RudaWeb: Tajemnice megalitów dąbrowskich (Maciej Bogdanowicz)

Tajemnice megalitów dąbrowskich

Od słynnego angielskiego Stonehenge są ponad dwukrotnie rozleglejsze i o tysiąclecie starsze. Megalitowe kręgi ze Śląska to unikatowe założenie w rozpoznanych dotąd dziejach Europy. Wielka konstrukcja ze skał dolomitowych ma 100 metrów średnicy i pochodzi najprawdopodobniej sprzed 5,5 tys. lat.

Czytaj dalej

OEC: Goran Pavlovic – Burned house horizon (Widnokres Palonych Domostw*)

Burned house horizon (Widnokres Palonych Domostw*)

©autor Goran Pavlovic ©tłumaczenie i uwagi Czesław Białczyński

* W archeologii neolitycznej Europy Widnokres Palonych Domostw (Burned house horizon) to opis geograficznego zasięgu zjawiska przypuszczalnie celowo spalanych osad. Była to szeroko rozpowszechniona i długotrwała tradycja na terenach dzisiejszej Europy Południowo-Wschodniej i Europy Wschodniej, trwająca od 6500 p.n.e. (początek neolitu w tym regionie) do 2000 p.n.e. (koniec chalkolitu i początek epoki brązu). Godnym uwagi przedstawicielem tej tradycji jest kultura Cucuteni-Trypillian, która była bezgranicznie oddana tradycji palenia domów zarówno w całym zasiegu geograficznym, jak i horyzoncie czasowym. W badaniach nad neolityczną i eneolityczną Europą wciąż trwa dyskusja, czy większość spalonych domów została celowo podpalona, ​​czy nie.CB

Czytaj dalej

Międzynarodowa konferencja naukowa i wystawa malarstwa – Słowiański Duch we współczesnym świecie

Słowiański Duch we współczesnym świecie

Wystawa malarstwa
19-25 czerwca 2021 r., godz. 10:00-16:00
Aula Główna oraz korytarze skrzydła „C”
Konferencja naukowa
24-25 czerwca 2021 r., rozpoczęcie godz. 10:00
Miejsce konferencji
Aula Główna oraz online
Organizatorzy
Gdańska Szkoła Wyższa
Grupa Artystyczna Otwarte Mosty (Open Bridges) z Warszawy
Gdański Oddział Polskiego Komitetu Słowiańskiego
Stowarzyszenie Praw Człowieka z siedzibą w Gdańsku

Czytaj dalej

Prasłowianie.pl: Kultura Amfor Kulistych (mapa interaktywna i artykuł)

Kultura Amfor Kulistych (mapa interaktywna i artykuł)

Kultura Amfor Kulistych i Pra-Polska

Gdy Kultura Pucharów Lejkowatych (KPL) rozszerzała swój zasięg zajmując środkową Europę, w jej centrum, na Kujawach około 3700 r. p.n.e. zaczyna tworzyć się nowa Kultura Amfor Kulistych (KAK). Gliniane garnki (od których kształtu przyjęło się nazywać tworzącą się kulturę) stały się głównym wyznacznikiem jej zasięgu. KAK rozwijała się i poszerzała swój obszar w trzech etapach tworząc tzw. Grupę Centralną (Polską), Grupę Zachodnią i Grupę Wschodnią.

Czytaj dalej

OEC: Goran Pavlovic – Tyrs

OEC: Goran Pavlovic – Tyrs

autor Goran Pavlovic ©© tłumaczenie Czesław Białćzyński

Thyrsus

Stunning Roman relief showing a Maenad holding a thyrsus a magic wand of Dionysus (Bacchus), 120-140 AD (Prado Museum, Madrid)…Thread about thyrsus and why was it made out of fennel…

Tyrs

Oszałamiająca rzymska płaskorzeźba przedstawiająca menadę trzymającą tyrs – magiczną różdżkę Dionizosa (Bachusa), 120-140 n.e. (Muzeum Prado, Madryt) … Wątek o tyrsie i dlaczego został zrobiony z kopru włoskiego …

Czytaj dalej

Kamień z Rosetty – Monument starożytnego macedońskiego pisma i języka.

Kamień z Rosetty – Monument starożytnego macedońskiego pisma i języka

nadesłał Stefas

Tutaj w pdf. Podstawowe cechy pisma • Zidentyfikowane znaki • Algorytm brzmienia dla dźwięku • Transliteracja i tłumaczenie całego tekstu na język macedoński • Nasze odczyty i dowody archeologiczne • Kilka zasad gramatycznych • Nazywanie bogów w różnych językach • Nazywanie różnych narodów i mieszkańców miast • Różne sposoby komunikacji z różnymi narodami • Analiza ostatnich trzech porządków w tekście demotycznym • Przykłady tekstów na temat artefaktów z Macedonii i Vinczy.

Czytaj dalej

NTV: Wierzenia Słowian i Indoariów – Rafał Jakubowski (Archiwum 08 09 2020)

Wierzenia Słowian i Indoariów – Rafał Jakubowski

Polecałem już gorąco i napisałem w superlatywach o książce Diany i Rafała Jakubowskich „Wierzenia Słowian i Indoariów – Rekonstrukcja utraconych tradycji” na blogu RudaWeb, czyli u Macieja Bogdanowicza. Pisałem tam, że ta analityczna praca spadła mi jak z nieba podczas pisania Księgi Tanów, przesłana przez autorów na mój adres domowy. Sięgałem do niej i służyła mi pomocą przy pisaniu Wielkich Tanów Jesieni, przy „Pogrzebie” Strzały  i Łuku, przy Tanach Jelenich, a teraz posłuży jeszcze raz przy opisie Małych Tanów związanych z przejściem ducha i duszy w Zaświaty oraz jego odnowieniem (czy też ściślej „od-nawieniem”). 

Polecam tę lekturę gorąco każdemu kto chce rozszerzyć swoje horyzonty wierzeniowe, rodzimowiercze, poza rekonstrukcjonizm sięgający X wieku oparty na kronikarskich zapiskach mnichów uchrześcijaniających Polskę i Ruś, czy też podbijających ogniem i mieczem Połabie i Łużyce (XII wiek). Ta książka nawiązuje do słowiańskiej tradycji starożytnej, czasów Wspólnoty Słowiano-Indo-Aryjskiej, a więc końca Epoki Łowców i początku Epoki Rolników (około 5000 lat p.n.e., a z pewnością 3500 p.n.e.). Ale to nie wszystko.

Czytaj dalej