OEC: Goran Pavlovic – Inanna and dove (Inanna i gołąb )

Inanna and dove

©by Goran Pavlovic © by Czesław Białczyński – tłumaczenie

A pottery cup, Syria, dated to 1800-1600 BC. The rounded body tapering to a flat base, with 26 bird heads. Christies auction

Ceramiczny kubek, Syria, datowany na 1800-1600 pne. Zaokrąglony korpus zwężający się do płaskiej podstawy, z 26 ptasimi głowami. Aukcja w Christies…

RudaWeb: Tajemnice megalitów dąbrowskich (Maciej Bogdanowicz)

Tajemnice megalitów dąbrowskich

Od słynnego angielskiego Stonehenge są ponad dwukrotnie rozleglejsze i o tysiąclecie starsze. Megalitowe kręgi ze Śląska to unikatowe założenie w rozpoznanych dotąd dziejach Europy. Wielka konstrukcja ze skał dolomitowych ma 100 metrów średnicy i pochodzi najprawdopodobniej sprzed 5,5 tys. lat.

Czytaj dalej

OEC: Goran Pavlovic – Burned house horizon (Widnokres Palonych Domostw*)

Burned house horizon (Widnokres Palonych Domostw*)

©autor Goran Pavlovic ©tłumaczenie i uwagi Czesław Białczyński

* W archeologii neolitycznej Europy Widnokres Palonych Domostw (Burned house horizon) to opis geograficznego zasięgu zjawiska przypuszczalnie celowo spalanych osad. Była to szeroko rozpowszechniona i długotrwała tradycja na terenach dzisiejszej Europy Południowo-Wschodniej i Europy Wschodniej, trwająca od 6500 p.n.e. (początek neolitu w tym regionie) do 2000 p.n.e. (koniec chalkolitu i początek epoki brązu). Godnym uwagi przedstawicielem tej tradycji jest kultura Cucuteni-Trypillian, która była bezgranicznie oddana tradycji palenia domów zarówno w całym zasiegu geograficznym, jak i horyzoncie czasowym. W badaniach nad neolityczną i eneolityczną Europą wciąż trwa dyskusja, czy większość spalonych domów została celowo podpalona, ​​czy nie.CB

Czytaj dalej

Międzynarodowa konferencja naukowa i wystawa malarstwa – Słowiański Duch we współczesnym świecie

Słowiański Duch we współczesnym świecie

Wystawa malarstwa
19-25 czerwca 2021 r., godz. 10:00-16:00
Aula Główna oraz korytarze skrzydła „C”
Konferencja naukowa
24-25 czerwca 2021 r., rozpoczęcie godz. 10:00
Miejsce konferencji
Aula Główna oraz online
Organizatorzy
Gdańska Szkoła Wyższa
Grupa Artystyczna Otwarte Mosty (Open Bridges) z Warszawy
Gdański Oddział Polskiego Komitetu Słowiańskiego
Stowarzyszenie Praw Człowieka z siedzibą w Gdańsku

Czytaj dalej

Prasłowianie.pl: Kultura Amfor Kulistych (mapa interaktywna i artykuł)

Kultura Amfor Kulistych (mapa interaktywna i artykuł)

Kultura Amfor Kulistych i Pra-Polska

Gdy Kultura Pucharów Lejkowatych (KPL) rozszerzała swój zasięg zajmując środkową Europę, w jej centrum, na Kujawach około 3700 r. p.n.e. zaczyna tworzyć się nowa Kultura Amfor Kulistych (KAK). Gliniane garnki (od których kształtu przyjęło się nazywać tworzącą się kulturę) stały się głównym wyznacznikiem jej zasięgu. KAK rozwijała się i poszerzała swój obszar w trzech etapach tworząc tzw. Grupę Centralną (Polską), Grupę Zachodnią i Grupę Wschodnią.

Czytaj dalej

OEC: Goran Pavlovic – Tyrs

OEC: Goran Pavlovic – Tyrs

autor Goran Pavlovic ©© tłumaczenie Czesław Białćzyński

Thyrsus

Stunning Roman relief showing a Maenad holding a thyrsus a magic wand of Dionysus (Bacchus), 120-140 AD (Prado Museum, Madrid)…Thread about thyrsus and why was it made out of fennel…

Tyrs

Oszałamiająca rzymska płaskorzeźba przedstawiająca menadę trzymającą tyrs – magiczną różdżkę Dionizosa (Bachusa), 120-140 n.e. (Muzeum Prado, Madryt) … Wątek o tyrsie i dlaczego został zrobiony z kopru włoskiego …

Czytaj dalej