Fundacja ICPPC: 28 marca 2018 roku, przed Pałacem Prezydenta na Krakowskim Przedmieściu 46-48, o godz. 11:00 – wyrażamy VETO w sprawie ustawy o GMO!!!

Data i miejsce: Środa, 28 marca 2018 roku, przed Pałacem Prezydenta na Krakowskim Przedmieściu 46-48, o godz. 11:00
Wszyscy SOLIDARNIE, konsumenci i rolnicy przyjdźmy w środę 28 marca 2018 na pikietę pod Pałacem  Prezydenta w celu  wyrażenia WETA dla ustawy o GMO.KIEDY: Środa, 28 marca 2018 roku, przed Pałacem Prezydenta na Krakowskim Przedmieściu 46-48, o godz. 11:00 11:30.
Obecny projekt Ustawy o GMO jest sprzeczny z Konstytucją RP, narusza on przepisy o ochronie zdrowia, środowiska i własności rolnej,  a ponadto jest sprzeczny z deklaracją rządu, że Rzeczpospolita Polska ma być krajem wolnym od GMO.

Wbrew oficjalnemu stanowisku Rządu, który w fałszywym przekazie medialnym ogłasza, iż znowelizowana ustawa całkowicie zabezpiecza Polskę przed GMO,  zapisy noweli ustawy w obecnym brzmieniu zawierają  regulacje legalizujące prowadzenie upraw roślin GMO na terytorium naszego kraju, bez żadnej prawnej możliwości zastosowania skutecznej ochrony.
Konstrukcja prawna noweli ustawy o GMO jest wadliwa i sprowadza się do ustawowego przyzwolenia na uprawy transgeniczne na terytorium RP, co jest jednoznaczne z przyznaniem prawa do biologicznego skażenia naszego kraju na niespotykaną dotychczas skalę.
NATOMIAST 67% POLAKÓW NIE ZGADZA SIĘ NA OBECNOŚĆ GMO W POLSCE.

Czytaj dalej

Czarny Piątek – Walka o Prawo Kobiet do bycia Wolnym Człowiekiem

Czarny Piątek – Walka o Prawo Kobiet do bycia Wolnym Człowiekiem

PIS naprawdę umie sobie nagrabić! Mistrzostwo świata w jednoczeniu wszystkich politycznych przeciwników!!! Do tego prowadzi zaślepienie religijne i zależność tzw „polskich patriotów” od namiestników Banksterskiej Korporacji z Watykanu. Gotowi są oddać Warszawę Mafii Reprywatyzacyjnej, gotowi są pogrzebać wszystkie szanse Polski na WOLNOŚĆ i SUWERENNOŚĆ, byle wywiązać się ze swoich ukrywanych przed wyborcami obietnic wobec KLERU i Watykanu.

Czarny Piątek w Warszawie. Wielotysięczny protest w stolicy

Spod Sejmu aż pod siedzibę PiS na ul. Nowogrodzkiej – taką trasą przeszedł dzisiaj w Warszawie Czarny Protest. To demonstracja przeciwko propozycji zmian w prawie i zaostrzeniu dotychczasowego prawa aborcyjnego. W poniedziałek sejmowa Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka pozytywnie zaopiniowała obywatelski projekt, mający doprowadzić do zakazu przerywania ciąży ze względu na ciężkie i nieuleczalne wady płodu. Podobne marsze idą także ulicami innych polskich miast.

Ruch Wolnych Ludzi wielokrotnie deklarował Zrównanie Pierwiastka Męskiego i Pierwiastka Żeńskiego. To zrównanie nie będzie możliwe w Polsce dotąd dokąd, tak jak Mężczyzna, także Kobieta nie będzie mieć prawa do PEŁNEJ Wolności Dysponowania Swoim Ciałem i Duszą.

To PEŁNE PRAWO Dysponowania Swoim Ciałem i Duchem jest gwarantowane KOBIETOM wprost z PRAW PRZYRODZONYCH. Żadna religia ani żadne społeczeństwo nie może bezkarnie naruszać Przyrodzonych Praw CZŁOWIEKA jako WOLNEJ ISTOTY Świadomej. Tylko Kobieta ma Pełne Prawo do Decydowania o swoim życiu i bierze na siebie pełną odpowiedzialność za swoje decyzje – Przed Sobą i Przed Bogiem/Siłą Sprawczą Kierującą Wszechświatem/Siłą Przyrodzoną.

Wiedza, Wiedza o seksualności, Wiedza o metodach kontroli płodności, upowszechnienie tejże wiedzy, jest JEDYNYM RZECZYWISTYM kluczem do rozwiązania problemu aborcji.  Na pewno nie jest nim restrykcyjne Prawo Karne, wymierzone w Przyrodzone Prawa Kobiet . 

