Nowy blog poświęcony głagolicy i pisaniu w głagolicy

Naukę głagolicy należy zacząć od pisania – tutaj uwaga! – od ręcznego pisania znaków. Można zacząć od pisania imion własnych i znajomych, albo od treści z elementarza. Ważne aby zacząć. Potem to człowieka wciąga i samo idzie z górki.
U podstaw głagolicy jest słowo i jego obrazowanie tak, aby jak najlepiej przenieść od piszącego do czytającego dźwięk słowa, jego melodię, harmonię słowa, jego wymowy bo to ów dźwięk obrazuje nam w umyśle treść, którą zamierzamy przenieść za pomocą głagolicy. Na przestrzeni dziejów może zmienić się sens słowa, ale jego wydźwięk ma przenieść nas i zobrazować rzeczywistość jaka wówczas była.

Zaczniemy od rzeczy prostych – elementarz.

Ala ma kota.
ⰀⰎⰀ ⰏⰀ ⰍⰑⰕⰀ.

 źródło: https://glagolica.blogspot.com/2017/11/czemu-cieniu-odjezdzasz-czyli-jak.html

No to było proste. A może coś, co zawsze sprawiało nam problemy ortograficzne? Czemu nie. Na czerwono zaznaczam miejsca, gdzie można się potknąć.

gżegżółka,  rzeżucha, bohater, góra, rzeka, dobrze, herbata, 
ⰃⰆⰅⰃⰆⱁⰠⰎⰍⰀ, ⰆⰅⰆⰖⰘⰀ, ⰁⰑⰘⰀⰕⰅⰓ, ⰃⱁⰓⰀ, ⰆⰅⰍⰀ, ⰄⰑⰁⰆⰅ, ⰘⰅⰓⰁⰀⰕⰀ,
rzężący, mózg, ogórek, ołówek, wójt, wróżka, dżdżownica, Jątek
ⰆⰤⰆⰨⰜⰠⰉ, ⰏⱁⰈⰃ, ⰑⰃⱁⰓⰅⰍ, ⰑⰠⰎⱁⰂⰅⰍ, ⰂⱁⰊⰕ, ⰂⰓⱁⰆⰍⰀ, ⰇⰇⰑⰂⰐⰋⰜⰀ, ⰩⰕⰅⰍ
Trudniejsze słowa:
jaźń, szczupak jaszczurka
ⰡⰠⰈⰠⰐ, ⰛⰖⰒⰀⰍ, ⰡⰛⰖⰓⰍⰀ

Teraz kilka uwag:
– w ważnych z naszego punktu widzenia słowach na początku i końcu zwykłe o zastępujemy poprzez o (ot), np w słowie On ⰙⰐ, Jako w niebie tak i na ziemi ⰡⰍⰙ Ⰲ ⰐⰋⰅⰁⰋⰅ ⰕⰀⰍ Ⰻ ⰐⰀ ⰈⰋⰅⰏⰋ
– musimy nadal uważać na słowa pisane przez ó, bo ó to skrócone o, np ósemka ⱁⰔⰅⰏⰍⰀ co wynika z historii słowa
– pamiętać musimy, że rz Ⰶ, cz Ⱍ, sz Ⱎ, dz Ⰷ, dż Ⰼ, ja Ⱑ, ju Ⱓ, je Ⱗ, jo Ⱖ, ją Ⱙ, szcz Ⱋ to pojedyncze znaki w głagolicy
– musimy pamiętać, że ł ⰠⰎ, ś ⰠⰔ, ć ⰠⰜ, ń ⰠⰐ, y ⰠⰉ lub ⰠⰊ to podwójne, bo poprzedzone twardym jerem znaki.

To może by Norwida, Bema pamięci żałobny rapsod napisać głagolicą?!

