Fundacja ICPPC: 28 marca 2018 roku, przed Pałacem Prezydenta na Krakowskim Przedmieściu 46-48, o godz. 11:00 – wyrażamy VETO w sprawie ustawy o GMO!!!

Data i miejsce: Środa, 28 marca 2018 roku, przed Pałacem Prezydenta na Krakowskim Przedmieściu 46-48, o godz. 11:00
Wszyscy SOLIDARNIE, konsumenci i rolnicy przyjdźmy w środę 28 marca 2018 na pikietę pod Pałacem  Prezydenta w celu  wyrażenia WETA dla ustawy o GMO.KIEDY: Środa, 28 marca 2018 roku, przed Pałacem Prezydenta na Krakowskim Przedmieściu 46-48, o godz. 11:00 11:30.
Obecny projekt Ustawy o GMO jest sprzeczny z Konstytucją RP, narusza on przepisy o ochronie zdrowia, środowiska i własności rolnej,  a ponadto jest sprzeczny z deklaracją rządu, że Rzeczpospolita Polska ma być krajem wolnym od GMO.

Wbrew oficjalnemu stanowisku Rządu, który w fałszywym przekazie medialnym ogłasza, iż znowelizowana ustawa całkowicie zabezpiecza Polskę przed GMO,  zapisy noweli ustawy w obecnym brzmieniu zawierają  regulacje legalizujące prowadzenie upraw roślin GMO na terytorium naszego kraju, bez żadnej prawnej możliwości zastosowania skutecznej ochrony.
Konstrukcja prawna noweli ustawy o GMO jest wadliwa i sprowadza się do ustawowego przyzwolenia na uprawy transgeniczne na terytorium RP, co jest jednoznaczne z przyznaniem prawa do biologicznego skażenia naszego kraju na niespotykaną dotychczas skalę.
NATOMIAST 67% POLAKÓW NIE ZGADZA SIĘ NA OBECNOŚĆ GMO W POLSCE.

Wprowadzenie upraw GMO do Polski spowodowałoby:

  • nieodwracalne skutki zdrowotne dla całego narodu,
  • nieodwracalne szkody dla środowiska naturalnego,
  • utratę suwerenności żywieniowej naszego kraju,
  • wyeliminowanie Polski z rynku jako dostawcy zdrowej, nieskażonej żywności na rynki europejskie i światowe,
  • dewastację rolnictwa oraz polskiego przemysłu rolno-spożywczego.

Polscy rolnicy i konsumenci, rodzice, dziadkowie, synowie i córki, w środę 28 marca 2018 roku będą apelować do Prezydenta RP  o:
1. zawetowanie projektu ustawy w celu wprowadzenia proponowanych przez stronę społeczną poprawek do ustawy o GMO,
względnie o
2. skierowanie przedmiotowej ustawy do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o zbadanie zgodności ustawy z Konstytucją RP,
niezależnie od tego będziemy apelować o
3. podjęcie skutecznych działań w sprawie wpisania do Konstytucji RP bezwzględnego zakazu stosowania organizmów genetycznie zmodyfikowanych w rolnictwie oraz żywieniu ludzi i zwierząt.
Zmobilizujmy nasze siły i przypomnijmy Prezydentowi, że jego wyborcy mówią stanowcze NIE dla GMO w POLSCE. Chcemy, aby Prezydent przed podjęciem decyzji o losach ustawy był świadomy tego, iż MY-SUWERENI patrzymy mu na ręce. Nasza delegacja ZAMIERZA spotkać się z Prezydentem RP w celu wręczenia pisma wyjaśniającego wadliwość obecnej ustawy o GMO oraz petycji z podpisami tysięcy Polaków, którzy domagają się całkowitego zakazu GMO w naszym kraju.Jeśli NIE WYRAŻASZ SWOJEJ ZGODY NA WPROWADZENIE UPRAW GMO DO POLSKI DOŁĄCZ DO NAS – WEŹ UDZIAŁ W PIKIECIE O ZAWETOWANIE ustawy o GMO.Organizator: Stowarzyszenie Polska Wolna od GMO, Fundacja Wspierania Rozwoju Kultury i Społeczeństwa Obywatelskiego QLT,
Kontakt: Lena Huppert 502085840
Podziel się informacją na Facebooku: https://www.facebook.com/146621302031584/photos/a.261850740508639.84148.146621302031584/2180920455268315/?type=3

Fundacja ICPPC <biuro@icppc.pl>

22:11 (20 godzin temu)

 

Podziel się!