Ogromne zasoby geologiczne Polski – wystąpienie prof. Ryszarda Kozłowskiego – 17.03.2018

Ogromne zasoby geologiczne Polski – wystąpienie prof. Ryszarda Kozłowskiego

W dniu 17 marca w Modlniczce k/ Krakowa odbyło się Forum Patriotów Polskich pod hasłem Obrona zasobów geologicznych Polski. Znakomity wykład na ten temat wygłosił prof. dr hab. inż. Ryszrad Kozłowski

Czytaj dalej

Czesław Białczyński – Wystąpienie podczas Narodowego Forum Patriotów Polskich (Kraków 17.03.2018)

Czesław Białczyński – Wystąpienie podczas Narodowego Forum Patriotów Polskich

Proszę Państwa

 

Bierzemy udział w Zjeździe na temat zasobów naturalnych Polski i dyskutujemy nad tym, w jaki sposób doprowadzić do uruchomienia tego wielkiego potencjału z pożytkiem dla Polaków, a nie obcych korporacji, które będą wysysać nadal z Polski olbrzymie zyski.  

Może więc dziwić niektórych, dlaczego Organizatorzy poświęcili kawałek tak cennego czasu na to, żeby zabrał głos człowiek, który zajmuje się odkłamywaniem historii Polski, ale jest od 30 lat znany głównie z książek na temat Mitologii Słowian, czy artykułów o tym, jak to Przodkowie Polaków budowali różne starożytne kultury na ziemiach nad Dunajem, Łabą, Odrą i Wisłą, już 10.000 lat TEMU. Rzeczywiście, Ja w swoich wystąpieniach głównie mówię o tym, bo to jest zupełnie nowa wiedza dla Polaków, potwierdzona przez odkrycia NAUKI ŚWIATOWEJ, przede wszystkim genetyki, lingwistyki, antropologii fizycznej, archeologii, a także wreszcie ostatnio też przez historyków  i badaczy z Polski.

Czytaj dalej

Jacek M. Kwiatkowski – Moje refleksje co do postępowania karnego przeciwko Andrzejowi Szubertowi… [Blog Polski]

Moje refleksje co do postępowania karnego przeciwko Andrzejowi Szubertowi…

Źródło:  https://opolczykpl.wordpress.com/2018/03/06/moje-refleksje-co-do-postepowania-karnego-przeciwko-andrzejowi-szubertowi/

Tablica przy Domu Turysty PTTK na Ślęży 

 

„Zemsta jest moja”

To są słowa ze świętej księgi Żydów i Chrześcijan, które pobożny (natchniony) Izraelita wkłada w usta swojemu Bogu (por. księga Powtórzonego Prawa 32,35) i to jego chce modlący się widzieć jako jedynego, prawdziwego mściciela, który odpłaca za poniesioną udrękę.

Gdy ta zemsta w czasie oczekiwanym przez człowieka nie nadchodzi, to sam człowiek często zajmuje miejsce Boga, wkracza na drogę krucjaty-zemsty, by sam, według swojej miary, dopiąć swego, wybielić plamy na swoim urażonym honorze.

Nie inaczej dzieje się w pewnej ślężańskiej wiosce, której miejscowy proboszcz, prałat i doktor teologii, pozywa pod sąd Andrzeja Szuberta, stawiając go tamże  jako oskarżonego za obrazę uczuć religijnych i obrazę świętego miejsca. Andrzej Szubert, który się ujął żarliwie w piśmie słowiańskiej sprawy jest wzywany do sądu jako oskarżony z artykułu 196 i 257 k.k.

Czytaj dalej

Polski Holokaust – to fakt historyczny (Polish holocaust is a historical fact); „Poland fought against them” (blokada na YouTube)

Polski Holokaust – fakt historyczny, Polish holocaust is a historical fact

Lata 1936-1956 to jeden z najbardziej dramatycznych okresów w historii Polski. Był to prawdziwy Polski Holokaust.

 

Czytaj dalej

RudaWeb: Zagraniczne licencje – Polacy, gęsi telewizyjne

Zagraniczne licencje – Polacy, gęsi telewizyjne

Oglądam telewizję i zastanawiam się, dlaczego nawet w dziedzinie popularnej rozrywki mamy chyba kompleksy wobec pomysłów i umiejętności ludzi „zza granicy”. Znakomita większość programów jest produkowana na licencji m.in. brytyjskiej i amerykańskiej, i to tamtejsze firmy zarabiają na polskich telewidzach i kształtują nasz gust. Nie chodzi mi o to, żebyśmy oglądali tylko i wyłącznie programy polskie. Chodzi o proporcje. Wcześniej wiedziałam, że niektóre programy są produkowane na wzór tych zagranicznych, ale nie miałam pojęcia, że jest ich aż tyle.

