Czesław Białczyński – Wystąpienie podczas Narodowego Forum Patriotów Polskich (Kraków 17.03.2018)

Czesław Białczyński – Wystąpienie podczas Narodowego Forum Patriotów Polskich

Proszę Państwa

 

Bierzemy udział w Zjeździe na temat zasobów naturalnych Polski i dyskutujemy nad tym, w jaki sposób doprowadzić do uruchomienia tego wielkiego potencjału z pożytkiem dla Polaków, a nie obcych korporacji, które będą wysysać nadal z Polski olbrzymie zyski.  

Może więc dziwić niektórych, dlaczego Organizatorzy poświęcili kawałek tak cennego czasu na to, żeby zabrał głos człowiek, który zajmuje się odkłamywaniem historii Polski, ale jest od 30 lat znany głównie z książek na temat Mitologii Słowian, czy artykułów o tym, jak to Przodkowie Polaków budowali różne starożytne kultury na ziemiach nad Dunajem, Łabą, Odrą i Wisłą, już 10.000 lat TEMU. Rzeczywiście, Ja w swoich wystąpieniach głównie mówię o tym, bo to jest zupełnie nowa wiedza dla Polaków, potwierdzona przez odkrycia NAUKI ŚWIATOWEJ, przede wszystkim genetyki, lingwistyki, antropologii fizycznej, archeologii, a także wreszcie ostatnio też przez historyków  i badaczy z Polski.

 

 

Tak proszę państwa – nauka światowa potwierdza dzisiaj, że Słowianie, praprzodkowie Polaków, żyją na tej ziemi, na której teraz stoimy, od 10.000 lat i że nigdy, przenigdy nie było tak, żebyśmy się stąd jako cały Lud Słowiański Prapolski, dokądś w nieznanym kierunku wynieśli. Zawsze żyli tutaj Słowianie, Przodkowie Polaków, nie było żadnych nieciągłości historycznych, pustek osadniczych, zaników kultur – jedna przechodziła płynnie w drugą . Nawet, kiedy część naszych przodków wywędrowała znad Wisły do Persji i Indii, albo jakaś inna ich część poszła walczyć z Rzymianami i w tych bojach, jak Wandalowie, przeniosła się do Afryki, to inni nadal tutaj żyli i tworzyli kolejne kultury archeologiczne.   

A co to wszystko, do diabła, ma wspólnego z zasobami naturalnymi?!!!! Co ma wspólnego z uruchamianiem wielkich programów inżynieryjnych, wielkich projektów technicznych, wprowadzaniem wynalazków, czy układaniem nowych stosunków społecznych I EKONOMICZNYCH na skalę Polski, czy międzynarodowych i politycznych na skalę  świata i Europy, co to ma z geotermią, z innymi kopalinami, czy co to ma z Międzymorzem?

My, Polacy, praktycznie dopiero od 30 lat pracujemy nad Odrodzeniem naszej Ojczyzny, nad odbudową Polski, po 250 latach zaborów. 250 latach kolonializmu. Na dodatek duża część tych 30 lat nadal polegała na neokolonialnym rozkradaniu Polski z jej zasobów – Także zasobów ludzkich.

Przez te 250 lat Polska przeszła hekatombę ofiar i Polacy, zwłaszcza INTELIGENCJA POLSKA,  byli poddawani bezlitosnej przemysłowej  EKSTERMINACJI oraz WYNARODOWIENIU. ROBIONO PRZEZ TEN CZAS WSZYSTKO, ŻEBYŚMY ZAPOMNIELI O SWOJEJ POPRZEDNIEJ WIELKOŚCI, O WIELKOŚCI POLSKI, o tym jak potężnym krajem była I Rzeczpospolita, jakie Słowianie mieli znaczenie w dziejach.  O tym, że jesteśmy Narodem Starożytnym! Robiono wszystko  ŻEBYŚMY ZAPOMNIELI O SWOICH KORZENIACH, O SWOJEJ TOŻSAMOŚCI. WYMAZYWANO NAM W TYM CZASIE HISTORIĘ, PRZERABIANO JĄ  TAK JAK CHCIANO! – Bo historię piszą zwycięzcy.

