Wszechnica FWW: Prof. Maria Krzysztof Byrski- Epoka wedyjskiego ‘Słowa Usłyszanego’ (Śruti) – pierwsza kolonizacja Subkontynentu Indyjskiego

Epoka wedyjskiego ‘Słowa Usłyszanego’ (Śruti) – pierwsza kolonizacja Subkontynentu Indyjskiego

prof. Tadeusz Milewski – pokrewieństwo języków indoeuropejskich

CB – Dla wyjaśnienia nazw Ksiąg Świętych Wedy:

1. Śrutać – słyszeć = etymologicznie polskiemu śretać w rozumieniu witać, ale spotkać się i powitać słownie, a więc i mówić i słyszeć, wyjść naprzeciw, witać oraz szczęście. A więc te cztery księgi to Spotkanie z Mową Zasłyszaną, Powitanie i Szczęście.

‘Słowa Usłyszanego’ – według tłumaczenia z sanskrytu, ale Słowa Spotkania i Słowa Podanego z Góry, OBJAWIONEGO – Powitalnego Bogów do Ludzi, Słowa Dającego Szczęście.

Dalej:

2. Ryg Weda – wiadomo – Wieda Źródła, Ziarna, Zboża, Żyta, Nasienna – Jądra – Wieda Gadki (Gądby, Gęśćby – Wierszni) – Hymnów – w sensie Podań Źródłowych, Wieda Jądra

3. Sama Weda – Samowiedza – Wieda Zaśpiewów i Modeł

4. Jajur Weda – Wieda Jaja – Zarodka  i jego adoracji – Godowania wokół Ognia i Jaja Świata, czyli Wieda Obrzędów Godowych

5. Atharwa Weda – Wieda Górna, Harna, Hyrna, Głęboka – Górytów – Har-Wądów (Harwenedów)

Według Słownika Etymologicznego (Brucknera):  śratać, pośratać, dziś tylko ludowe, ‘witać’, w 15. wieku ogólne, z właściwem rz; w biblji: »śrzatła ji« (u Leopolity: »wybiegła przeciw jemu«), »pośrzatł je« (»potkał się z nimi«, Leopolita), »jegoż pośrzatł« (»któremu zaszedł«, Leopolita); w psałterzu: »pośrzatła jesta« (pośrzatłasta, puławski; »zabieżały sobie«, psałterz z r. 1532). Resztki prasłowiańskiego czasownika rěsti, co już nigdzie sam nie występuje, tylko w złożeniu z przyimkami: obrěsti i sŭrěsti, obrětati, ‘znachodzić’; na Rusi walnie zastąpione: obriest’, priobriesti, itd.; stąd nazwa ‘spotkania – szczęścia’ na Bałkanie: serb. sreća (nesreća, ‘nieszczęście’), stare bułg. sręszta (stąd węg. szerencse); u Czechów na wstrzic, ‘naprzeciw’, strzetnouti, i strzetati, ‘spotykać’. Prasłowo; lit. rasti, randu, ‘znachodzę’ (u Słowian czas teraźniejszy również z nosówką, cerk. obręsztą); dalsze odpowiedniki wątpliwe. U nas i pośrzacaj, ‘powitanie’, z przyrostkiem –jaj (jak rodzaj).

Rozpalanie Ognia = Wzniecanie na Matce Ziemi Iskry-Iskonu (Wedraka / Tura)= Światła Świata. Agni – Z War Ogń = Swarog – Ogień Niebieski (Gwiazdowy), Ogień Słońca, Ogień Ziemi i Ogień Domowy.

4Księgi – 4 Oblicza Swąta (Światła Świata) = 4 Księgi Baji Słowian.

Czytaj dalej

Wspaniała Rzeczpospolita: Kamil Dudkowski – Sloveniska Samskrta? (Archiwum 2014 – z komentarzami z odzysku)

Sloveniska Samskrta? Archiwum 2014 – z komentarzami

Artykuł zrobiony na podstawie mojej prezentacji: „Slava Sanskrito” przedstawionej podczas Konferencji KAEST pod Bratysławą w miniony weekend.

