Światło Świata – Medytacja 9 – Brama Bram (Modły z Królestwa SIS)

Światło Świata – Medytacja 9 – Brama Bram (Modły z Królestwa SIS)

Światło Świata jest symbolem bezosobowej boskości, Jest WszechIstnieniem, symbolem Najwyższej Natury i Świadomości, Twórcą Wszechświata, który jest niewidzialną siłą utrzymującą wszystko, co istnieje i przemieszcza się i żyje. Świątynia Światła Świata jest drogą Viedy i sposobem wyrażania naszego oddania tej sile, która jest symbolizowana przez Światło Świata, które możemy czcić, chwalić i uwielbiać we wcieleniach i w wizerunkach Przyrodzonych Istot Świadomych.

https://www.youtube.com/watch?v=BIRJMESl4U8

Podziel się!