Marian Nosal: „Głagolica” – recenzja książki Tadeusza Prus Mrozińskiego

„Głagolica” – recenzja książki Tadeusza Prus Mrozińskiego

 

Niebo i Ziemia, ludzie i Bogowie, Nawia, Jawia, Prawia i Sławia, cząsteczki elementarne i dźwięki przychodzące do nas z Kosmosu… A cała ta wiedza, zawarta w starożytnym piśmie Słowian – Głagolicy, uporządkowana, dobrze wytłumaczona i opisana przez pana Tadeusza Mrozińskiego.

Czytaj dalej

Tadeusz Mroziński – O B R A Z O W A N I E ŁADU KOSMICZNEGO

O B R A Z O W A N I E

ŁADU KOSMICZNEGO NA PODSTAWIE

Najstarszego alfabetu ludów Słowiańskich, w grafikach używanych do oddawania czci Bogu Najwyższemu mieszkającemu w Niebiosach Gwiaździstych.

O P I S   W Y S T A W Y

Głagolica przy spełnianiu roli alfabetu służącego do zapisu mowy, jest składową systemu filozoficzno-religijnego Chrześcijaństwa Obrządku Słowiańskiego, w którym to szczególną cześć oddawano zjawiskom przyrodniczym zachodzącym tak na Ziemi jak i na Niebiosach. Brzmienie każdej z liter zharmonizowane jest z dźwiękiem płynącym w kierunku Ziemi z określonego pola Niebios, zawartego w konkretnym gwiazdozbiorze. Głagolica sama w sobie jest największym źródłem wiedzy, co stać się może wtedy, kiedy poznamy język, oraz symbole i znaki jakimi ją zapisano.

Czytaj dalej

Nowy blog poświęcony głagolicy i pisaniu w głagolicy

Naukę głagolicy należy zacząć od pisania – tutaj uwaga! – od ręcznego pisania znaków. Można zacząć od pisania imion własnych i znajomych, albo od treści z elementarza. Ważne aby zacząć. Potem to człowieka wciąga i samo idzie z górki.
U podstaw głagolicy jest słowo i jego obrazowanie tak, aby jak najlepiej przenieść od piszącego do czytającego dźwięk słowa, jego melodię, harmonię słowa, jego wymowy bo to ów dźwięk obrazuje nam w umyśle treść, którą zamierzamy przenieść za pomocą głagolicy. Na przestrzeni dziejów może zmienić się sens słowa, ale jego wydźwięk ma przenieść nas i zobrazować rzeczywistość jaka wówczas była.

Zaczniemy od rzeczy prostych – elementarz.

Ala ma kota.
ⰀⰎⰀ ⰏⰀ ⰍⰑⰕⰀ.
Czytaj dalej

Tadeusz Mroziński – Krótka analiza zapisu Psalmu 23 (24) [Archiwum – luty 2017]

Tadeusz Mroziński – Krótka analiza zapisu Psalmu 23 (24)

Ponieważ zbliża się październik i studenci wracają do internetowego życia, publikuję teraz przeoczony materiał ze stron Tadeusza Mrozińskiego. My od dawna nie dyskutujemy z katolickimi bojówkarzami z UJ. Odpowiedź Tadeusza jest dosadna i adekwatna do poziomu wiedzy tychże bojówkarzy. Na ich TOTALNĄ NIE-WIEDZĘ jedyną radą jest nie dyskutować, i to nie dokąd się nie poduczą, tylko nigdy, ponieważ ich działalność nie ma nic wspólnego z naukowością – jest jedynie bardzo kiepską propagandą XIX wiecznych kanonów historycznych, na dodatek uprawianą przez ludzi o mentalności sowieckiej – michnikowsko-sorosowskiej.

Przytaczam ten materiał nie dla dyskusji z niejakim Anonimem, panem G (nie mylić przypadkiem z Gallem Anonimem), ale ze względu na ponadczasową wartość analizy Psalmu 23 dokonanej przez Tadeusza Mrozińskiego.  CB

Czytaj dalej

Tadeusz Mroziński zaprasza na Warsztaty Głagolicowe

WARSZTATY GŁAGOLICOWE

14-15 października 2017

„Na początku było Słowo, 
a Słowo było u Boga,
i Bogiem było Słowo…”
PRZESŁANIE ODDAWANIA CZCI SŁOWU PISANEMU, ORAZ MÓWIONEMU, ZAMKNIĘTEMU W LITERACH GŁAGOLICOWYCH, JAKO MATERIALIZACJI ZAMIARU BOŻEGO
Pierwotnym alfabetem posiadającym moc sprawczą, moc tworzenia pola torsyjnego, jest GŁAGOLICA.
Czytaj dalej

Tadeusz Mroziński: POWRÓT WIELKIEJ LECHII PRZEZ BUDOWĘ SWOJEGO POLA TORSYJNEGO

POWRÓT WIELKIEJ LECHII PRZEZ BUDOWĘ SWOJEGO POLA TORSYJNEGO

Skan ściany w meczecie

Dotychczas wykonano wiele pracy na obudzenie świadomości jak i tożsamości wśród społeczeństwa w sprawie zamierzchłej historii Polski. Przywracanie należnego miejsca Polakom we współczesnym świecie  odbywa się to poza oficjalnym nurtem nauki, ba często przy oporze i lekceważeniu tych działań przez naukę. Olbrzymia ilość osób powiedzmy prywatnych jest głęboko zaangażowana w te działania, które odbywają sie na różnych polach, tak że nie sposób wszystkich wymienić i  CHWAŁA IM ZA TO.

Działania te ulegają stałemu rozszerzeniu i coraz więcej osób przybliża się do tego nurtu, przy czym jednocześnie niemalże równolegle wzrasta liczba jego przeciwników.