2014/11/23 – poprawiono błędy zgłoszone w komentarzach

2014/11/25 – połączenie Asti-Jest oraz Bhavati-Bywać

2014/11/25 – pobłogosław Boże internet! Artykuł trafił do Demotywatorów poprzez Faktopedię:

Czytaj dalej

Животный мир в ведическом санскрите (Świat zwierząt w wedyjskim sanskrycie)

Bardzo interesujący materiał porównujący w języku rosyjskim i sanskryckim wiele nazw zwierząt i bóstw Scytów, Hindusów i Słowian

В  древнем языке пра-санскрите (ведическом санскрите),  на котором разговаривали наши предки отражён мир природы и животный мир, окружавший человека 3500 лет назад.

Язык – это живой организм, который находится в постоянном движении, изменении, совершенствовании или упрощении. Русский язык сохранил в себе все основные корни слов того самого праязыка, на котором говорили наши предки.

«Да будет же честь и слава нашему языку, который в самородном богатстве своем, почти без всякого чуждого примеса, течет как гордая, величественная река — шумит, гремит — и вдруг, есть ли надобно, смягчается, журчит нежным ручейком и сладостно вливается в душу, образуя все меры, какие заключаются только в падении и возвышении человеческого голоса!» (Карамзин Н. М.)

Czytaj dalej

Kamil Dudkowski – Sloveniska Samskrta? (z numeru 8/9 "Słowianić" – wiosna/lato 2015")

Kamil Dudkowski  – Sloveniska Samskrta?

Ponieważ blog Wspaniała Rzeczpospolita jest chwilowo nieczynny, udostępniam na razie wyłącznie ten materiał Kamila Dudkowskiego, który powierzył on Kwartalnikowi „Słowianić”. Dziś artykuł, przewidziany do numeru „Słowianić 8/9 – Wiosna/Lato 2015”.

W numerze zimowym Słowianić 7/2014 był już drukowany pierwszy artykuł Kamila „Góra i Dół, Staropolski Armageddon”. Na tym blogu publikowałem też fragmenty dwóch innych artykułów „Holokaust” (https://bialczynski.pl/2015/01/20/kamil-dudkowski-holocaust-na-wspanialarzeczpospolita-pl/) oraz „Jeszcze polska nie zginęła” (https://bialczynski.pl/2014/09/11/jeszcze-polska-nie-zginela-na-blogu-wspaniala-rzeczpospolita/). Jeżeli okaże się, że blog Wspaniała Rzeczpospolita ma poważne i trwałe trudności opublikujemy tutaj także następne materiały, jakie posiadamy, pod warunkiem, że Autor wyrazi na to zgodę. Z tego co wiem Kamil jest aktualnie w Malezji, co zapowiadał od dawna. Wpis na FB jest z 26 marca, więc myślę, że to tylko chwilowe kłopoty z jego blogiem. Nie pierwszy i nie ostatni atak hakerów, których było już do tej pory kilka. Prawda, zwłaszcza zgrabnie i lekko podana, KOGOŚ w oczy kole! Ta sytuacja pokazuje jednak, jak bardzo ulotne jest to wszystko co nie ukazało się drukiem.

CB

Czytaj dalej

Walenty Skorochód Majewski (1764 – 1835) – Strażnik Wiary – wykpiony odkrywca związku języka polskiego i sanskrytu

Walenty Skorochód Majewski wykpiony odkrywca związku języka polskiego i sanskrytu

Człowiek który o związkach języka polskiego i sanskrytu mówił i pisał już w 1816 roku. Wyśmiany przez Filomatów, wyśmiany przez „polską” i światową Naukę -Skąd my to znamy – Dzisiaj te bęcwały śmieją się z eksperta NASA od katastrof lotniczych, powszechnie uznawanego na świecie autorytetu naukowego, Taka jak widać Tradycja „polskiej nauki”

– Ż E N A D A!!!

Chwała i Cześć Jego Pamięci!!!

CB

MAJEWSKI-SKOROCHÓD Walenty (1764-1835)

archiwista, historyk-samouk, sanskrytolog, czł. Tow. Przyjaciół Nauk; autor prac o zależnościach i związkach słowiańsko-staroindyjskich oraz gramatyki sanskrytu.

Czytaj dalej