 

Czytaj dalej

Nowyobywatel.pl: Karol Trammer – Festiwal deglomeracji

Karol Trammer – Festiwal deglomeracji

Idąc do władzy PIS deklarował, że rozparceluje instytucje Państwa i agendy rządowe poza Warszawę. Tymczasem Polska staje się krajem rządzonym coraz mocniej centralistycznie. Śpiewka o upodmiotowieniu Prowincji i wprowadzaniu równowagi ekonomicznej między prowincjami a stolicą Polski odłożona została do lamusa PIStorii Polski.

Przysucha – liczące 6,2 tys. mieszkańców miasto powiatowe położone na południowo-zachodnich krańcach województwa mazowieckiego, tuż przy jego granicy z województwami łódzkim i świętokrzyskim. Rejon Przysuchy to przykład peryferii wewnętrznych, czyli obszaru, który, choć leży w centrum Polski, boryka się z ograniczoną dostępnością komunikacyjną czy problemami społeczno-gospodarczymi w stopniu porównywalnym z obszarami położonymi na kresach kraju. Stopa bezrobocia w centralnie położonym powiecie przysuskim i sąsiednim szydłowieckim od lat utrzymuje się na poziomie porównywalnym ze stopą bezrobocia powiatów braniewskiego i bartoszyckiego, leżących przy granicy z Obwodem Kaliningradzkim, czy powiatu leskiego w Bieszczadach.

30 czerwca 2017 r. w Przysusze odbył się kongres Prawa i Sprawiedliwości. Na spotkanie zorganizowane pod hasłem „Polska jest jedna” przyjechało 1,1 tys. delegatów. Radio Wnet komentowało, że „na jeden dzień Przysucha staje się polityczną stolicą Polski”, a „Rzeczpospolita” relacjonowała, iż „Przysucha ma być symbolem dbałości obozu władzy o Polskę poza dużymi miastami”. Problem w tym, że w Przysusze nie padło ani jedno słowo na temat jednego z najbardziej bezpośrednich narzędzi wzmacniania ośrodków poza metropoliami – czyli deglomeracji, polegającej na lokalizowaniu instytucji rządowych poza stolicą państwa, zaś instytucji regionalnych poza stolicą regionu.

Czytaj dalej

Marian Nosal: Jak reagować na propagandowe wdruki antypolskie Rodaków

Jak reagować na propagandowe wdruki antypolskie Rodaków

Czyli co powiedzieć Rodakowi, który twierdzi, że pielęgnowanie Naszej Polskości wynika z  naszych kompleksów i  że jest to … faszyzm !!! Film o  wdrukach propagandowych, które powodują, że nasi Rodacy za szlachetne uważają plucie na Polskę, a  za nieszlachetne dobre o  niej mówienie. O  przyczynach tego stanu rzeczy. I  o tym, co powinniśmy zrobić, aby ten niewłaściwy stan świadomości historycznej zmienić.

 

Czytaj dalej

Porządek w Naszym Własnym Domu [Archiwum 2015]

Porządek w Naszym Własnym Domu
Przypominam ten temat, ze względu na fakt, że jakoś nikt w Polsce nie mówi o konieczności ustanowienia przepisów o tzw. REZYDENTURZE, jak to mają np. w Nowej Zelandii, USA i innych krajach. Chodzi o to, aby zaistniała także w Polsce kategoria pośrednia pomiędzy Obywatelstwem, a byciem Cudzoziemcem. Nie mam tutaj na myśli długotrwałej rezydentury UE, lecz Rezydenta Polaka, który jest zobowiązany do przebywania w Polsce nieprzerwanie i po pewnym czasie może starać się o pełne polskie obywatelstwo. Jest on osobą mającą pełną ochronę prawną ze strony władz Polski i wszystkie prawa obywatelskie, poza czynnym i biernym prawem wyborczym. (Aktualizacja 06 02 2018)
Pewne teksty trzeba nieustannie przypominać, byśmy nie ulegali pojawiającym się nowym dziwacznym narracjom. Teraz płyną takowe ze strony Franciszkowej Międzynarodowej Korporacji Watykańskiej. Trzeba je przypominać także po to byśmy nie zapomnieli o celu do jakiego zmierzamy.

Cyganie i Syryjczycy w Europie Środkowej, Islamiści na Zachodzie.

aa1Kiedyś pisaliśmy tutaj o Koczownikach:

Baśń o koczownikach, którzy rozprzestrzenili Słowian oraz o „europejskim” rycerstwie.

Czytaj dalej