I dzisiaj jak państwo dobrze wiecie, TEŻ próbują nam pisać historię na nowo. Po wielu latach obcej propagandy, którą różne grupy zainteresowane takim KŁAMSTWEM uprawiały na świecie, musimy się tłumaczyć, że Polacy nie są na przykład winni Holocaustu  – a Świat, zalany tą propagandą od dawna – dzisiaj nie chce NAM wierzyć. Czeka nas trudna walka o tę prawdę i każdą inną prawdę O POLAKACH.   

Dlaczego robiono to wszystko przez 250 lat i dlaczego robi się to TAKŻE dzisiaj?!

Dlatego proszę państwa, że KOLONIZATORZY POLSKI bardzo dobrze wiedzą, że WIELKICH RZECZY Może Dokonać tylko Naród  Przekonany o Swojej Odwiecznej, Ciągłej i Niezniszczalnej WIELKOŚCI, naród Świadom swoich dokonań i wkładu, jaki wniósł w rozwój cywilizacji na przestrzeni całych jej dziejów. Z takimi narodami, przekonanymi o swojej dziejowej wielkości, MY MUSIMY się dzisiaj MIERZYĆ. A one niczego ze swoich zdobyczy nie chcą oddać za darmo. NIE CHCĄ DZIELIĆ SIĘ SWOIMI DOBRAMI Z NIKIM!

Nie uruchomimy wielkich projektów, nie uruchomimy zasobów bogactw naturalnych naszej polskiej ziemi  DLA POLAKÓW, jeżeli nie wyzwolimy się duchowo z Niewoli Stereotypów MYŚLENIA o Sobie, O POLAKACH, gdy nie wyzwolimy się ze stereotypów narzuconych nam przez kolonizatorów na temat naszej Ojczyzny, na temat naszego zapóźnienia, naszego przybycia na ziemie Polski z jakichś mitycznych bagien nad Prypecią, tuż przed chrystianizacją! Ze stereotypu o Polsce, jako kraju niezdolnym do bycia NAPRAWDĘ WIELKIM. Musimy odbudować w sobie Duchową Wielkość naszych przodków, Polaków z okresu Lechii, a potem czasu Jagiellonów i Rzeczpospolitej Obojga Narodów!

Zanim przystąpicie Państwo do dalszej dyskusji o sposobach zabezpieczenia dla Polaków zasobów mineralnych apeluję, żeby przy każdym fachowym spotkaniu, kongresie poświęconym czemukolwiek – ekonomii, polityce monetarnej , nowym technologiom, poświecić tak jak to tutaj zrobili Organizatorzy, 20 minut na Odbudowę Zasobów Duchowych Polski i Polaków.

Bez uruchomienia w Każdym Polaku poczucia wartości, wielkości i możliwości dokonania Reczy Wielkich, nie dokonamy jako Naród i jako kraj, Tych Wielkich Rzeczy. Tej pracy uruchomienia owego ducha poświęcam się od 30 lat i apeluję, żeby tej pracy u podstaw nigdy nie zaniedbywać. To jest podstawowy warunek przywrócenia Polsce Wielkości i siły ekonomicznej.

Chcę Państwu przeczytać teraz wystąpienie pewnego Czecha, który nazywał się Jan Ryba albo Rybiński i stał się kiedyś bardziej Polakiem niż niejeden rodowity  Polak. Było to w czasach Polski Jagiellonów, a więc Wielkiej Polski. NIE UCZĄ O NIM DZISIAJ W SZKOŁACH. Posłuchajcie Państwo jaką mowę wygłosił ten poeta i wykładowca języka polskiego, gdy obejmował katedrę, w założonym przez Jagiellonów pierwszym Liceum na Pomorzu.

Posłuchajcie bo warto. Bo to co on mówił wtedy, dzisiaj w latach 2010 – 2018, potwierdziła Nauka Światowa, a my Polacy przeważnie o tej swojej wspaniałej przeszłości, dzięki KOLONIZATOROM POLSKI,  nic nie wiemy.

Jego dużym ówczesnym odkryciem naukowym było stwierdzenie, że rozpowszechnienie jakiegoś języka pośród innych nacji bierze się wprost z siły ekonomicznej i siły naukowej danego państwa. A był to wiek XVI. Rok 1589. Tak! Od wtedy to już wiadomo!!!!

Język Polski proszę państwa przechował całą Mitologię Słowian i całą wiedzę historyczną o KORZENIACH POLAKÓW, o DOKONANIACH NASZYCH przodków w starożytności. To na podstawie naszego języka tę Mitologię odtworzyłem i wydałem pierwszą jej wersję w 1999 roku, i od tamtego czasu nieustannie tę wiedzę propaguję – teraz już na szczęście z pomocą nauki światowej.

