RudaWeb: Tajemnice megalitów dąbrowskich (Maciej Bogdanowicz)

Tajemnice megalitów dąbrowskich

Od słynnego angielskiego Stonehenge są ponad dwukrotnie rozleglejsze i o tysiąclecie starsze. Megalitowe kręgi ze Śląska to unikatowe założenie w rozpoznanych dotąd dziejach Europy. Wielka konstrukcja ze skał dolomitowych ma 100 metrów średnicy i pochodzi najprawdopodobniej sprzed 5,5 tys. lat.

Czytaj dalej

RudaWeb: Maciej Bogdanowicz – Kolejny ślad państwa przodków

Kolejny ślad państwa przodków

50-metrowych grobowców sprzed 5,5 tysiąca lat mogło być na tym cmentarzysku nawet kilkanaście. W wiosce Dębiany pod Jędrzejowem, położonym między Krakowem a Kielcami, archeolodzy odkryli nekropolię z okresu panowania na ziemiach polskich kultury pucharów lejkowatych.

Czytaj dalej

Odprowadzamy do Wyraju Strażniczkę Wiary Słowian profesor Marię Janion! Sława!!!; 2. Ewa Dreczko – Typologia form naczyń kultury pucharów lejkowatych z terenu Dolnego Śląska

Odprowadzamy do Wyraju Strażniczkę Wiary Słowian profesor Marię Janion!

Dzisiaj żegnamy i odprowadzamy w Wyraj profesor Marię Janion, jedną z najbardziej zasłużonych dla przywrócenia Polakom tożsamości słowiańskiej Strażniczek Słowiańskiej Wiary w dziejach! Sława!!!

Portret Marii Janion autorstwa Zbigniewa Kresowatego

Maria Janion (ur. 24 grudnia 1926 w Mońkach, zm. 23 sierpnia 2020 w Warszawie) – polska historyczka literatury, idei i wyobraźni oraz krytyczka literacka specjalizująca się w historii polskiego i europejskiego romantyzmu, profesor nauk humanistycznych, członkini Polskiej Akademii Nauk i Polskiej Akademii Umiejętności, doktor honoris causa Uniwersytetu Gdańskiego.

Wkrótce poświęcimy pani profesor odrębną notę pośród biografii Strażników Wiary Przyrodzonej Słowian.

Czytaj dalej

Dariusz Legut: ZWIASTUN – Sulimów Wczoraj, Dziś Jutro

Dariusz Legut: ZWIASTUN – Sulimów Wczoraj, Dziś Jutro

Ten kawałek ziemi ma swoja historię związaną ze Słowianami Starożytnymi, już od czasów Kultury Pucharów Lejkowatych (ponad 5000 lat temu), której artefakty znaleziono właśnie w Sulimowie, a później Lechitami-Lugiami (Lęgami), którzy tworzyli tutaj Związek Protopaństwowy i Polachami- Ślęgami, czyli z Lugiów, Z Lęgów pochodzącymi –  Polakami, Ślężanami.

Nazwę można i należy wywodzić z języka słowiańskiego, od miana rodzinnego Sulima, co ma znaczenie Imający Sól – Sul- ima, co było później nazwiskiem polskim oraz herbem Sulima, którym posługiwali się między innymi Zawisza Czarny ale i Sułkowscy (znów nawiązanie do Sołu – sołtys (przywódca sioła, być może dawniej kapłan Swarożyca), sołnca/słońca – Sou-arożyca, i soli – która jest wytworem morskiej wody i słońca -Swarożyca.

Być może jednak wydobywano tutaj w czasach prehistorycznych sól.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Sulima_(herb_szlachecki)

Tematem jest „skrawek ziemi” w spojrzeniu ” dziś, wczoraj i jutro”. Pod lupę biorę miejscowość Sulimów na Równinie Wrocławskiej. Film ma zaciekawić nie tylko mieszkańców tej miejscowości ale także osoby z nią niezwiązane. Podczas zbierania materiałów natrafiłem na wiele ciekawych wątków historycznych, które mogą pomóc obecnym mieszkańcom „Ziem Odzyskanych” zawiązać silniejszą więź z tym obszarem.

