Dariusz Legut: ZWIASTUN – Sulimów Wczoraj, Dziś Jutro

Dariusz Legut: ZWIASTUN – Sulimów Wczoraj, Dziś Jutro

Ten kawałek ziemi ma swoja historię związaną ze Słowianami Starożytnymi, już od czasów Kultury Pucharów Lejkowatych (ponad 5000 lat temu), której artefakty znaleziono właśnie w Sulimowie, a później Lechitami-Lugiami (Lęgami), którzy tworzyli tutaj Związek Protopaństwowy i Polachami- Ślęgami, czyli z Lugiów, Z Lęgów pochodzącymi –  Polakami, Ślężanami.

Nazwę można i należy wywodzić z języka słowiańskiego, od miana rodzinnego Sulima, co ma znaczenie Imający Sól – Sul- ima, co było później nazwiskiem polskim oraz herbem Sulima, którym posługiwali się między innymi Zawisza Czarny ale i Sułkowscy (znów nawiązanie do Sołu – sołtys (przywódca sioła, być może dawniej kapłan Swarożyca), sołnca/słońca – Sou-arożyca, i soli – która jest wytworem morskiej wody i słońca -Swarożyca.

Być może jednak wydobywano tutaj w czasach prehistorycznych sól.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Sulima_(herb_szlachecki)

Tematem jest „skrawek ziemi” w spojrzeniu ” dziś, wczoraj i jutro”. Pod lupę biorę miejscowość Sulimów na Równinie Wrocławskiej. Film ma zaciekawić nie tylko mieszkańców tej miejscowości ale także osoby z nią niezwiązane. Podczas zbierania materiałów natrafiłem na wiele ciekawych wątków historycznych, które mogą pomóc obecnym mieszkańcom „Ziem Odzyskanych” zawiązać silniejszą więź z tym obszarem.

https://www.youtube.com/watch?v=0zLvYr_wpyo&fbclid=IwAR3GDy6NA_xAp4PmAQ_jWFKB7LrjwUhsBJ5o67j3SOT8E1fyJWqbfLJurQo

 Pomoc informacyjną uzyskałem min. od :

Kustosza Muzeum Archeologicznego we Wrocławiu Krzysztofa Demidziuka,

Doktora Przemysława Dulęby speca od kultury Lateńskiej,

Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu,

Muzeum Narodowego we Wrocławiu,

Archiwum Państwowego we Wrocławiu Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków we Wrocławiu,

Od Pana Czesława Białczyńskiego

Od Pani Elżbiety Rzewuskiej z Biblioteki w Świętej Katarzynie

W dobie dezinformacji i propagandy informującej o zwrocie ziem zachodnich warto poznać lokalną prawdę historyczną w „przystępny sposób”. Docelowy odbiorca, to również dzieci w wieku szkolnym, dla których dostosowana jest forma przekazu. Jak wspomniałem film ma być formą przygody z Wehikułem Czasu, który pozwoli na wędrówki wstecz ale także pomoże ujrzeć „przewidywaną przyszłość”.

Nie zabraknie też „odkryć” i nowych „rzutów” historycznych. Ciekawostki będą wiązały się z obrazami satelitarnymi, które ukażą inne spojrzenie na historię Równiny Wrocławskiej.

Jestem amatorem i stosuję proste metody wizualizacji oparte w większości na zdjęciach dynamizowanych ( selekcyjne ukazywanie treści zdjęć ).

Każdy Sponsor / Darczyńca ( jeżeli wyrazi taką wolę ) będzie umieszczony w stopce filmu wraz z kwotą jaką „wsparł tą pracę”

ZRZUTKA https://zrzutka.pl/z8x9a8

 

Podziel się!