Będzie to krótki fragment.

Jan Rybiński

MOWA O WAŻNOŚCI I O POŻYTKU JĘZYKÓW W OGÓLE,
A JĘZYKA POLSKIEGO W SZCZEGÓLNOŚCI

Powiedziałem, ojcowie znakomici, pokrótce i ogólnie o językach, nie tak może, jak powinienem, ale jak umiałem. Pozostaje mi z racji mego obowiązku, który tego wymaga, powiedzieć coś o naszym języku polskim; a że to zrobię w słowach krótkich, zwięzłych, proszę bardzo, żeby wam przykrości nie sprawiało, gdy mnie jeszcze przez chwilę będziecie słuchali. Wykażę zaś, że także i on jest godny poznania, bo jest i bardzo dawny, o szerokim zasięgu, i daleko po ziemiach rozlany, i doskonalszy od innych języków tego rodzaju, i tak wydoskonalony i wyrobiony przez kilku najznakomitszych jego mistrzów, że się wydaje, iż doszedł już do granic wykwintności, czystości i piękności. Dawność jego stąd widoczna, że dzisiejsi Polacy, wedle zdania bardzo poważnych pisarzy, byli kiedyś Henetami-Wenedami. A jak dawny był naród Henetów-Wenedów, poznać można przede wszystkim ze słów Homera, współcześnika proroka Izajasza, gdy mówi:

A Paflagonów prowadził Pylajmen z piersią włochatą,
Z kraju Henetów, skąd stada dzikich wywodzą się koni.

Mam na potwierdzenie tego sądu pod ręką gotowe w tej sprawie świadectwa Herodota, pierwszego niewątpliwie dziejopisarza greckiego, a dalej Apoloniusza, Flawiusza Józefa, Strabona, Tytusa Liwiusza, Korneliusza Tacyta, Messali, Peucera, naszego Kromera i innych bardzo wielu, których nie ma tu miejsca omawiać pojedyńczo, i zmuszony jestem je, nie bez niechęci pominąć. Przytoczę tu jedynie słowa owego wielkiego ojca wszech nauk, Filipa Melanchtona, bo nie mogę ich w żaden sposób pominąć milczeniem. Wzięte są one z tychże autorów i zdają się przedstawiać wystarczająco, jak znakomity był naród Henetów-Wenedów, jak przybył w te strony, które teraz zamieszkują Polacy, zmieniwszy imię po Henetach. Tak bowiem mówi ON: Ród Henetów – jasne to – sąsiadował z Frygią, potem ten kraj dostał nazwę Paflagonii od Paflagona, syna Fineusza, rozsławił zaś ten lud Homer i Herodot. Potem Ptolemeusz powiedział, że Henetowie są największym ludem Sarmatów, który po zburzeniu Troi rozproszony szeroko, zajmuje dziś Polskę, Ruś i wielkie regiony od Wisły do Odry i do Łaby. … Przodkowie Polaków sąsiadowali kiedyś z ludem jońskim, najsłynniejszym i najkulturalniejszym ze wszystkich, a potem pod wodzą Antenora … zajęli kiedyś dobrą część Germanii … Tego zdają się dowodzić wyraźnie czysto polskie nazwy, jak Lipsk, Lubeka, Roztok i wiele innych najdawniejszych miast Saksonii. Potem, założyli królestwo w Polsce, które to królestwo już przez wieki całe było jakoby przedmurzem i obroną dla pozostałej Europy przeciw tureckim i tatarskim najazdom. Niebłahym ponadto dowodem starożytnego i sławnego pochodzenia Polaków od Henetów jest, oczywista, jakość pięknych ich obyczajów i podobieństwo zamiłowań. Bardzo się bowiem różni charakter i kultura narodu polskiego od sąsiednich barbarzyńców, na co można przytoczyć bardzo wiele dowodów. Bo i rządy w czasie pokoju zostały tu wspaniale zabezpieczone i ozdobione prawami i sądami sprawiedliwymi, i dostatecznie wzmocnione wojskami konnymi i pieszymi na swą obronę, we wszelkiego rodzaju uzbrojenie, w żołnierzy nade wszystko wojowniczych, dzielnych, nie umiejących ulegać wrogowi. A gdy chodzi o obyczaje w szczególności, taka tu jest towarzyskość i grzeczność, domy szlachty tak są w przyjmowaniu przybyszów gościnne i hojne, wśród młodzieży szlacheckiej taki zapał do podejmowania dalekich podróży dla kształcenia umysłu, że choćby o tym milczeć, sami by ich potomkowie dowiedli, że są godni tak wielkich przodków. Kiedy bowiem Henetowie zmieszali się w Azji z ludem jońskim, który bez żadnej wątpliwości górował nad wszystkimi narodami w całym świecie na polu kultury, a potem zmieszali się z Grekami w Europie, to trzeba się najbardziej zgodzić z tym zdaniem, że z powodu łagodności klimatu i okolicy tudzież obcowania z najkulturalniejszym narodem – z natury byli zawsze skłonni do dzielności i szlachetności oraz w wielkiej mieli cenie powinności obywatelskie. O naturze zaś talentów i umiłowaniu przez nich nauk można sądzić najlepiej z tego, że Akademia Krakowska, która była przez długi czas szczególnym ośrodkiem całej dziedziny filozofii, dziedzictwo ich zachowuje dziś jeszcze z największą chwałą.