— Czemu, cieniu, odjeżdżasz, ręce złamawszy na pancerz,
– ⰝⰅⰏⰖ, ⰜⰋⰅⰐⰋⰖ, ⰑⰄⰧⰆⰌⰀⰞ, ⰓⰤⰜⰅ ⰈⰠⰎⰀⰏⰀⰂⰞⰠⰉ ⰐⰀ ⰒⰀⰐⰜⰅⰆ,

Przy pochodniach, co skrami grają około twych kolan? —
ⰒⰞⰠⰉ ⰒⰑⰘⰑⰄⰐⰋⰀⰘ, ⰜⰑ ⰔⰍⰓⰀⰏⰋ ⰃⰓⰀⰩ ⰑⰍⰑⰠⰎⰑ ⰕⰂⰠⰉⰘ ⰍⰑⰎⰀⰐ?-
Miecz wawrzynem zielony, gromnic płakaniem dziś polan,
ⰏⰋⰅⰝ ⰂⰀⰂⰆⰠⰉⰐⰅⰏ ⰈⰋⰅⰎⰑⰐⰠⰉ, ⰃⰓⰑⰏⰐⰋⰜ ⰒⰠⰎⰀⰍⰀⰐⰋⰅⰏ ⰇⰋⰠⰔ ⰒⰑⰎⰀⰐ,
Rwie się sokół i koń twój podrywa stopę jak tancerz.
ⰓⰂⰋⰅ ⰔⰋⰤ ⰔⰑⰍⱁⰠⰎ Ⰻ ⰍⰑⰠⰐ ⰕⰂⱁⰊ ⰒⰑⰄⰓⰠⰉⰂⰀ ⰔⰕⰑⰒⰤ ⰡⰍ ⰕⰀⰐⰜⰅⰆ.

— Wieją, wieją proporce i zawiewają na siebie,
 – ⰂⰋⰅⰩ, ⰂⰋⰅⰩ ⰒⰓⰑⰒⰑⰓⰜⰅ Ⰻ ⰈⰀⰂⰋⰅⰂⰀⰩ ⰐⰀ ⰔⰋⰅⰁⰋⰅ
Jak namioty ruchome wojsk, koczujących po niebie.
ⰡⰍ ⰐⰀⰏⰋⰑⰕⰠⰉ ⰓⰖⰘⰑⰏⰅ ⰂⰑⰊⰔⰍ ⰍⰑⰝⰖⰩⰜⰠⰉⰘ ⰒⰑ
ⰐⰋⰅⰁⰋⰅ
Trąby długie we łkaniu aż się zanoszą i znaki
ⰕⰓⰨⰁⰠⰉ ⰄⰠⰎⰖⰃⰋⰅ ⰂⰅ ⰠⰎⰍⰀⰐⰋⰖ ⰀⰆ ⰔⰋⰤ ⰈⰀⰐⰑⰞⰨ Ⰻ ⰈⰐⰀⰍⰋ
Pokłaniają się z góry opuszczonymi skrzydłami,
ⰒⰑⰍⰠⰎⰀⰐⰋⰀⰩ ⰔⰋⰤ Ⰸ ⰃⱁⰓⰠⰉ ⰑⰒⰖⰛⰑⰐⰠⰉⰏⰋ ⰔⰍⰞⰠⰉⰄⰠⰎⰀⰏⰋ
Jak włóczniami przebite smoki, jaszczury i ptaki,
ⰡⰍ ⰂⰠⰎⱁⰝⰐⰋⰀⰏⰋ ⰒⰞⰅⰁⰋⰕⰅ ⰔⰏⰑⰍⰋ ⰡⰛⰖⰓⰠⰉ Ⰻ ⰒⰕⰀⰍⰋ,

Jako wiele pomysłów, któreś dościgał włóczniami…
ⰡⰍⰑ ⰂⰋⰅⰎⰅ ⰒⰑⰏⰠⰉⰔⰠⰎⱁⰂ, ⰍⰕⱁⰓⰅⰠⰔ ⰄⰑⰠⰔⰜⰋⰃⰀⰠⰎ ⰂⰠⰎⱁⰝⰐⰋⰀⰏⰋ…

Teraz ćwiczenia do wykonania. Napisać znakami głagolicy słowa:

