Sumerian Samarra bowl with Swastika, Uruk Period, C. 4000 BC. (Sumeryjska misa ze swastyką, Samarra, okres Uruk, ok. 4000 p.n.e.)

Sumerian Samarra bowl with Swastika, Uruk Period, C. 4000 BC.

 

 

The design consists of a rim, a circle of eight fish, and four fish swimming towards the center being caught by four birds. As is typical of cultures from this region, the use of a base six numerical system can be seen in the lines surrounding the bowl, so that there are a total of 120 lines, or four quarters with 30 lines each. At the center is a swastika symbol.

The bowl was excavated at Samarra, Iraq around 1911-1914.

 

Projekt składa się z obręczy, kręgu ośmiu ryb i czterech ryb płynących w kierunku środka, łapanych przez cztery ptaki. Jak to jest typowe dla kultur z tego regionu, w liniach otaczających czaszę można zaobserwować użycie systemu liczbowego o podstawie sześć, tak że w sumie jest 120 linii, czyli cztery ćwiartki po 30 linii każda. W centrum znajduje się symbol swastyki. Miskę wykopano w Samarze w Iraku około 1911-1914.

Podziel się!