Moi Drodzy RODACY – jak widzicie Jan Rybiński już w XVI wieku dobrze wiedział, jaka jest i jaka musi być w przyszłości, rola POLSKI, rola języka polskiego dla integracji Europy, dobrze wiedział też jak ważna jest świadomość swoich Rodowych Korzeni, starożytnego pochodzenia dla Polaków jako narodu, i jak ważna jest duma z bycia Polakiem.

Mylił się może co do daty przybycia naszych Przodków nad Wisłę i Łabę, bo to było dużo wcześniej niż zburzono Troję, a Troję zburzono około 1200 lat przed naszą erą, ale nie mylił się na pewno w kwestii starożytnego pochodzenia POLAKÓW i ważności Wspólnej Mitologii Słowian oraz roli prawdy historycznej dla Wielkości POLSKI.

W XXI wieku nową Biblią POLAKÓW powinna być Mitologia Słowian, nasze wspólne dziedzictwo kulturowe, powinna ONA stać się duchowym przewodnikiem w Naszym Słowiańskim, będącym w harmonii z Przyrodą, widzeniu Przyszłości Świata.

Nie pozwólmy ZA NIC, rozgrabić Naszej  ZIEMI, ani JEJ SKARBÓW, ani pogrzebać Wielkości Polski, bo o to walczyli nasi Dziadowie, i to nam zostawili w spuściźnie – 10.000 lat budowania języka i kultury Narodu Polskiego.

POLSKA JEST SERCEM ŚWIATA – TO SERCE MUSI BIĆ PO POLSKU, A ZIEMIA MUSI PRACOWAĆ DLA POLAKÓW!!!

Dziękuję –

17 MARZEC 2018 ROKU KRAKÓW

 

FORUM PATRIOTÓW POLSKICH

KRAKÓW – 17 marzec 2018

 

Obywatelski Komitet Obrony Polskich Zasobów Naturalnych, NTV Niezależna Telewizja, Nawigatorzy Jutra, Konwent Narodowy Polski,  Narodowy Instytut Studiów Strategicznych Konfederacja na Rzecz Reform Ustrojowych, Centrum Zrównoważonego Rozwoju, Światowy Ruch Polaków i Polonii, Stowarzyszenie Inteligencji Polskiej  –  jako grupa inicjatywna planują wspólnie z wieloma innymi środowiskami patriotycznymi na zasadzie pełnego partnerstwa zwołać Narodowe Forum Patriotów Polskich w Krakowie w dniu 17 marca 2018.

Główny cel Forum : wypracowanie programu dla uwłaszczenia Obywateli Rzeczpospolitej na  polskich zasobach naturalnych z możliwością otrzymania dywidendy 1 mln zł za życia każdego Polaka oraz powołania Obywatelskiej Komisji Śledczej dotyczącej prób wywłaszczenia narodu poprzez stopniowe i systematyczne przekazywanie kontroli nad strategicznymi zasobami naturalnymi kapitałom obcym.