Dzwonek, dziewanna, dżem, dżin, gruszka, szparagi, orzech, chińszczyzna, leszcz, whisky, pleśń, ogórek, śledzie, shitake, trzustka, ukleja, wawrzyn, wiśnie, żyto, zboże, zjeść, zjeżdżać, żurawina, reżim
brzeg, brzoza, sprzedawca, drzewo, modrzew, trzeba, patrzeć, grzyb, pielgrzym, chrzan, chrząszcz, spojrzeć, ujrzeć, wrzesień, wrzeciono,
barbarzyńca, bierzmowanie, burza, gorzelnia, jarząbek, jarzębina, jarzmo, jarzyć się, jarzyna, jerzyk, kojarzyć, korzeń, korzyść, macierzanka, mierzeja, mierzwa, Murzyn, narząd, narzędzie, obwarzanek, odurzyć, orzech, pierzchnąć, porządek, porzeczka, przymierze, przyrząd, świerzb, tarzać się, towarzysz, uderzyć, urządzenie, warzywo, wierzba, wierzch, wierzgać, wydarzenie, zarzewie, zdarzenie, zderzenie, zmierzch, zorza, zrzęda, zwierzę, rzadko, rząd, rzec, rzecz, rzeczpospolita, rzeczywistość, rzeka, rzekomy, rzemień, rzemiosło, rzep, rzepa, rzepak, rzesza, rzeszoto, rześki, rzetelny, rzewny, rzeź, rzeźba, rzeźwy, rzeżucha, rzędna, rzępolić, rzęsa, rzęsisty, rzęzić, rzodkiew, rzut, Rzym, egzemplarz, formularz, herbarz, kalendarz, kałamarz, komentarz, korytarz, lichtarz, ołtarz, preliminarz, relikwiarz, terminarz, twarz, wachlarz, alkierz, kołnierz, macierz, moździerz, nietoperz, pacierz, pęcherz, perz, pręgierz, psałterz, spichlerz, talerz, kurz, piskorz, tchórz, węgorz, kształt, kształcić, kształtny, kszyk (ptak), pszenica, pszczoła, Pszczyna, gżegżółka, piegża, żal, żywy, żur, żartować, żyto, żenić się, żółty, życzenie, żreć, żuraw, żniwo, żakiet, żyletka, żorżeta, żongler, żyrować, chór, córka, czółno, góra, jaskółka, Józef ,kłócić, kłódka, król, krótki, który, mózg, ogórek, ołówek, ogół, póki, póty, półka, płótno, próba, próżny, późny, prócz, równy, róża, różowy, rózga, skóra, szczególny, sójka, stróż, tchórz, wróbel, wiewiórka, włócznia, włóczka, wójt, wróżka, wtórny, źródło, żółw, żółty.
 • Nov
  19

  Korzenie naszej historii, czyli czas na zmiany

  Nowoczesne odkrycia zmieniają patrzenie na świat.Badania genetyczne również. Okazuje się, że Słowianie mieszkają w Europie na swoich terenach od kilku tysięcy lat.

  W 2009 roku, a więc już po odkryciach, że na naszych terenach cały czas żyli Słowianie, a Goci, Wandalowie to nazwy plemion słowiańskich. Być może wszyscy opisywani przez Rzymian Germanie, to plemiona słowiańskie.
  W niemieckiej tubie propagandowej ukazuje się artykuł – Nasi bracia Wandalowie. W świetle dzisiejszych badań fragment tego artykułu powinien brzmieć raczej tak:
  Wandalowie, lud o pochodzeniu słowiańskim germańskim, mieszkali na naszych ziemiach przez blisko sześć wieków, ponad dwadzieścia pokoleń. Archeolog prof. Teresa Dąbrowska z Muzeum Archeologicznego w Warszawie w książce „Początki kultury przeworskiej” (nazwa tej kultury archeologicznej wywodzi się od wykopalisk w miejscowości Gać koło Przeworska, których dokonano w 1905 roku) dowiodła, że plemiona wandalskie mieszkały przybyły tutaj na przełomie III i II w. p.n.e.
  Dodać by można, że nazwa Wandale pochodziła od nazwy rzeki Wisły/Wandy lub władczyni Wandy, co nie chciała Niemca.
  Pierwszy chrześcijański władca Lechitów Mieszko I tytułował się był księciem Wandalów. Gerhard z Augsburga w pisanej w latach 983 – 993 hagiografii św. Ulryka nazywa Mieszka nie inaczej jak wodzem Wandalów (dux Wandalorum, Misico nomine).
   
Podziel się!
Ten wpis został opublikowany w Słowianie i otagowany jako , . Dodaj odnośnik do ulubionych.