Czarny Piątek – Walka o Prawo Kobiet do bycia Wolnym Człowiekiem

Czarny Piątek – Walka o Prawo Kobiet do bycia Wolnym Człowiekiem

PIS naprawdę umie sobie nagrabić! Mistrzostwo świata w jednoczeniu wszystkich politycznych przeciwników!!! Do tego prowadzi zaślepienie religijne i zależność tzw „polskich patriotów” od namiestników Banksterskiej Korporacji z Watykanu. Gotowi są oddać Warszawę Mafii Reprywatyzacyjnej, gotowi są pogrzebać wszystkie szanse Polski na WOLNOŚĆ i SUWERENNOŚĆ, byle wywiązać się ze swoich ukrywanych przed wyborcami obietnic wobec KLERU i Watykanu.

Czarny Piątek w Warszawie. Wielotysięczny protest w stolicy

Spod Sejmu aż pod siedzibę PiS na ul. Nowogrodzkiej – taką trasą przeszedł dzisiaj w Warszawie Czarny Protest. To demonstracja przeciwko propozycji zmian w prawie i zaostrzeniu dotychczasowego prawa aborcyjnego. W poniedziałek sejmowa Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka pozytywnie zaopiniowała obywatelski projekt, mający doprowadzić do zakazu przerywania ciąży ze względu na ciężkie i nieuleczalne wady płodu. Podobne marsze idą także ulicami innych polskich miast.

Ruch Wolnych Ludzi wielokrotnie deklarował Zrównanie Pierwiastka Męskiego i Pierwiastka Żeńskiego. To zrównanie nie będzie możliwe w Polsce dotąd dokąd, tak jak Mężczyzna, także Kobieta nie będzie mieć prawa do PEŁNEJ Wolności Dysponowania Swoim Ciałem i Duszą.

To PEŁNE PRAWO Dysponowania Swoim Ciałem i Duchem jest gwarantowane KOBIETOM wprost z PRAW PRZYRODZONYCH. Żadna religia ani żadne społeczeństwo nie może bezkarnie naruszać Przyrodzonych Praw CZŁOWIEKA jako WOLNEJ ISTOTY Świadomej. Tylko Kobieta ma Pełne Prawo do Decydowania o swoim życiu i bierze na siebie pełną odpowiedzialność za swoje decyzje – Przed Sobą i Przed Bogiem/Siłą Sprawczą Kierującą Wszechświatem/Siłą Przyrodzoną.

Wiedza, Wiedza o seksualności, Wiedza o metodach kontroli płodności, upowszechnienie tejże wiedzy, jest JEDYNYM RZECZYWISTYM kluczem do rozwiązania problemu aborcji.  Na pewno nie jest nim restrykcyjne Prawo Karne, wymierzone w Przyrodzone Prawa Kobiet .