Agenda Zjazdu:

Sesja poranna – Moderator Janusz Zagórski (patronat medialny)

 1. 10:0010:10Słowo dla uczestników Zjazdu Obywatelski Komitet Obrony Polskich zasobów Naturalnych – Krzysztof Tytko, Prezes Konwentu Narodowego Polski – Jan  Krzanowski, Nawigatorzy Jutra – Izabela Litwin
 2. 10:10 – 10:15 – Prowadzenie Zjazdu Janusz Zagórski
 3. 10:15 – 10:45Polskie zasoby naturalne – prof. R. H. Kozłowski
 4. 10:45 – 11:15 – Złoża na Podlasiu, plan budowy kopalni Suwałki, korzyści z wydobycia rud żelaza, tytanu, wanadu i skał otaczających – Jerzy Ząbkiewicz
 5. 11:15 – 11:45 – Zasoby Polski i zagrożenia wynikające z polityki państwa (Koncesje, NATO, GATS, CETA, UE) – Teresa Adamska
 6. 11:45 – 12:15Koncepcja utworzenia Ziemskiego Narodowego Banku Polskiego w realizacji uwłaszczenia narodu polskiego na zasobach naturalnych kraju i gospodarowanie nimi. – Zbigniew Wesołowski
 7. 12:15 – 12:35 –. Odkłamywanie historii Polski, Mitologia Słowian – Czesław Białczyński

12:35 – 13 00 – Przerwa

 1. 13:00 – 14:30 – Baza surowcowa dźwignią polskiej gospodarki i jej potencjał biznesowy

zakotwiczony w nowoczesnych technologiach – Krzysztof Tytko

 1. 14:30 – 15:30 – Dyskusja nad sposobami uwłaszczenia polskiego społeczeństwa na zasobach naturalnych Polski – moderator Pani Izabela Litwin

15:30 – 16:15 –  Przerwa Obiadowa

Sesja popołudniowa – Teresa Adamska, Mirosław Moskwa,  

 1. 16:15 – 16:30 Założenia do projektu ustawy obligujące parlament, senat, prezydenta i rząd do udzielania koncesji  tylko Polskim Służbom Geologicznym (PIG, PIB) reprezentujących Skarb Państwa na poszukiwanie, rozpoznanie i dokumentowanie polskich złóż.
 2. 16:30 – 16:45 Założenia do projektu ustawy zakazującej wydawania koncesji podmiotom z kapitałem zagranicznym na wydobywanie strategicznych surowców w tym na podziemne zgazowania węgla
 3. 16:4517:00Założenia do projektu ustawy dotyczącej uwłaszczenia polskich obywateli w kraju i za granicą na polskich zasobach naturalnych w tym na zasobach KWK „Krupiński”
 4. 17:00 – 18:00Uchwały Zjazdu i ich podpisanie przez uczestników Forum dotyczące:
 • wstrzymania przez rząd procesu sprzedawania KWK „Krupiński” firmie „Tamar Resources”,
 • projektu uwłaszczenia polskiego społeczeństwa na majątku KWK „Krupiński” jako projektu pilotażowego celem wypracowania modelu powszechnego uwłaszczenia narodu polskiego na zasobach naturalnych Polski w następnym etapie,
 • wstrzymania się przez SP z wydawaniem koncesji na poszukiwanie, rozpoznanie, dokumentowanie oraz eksploatację polskich kopalin użytecznych podmiotom zagranicznym,
 • dezaprobaty budowy elektrowni jądrowych w Polsce celem wyłącznego korzystania z polskich pierwotnych nośników energetycznych do zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego kraju,
 • powołania Obywatelskiej Komisji Śledczej celem uświadomienia społeczeństwu skali i dynamiki procesu wywłaszczania polskiej narodowości z jej najcenniejszych aktywów i zagrożenia dla dalszej egzystencji Polaków z niej wynikające

 

18:00 – 18:45  – Przerwa na kawę

 1. 18:45– 21:00Wolne głosy, dyskusja
 2. 21:00 Zamkniecie Zjazdu
 3. Sala celem ewentualnego kontynuowania dyskusji dostępna będzie nawet do 24:00

 

 

Tychy, dnia 27 luty 2018                                                                  W imieniu grupy inicjatywnej

                                                                                                                Krzysztof   Tytko              

 

Miejsce Zjazdu

 

Centrum Kongresowe „Witek”

 1. Handlowców 15
 • – 085 Modlniczka

 

Data Zjazdu – 17. III. 2018 – sobota

Podziel się!