Czytaj dalej

Premiera i zapowiedź filmu „MEGALITY. Historia sprzed 5500 lat” na Wydziale Historycznym UAM

Premiera i zapowiedź filmu „MEGALITY. Historia sprzed 5500 lat” na Wydziale Historycznym UAM

13 grudnia w Krakowie w Klubie pod Gruszką mówiłem, że w najbliższym czasie będzie widać efekty wzmożonej pracy Polaków przeciw kłamliwej propagandzie antylechickiej i antypolskiej. Nie przypuszczałem wtedy, że już 25 grudnia 2018 będzie można zobaczyć film Megality w TVP. Jak widzicie nie tylko sam Krzysztof Paluszyński stał się Turbolechitą, ale i wielu naukowców, archeologów z Uniwersytetu Poznańskiego, współpracujących z nim przy filmie, podziela pogląd, że Kujawskie Megality poświadczają istnienie mocnej organizacji społeczno-politycznej, którą stworzyli Nasi Przodkowie na ziemiach dzisiejszej Polski pięć i pół tysiąca lat temu (Tak! To nie pomyłka 3500 lat p.n.e.).

Rok 2019 przyniesie tych wydarzeń znacznie więcej, ale nie będę uprzedzał faktów. Wszystko we właściwym momencie.

 

Czytaj dalej

RudaWeb: Twarz cywilizacji białej Europy

Twarz cywilizacji białej Europy

Reżyser i scenarzysta oraz producent filmowy Krzysztof Paluszyński kolejnym Turbolechitą! CB.

W pierwszy dzień świąt TVP Historia przedstawiła film dokumentalny o polskich megalitach. Te budowle są jedną z pozostałości cywilizacji, której miejsce powstania naukowcy wskazują na nasze ziemie, najprawdopodobniej na Kujawy. 5,5 tys. lat temu ogarnęła ona Europę środkową od dzisiejszej Holandii do zachodniej Ukrainy i od Skanii do Moraw. Rozwijała się w czasach powstawania kultury Uruk w Mezopotamii. Jednak w wielu osiągnięciach przewyższała ją. Dzięki pracy specjalistów z Poznania wiemy, że oblicze starej europejskiej cywilizacji miało niebieskie oczy oraz jasną skórę i włosy.

 

Czytaj dalej

PAP Nauka w Polsce: Nekropolie neolityczne odkryto na Dolnym Śląsku

Nekropolie neolityczne odkryto na Dolnym Śląsku

Dwa kurhany ze wczesnego średniowiecza odkryli archeolodzy pracujący w Muszkowicach, w województwie dolnośląskim. Sporym zaskoczeniem jest, jak mówią, ich lokalizacja w sąsiedztwie megalitycznego grobowca sprzed ponad 4,5 tys. lat, należącego do Kultury Pucharów Lejkowatych.

Czytaj dalej

Ościsłowo: Czy Minister Kultury powstrzyma Jeźdźców Apokalipsy tańczących na grobach naszych pogańskich przodków sprzed 5500 lat?!

Ościsłowo: Czy Minister Kultury powstrzyma Jeźdźców Apokalipsy tańczących na grobach

Ościsłowo 26 grudnia 2016:

 Odkryto kolejnych 15 Piramid Kujawskich sprzed 5.500 lat (Kultura Pucharów Lejkowatych Y-DNA hg R1a) oraz kilkanaście kurhanów kolistych sprzed 3.000 lat (kultura łużycka Y-DNA hg R1a1a). Każdy z kurhanów KPL ma długość 70. metrów, identycznie jak te już znane z Wietrzychowic. Czy zostaną zrównane z ziemią jak setki poprzednich kurhanów i nadal będziemy mówić, że Polska była w starożytności rzadko zaludnionym terenem zamieszkałym przez buszmenów, a nie miejscem kwitnącej cywilizacji wyprzedzającej Sumer i Egipt o całe stulecia?

W tytule artykułu Wprost.pl jest nieścisłość, by nie powiedzieć grube przekłamanie – Budowa kopalni, czyli rozwalanie grobów Naszych Przodków, zostało tylko chwilowo wstrzymane, a pan minister kultury Piotr Gliński może to kopanie gigantycznej dziury w ziemi jednym podpisem uruchomić na nowo! Zagrożone jest unikatowe świadectwo Naszego Dziedzictwa Kulturowego z głębokiej starożytności! CB

642d4c5dc6bf4ca1a407e67a4c64
Budowa problematycznej kopalni wstrzymana. Powodem unikatowe odkrycie archeologiczne
Maszyny kopalni węgla brunatnego w Koninie / Źródło: Wikimedia Commons / Anna Weronika Brzezińska

Czytaj dalej