Czytaj dalej

RudaWeb: Koniec głagolicowych dyrdymałów

glagolica-2

Przez stulecia wmawiano kolejnym pokoleniom Słowian, że swoje pierwsze pismo zawdzięczają greckim mnichom. Dokładniej Cyrylowi, który sam miał stworzyć nowy alfabet, by przetłumaczyć Ewangelię z greki na słowiański. Dowodzono, że podobieństwo niektórych liter greckich i głagolicowych to właśne dowód na taki zabieg. Wszystko jednak wskazuje na to, że było wręcz odwrotnie. To pismo słowiańskie stało się źródłem dla pisma greckiego i nie tylko tego jednego.

Pisaliśmy już o odkryciach takich, jak najstarsze pismo ludzkiej cywilizacji i o odszyfrowanych inskrypcjach Filistynów. Kolejnym dowodem na rodzime pochodzenie pisma słowiańskiego jest praca Pawła Serafimowa, która analizuje genezę głagolicy głównie na gruncie śladów bułgarskich. Polskie tłumaczenie tego opracowania pochodzi ze strony falkonidas. Serafimow zauważa: „Propozycja, iż greckie pismo mogło mieć wpływ na głagolicę – święte słowiańskie pismo – jest kusząca, ponieważ Cyryl, któremu przypisujemy stworzenie głagolicy urodził się w greckich Salonikach. Jest także 8 liter dziewięciowiekowego greckiego pisma kursywnego, które było wprowadzane stopniowo w Grecji w czasie IX w. n.e. po tym jak pismo uncjałowe było używane w oficjalnych dokumentach i korespondencji, to pokazuje jednocześnie pewne podobieństwa do ich głagolitycznych odpowiedników. Te litery to: δ, γ, ω, ε, ρ, ο, θ, ϕ (delta, gamma, omega, epsilon, rho, omikron, theta i phi). Także parę hebrajskich znaków: ש , ר , ף , ב , א (a, b, p, r, š) ukazuje pewne podobieństwa ze swoimi głagolitycznymi odpowiednikami. Pozostałe pisma orientalne nie oferują żadnych znaczących dopasowań. Koptyjskie litery kopt (shei, hori, ti) ukazują podobieństwa z głagolicowymi Ⱋ, Ⱈ, Ⰰ (št, h, a) a samarytańskie litery samar (š, r, m) mogą przypominać głagolicowe Ⱎ, Ⱃ, Ⱋ (š, r, št).”

Czytaj dalej

Porozmawiajmy TV: Tadeusz Mroziński – Głagolica i precesja (część2)

Tadeusz Mroziński – Głagolica i precesja (część2)

precesja

Waga i tajemnica głagolicy to rzecz niedoceniona w badaniach nad przeszłością i nadal obecnie traktowana nieco po  macoszemu w przyglądaniu się Słowiańszczyźnie. Może dlatego, że jest to wiedza trudna, wiedza o przekładaniu się fraktalu Tego Na Górze, na fraktal dźwięku, mowy i zapisu, swoiste przymioty Człowieka, Najdoskonalszego Tworu Obecnej Ewolucji  na Matce Ziemi.  Badacze tej dziedziny mają jeszcze bardzo wiele do zrobienia. Mam nadzieję, że ten Najdoskonalszy Twór Ewolucji nie unicestwi siebie i naszego świata nim oni skończą swoje badania. Ale bez żartów, sprawa jest poważna. Do jednych z najlepszych należą Tadeusz Mroziński i Jacek Greczyszyn, czy Krzysztof Słupianek. Od czasu do czasu popularyzuję tutaj ten temat i nieustannie żałuję, że wciąż nie mam wystarczająco dużo czasu żeby się tym zająć. Będzie to jednak niezbędne przy opracowaniu Księgi Tanów, którą to robotę już rozpocząłem – a to dlatego, że nie da się opowiadać o porach roku, zjawiskach w Przyrodzie i ich czczeniu obrzędowym bez powiązania tego z kalendarzem, a więc z ruchem na Niebie Gwieździstym i tajemnicą taj – głagołem – świętą mową i świętym zapisem – głagolicą. Czytaj dalej

Z Archiwum: Tadeusz Mroziński o głagolicy i bukwicy na Konferencji Językowej w Ochrydzie

Tadeusz Mroziński o głagolicy i bukwicy na Konferencji Językowej w Ochrydzie

GŁAGOLICA I BUKWICA BRATNIM SZCZEPOM PLEMIENIA SŁOWIAŃSKIEGO
06. 07.2016 | 22:31

KONFERENCJA JĘZYKOWA W OCHRYDZIE

Česká republika, 155 00 Praha 5-Stodůlky, Neustupného 1830/26

Уважаемые коллеги !

В соответствии с договоренностью Всеславянского комитета сМеждународным славянским университетом им. Державина в г. Свети Николе (Македония) и решением Президиума Всеславянского комитета от 18 сентября 2015 г., позвольте мне пригласить Вас на

Международную научно-практическую конференцию на тему

«Секреты славянской письменности»,

посвященную 1 100 годовщине со дня кончины св. Климента Охридского,

которая состоится с 23 по 25 мая 2016 г. в гостинице СИЛЕКС 4*

Нас.Св.Стефан , г. Охрид, Македония, тел.++389 46 277 300, info@hotelsileks.mk

Vážený pane Mroziński,
děkuji z Váš zájem zúčastnit se naší konference na Ochridu. V příloze
posílám vše nezbytné. Poslední stránku mi, prosím vyplněnou pošlete zpět.
Další podrobnosti obdržíte.
S pozdravem
Zdeněk Opatřil

 

Czytaj dalej