS TREŚCI
 ♦
* Wstęp 3
1.Pierwszy człon wnioskowania, czyli o tym:CZYM JEST ORGANIZM ŻYWY
2.Drugi człon wnioskowania, czyli o PSYCHICE I FENOMENIE ŚWIADOMOŚCI
3.Trzeci człon wnioskowania, czyli o POZORNEJ ŚMIERCI
4.Czwarty człon wnioskowania, czyli o CZASOPRZESTRZENI I JEJ OBIEKTACH oraz EWOLUCJI WSZECHŚWIATA, a także o SKOŃCZONOŚCI NASZEGO CZASU
5.Piąty człon wnioskowania, czyli o DUCHU CZŁOWIEKA I NADRZĘDNYM TWORZE MYŚLĄCYM
 ♦
O tym czy pojęcie układu pamiętającego ma związek z pojęciem czasoprzestrzeni i nieśmiertelności
O sensowności sformułowania konceptu ducha pewnego obiektu
Formy obecności teoretycznych zasobów wiedzy na powierzchni kuli czasoprzestrzeni, czyli w czole ekspansji Wszechświata
Odległy cel przyrostu poznania i akumulacji wiedzy
O względnym istnieniu przyszłości
Konkluzje o naszej n i e ś m i e r t e l n o ś c i  i naturalnych źródłach etyki
 ♦
** Piśmiennictwo
*** Dodatek 1. Fragmenty opowiadania s.f. C.C.Mac App’a pt. „Zapomnij o ziemi”.
**** Dodatek 2. Dialogi o pozornej śmierci, sensie indywidualnego życia i indywidualnej świadomości, czyli o fuzji dwóch źródeł przekonań.
 
Już sam tytuł i spis treści zachęca do wnikliwego przestudiowania tej książki. Wstęp, jaki cytujemy poniżej,  jest nie mniej intrygujący. Ale rozdział 5 „O Duchu Człowieka i Nadrzędnym Tworze Myślącym” to naprawdę coś ciekawego.
 ♦
Tematyka tych rozważań bardzo poważnie zahacza o IV tom Mitologii Słowian – Księgę Wiedy. Niektóre pojęcia jak np. „kuli czasoprzestrzeni”, czyli „czoła ekspansji Wszechświata” to wprost identycvzny odpowiednik pojęcia z Wiary Przyrodzonej, które zwę Wymyślonością – Matatematyką lub „czołową falą RzeczyIsntości. „Świadomość jako Twór Nadrzędny”, „pętle czasowe’ , „transfery fragmentów przyszłości ku momentom teraźniejszości, chwili obecnej” to także sformułowania niemalże identyczne, jak te wynikające z filozoficznej (wijozowicznej) koncepcji Wiary Przyrodzonej Słowian. 
Ten tekst jest bardzo trudny, dysponuję tutaj tylko fragmentami  więc polecam go wyłącznie zainteresowanym głęboko tematyką Dowodu na Nieśmiertelność Duszy/Ducha.  W celu upewnienia siebie w swoim Pojmowaniu Własnej Nieśmiertelności polecam przeczytać całość i to zgodnie z instrukcją Autora.
Ja osobiście jestem całkowicie pewien Nieśmiertelności Świadomości Człowieka tj. pojedynczej osoby.
 

Czytaj dalej

RudaWeb: Lechicki strumień w sieci historii starożytnej Polski

 

Kropla drąży skałę, albo Wielka Zmiana dociera coraz szerzej – tak krótko można podsumować treść dwóch artykułów z najnowszego, październikowego wydania miesięcznika historycznego „wSieci Historii”. Pismo to, związane z opcją PiS-wską, trudno było dotąd podejrzewać o zajęcie się zagadnieniami, które przedstawiło w dwóch artykułach z cyklu „Stulecie niepodległości”. Nie tylko bowiem zajmuje się dziejami Polski na wiele wieków przed Mieszkiem, ale podnosi wątpliwości, przypisywane dotąd „turbolechitom”.

Czytaj dalej

NTV: Rola umysłu w działaniu – wystąpienie Janusza Zagórskiego w Londynie

Rola umysłu w działaniu – wystąpienie Janusza Zagórskiego w Londynie

„Możliwości ludzkiego umysłu” pod tym tytułem odbyło się w dniach 16 – 17 września 2017 roku ciekawe seminarium w Londynie zorganizowane przez Izabelę Trędowicz, która planuje kolejne eventy w tym mieście. Pierwszy to uzdrawiająca energia drzew. Drugi to malarstwo wizyjne i uzdrawiająće. {Info: izabelatredowicz@gmail.com oraz 078 378 320 63). Tutaj zapis wystąpienia Janusza Zagórskiego pod tytułem: „Rola umysłu ludzkiego w działaniu”.

Czytaj dalej